Açık Mektup (Open Letter) Nedir?

T.C. Merkez Bankası Açık Mektup

Açık mektup genel anlamı ile savunulmak istenilen bir düşünceyi veya tezi, açıklanmak istenilen bir görüşü halka yönelik veya bir devlet görevlisine hitaben, kurum veya kişiler tarafından yazılmış olan ve dergi veya gazete aracılığı ile yayımlanan mektuplardır. Açık mektuplarda değinilen konular genel olarak sadece mektubu yazan kişi veya kurumların yanı sıra geniş kitleleri de ilgilendirmektedir. Son zamanlarda ise hedeflenmiş olan enflasyonlarda veya oluşması muhtemel olan sapmaları Merkez Bankasının Hükümete göndermiş olduğu açık mektuplarla sıklıkla duyulmaktadır. Bunların yapılmasındaki amaç Merkez Bankasının bütün gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin hesabını verebilmek ve şeffaf olabilmektir. Gönderilen açık mektuplar ile oluşan enflasyon hedeflerinin sapma sebeplerini anlatır ve bu duruma karşılık alınması gereken tedbirler için öneri şeklinde sunmaktadır. Yazılan bu açık mektuplar aynı zamanda kamuoyu için bilgilendirici bir niteliktedir.

Genel olarak enflasyon hedeflerinin belirlenmesinde en büyük rolü hükümet oynamaktadır. Hükümet enflasyon hedeflerini belirlerken aynı zamanda Türkiye Fiyat Endeksinin yıllık orandaki sapmalarını ve yıl sonunda oluşan enflasyonu hesaplar. Bu enflasyon değerlerinin üzerine hedefler koyarak sınırlandırmaktadır.

Açık Mektubun Amacı Nedir?

Açık mektup kurumların kamuoyunu bilgilendirmesi ve şeffaflığını göstermesi amacını taşır. Bilindiği gibi Merkez Bankasının oluşturmuş olduğu Merkez Bankası kanununda yer alan 45. Maddeye göre Merkez Bankasının belirlenmiş olan enflasyon hedeflerinin belirlenen sürelerden önce ulaşamaması veya ulaşamama ihtimalinin belirmesi durumunda bu durumun neden gerçekleştiği ve nasıl önlemler alınması gerektiğini hükümete bildirmesi gerekmekte ve bunun kamuoyuna açıklaması gerekmektedir. Merkez Bankası kanununda yer alan bu madde gereğince Merkez Bankası bu yetkisini kullanarak hükümete bir açık mektup yazar. Ancak bu ilgili maddeye göre Merkez Bankasının hükümete hangi sapma oranlarının gerçekleşmesi durumunda açık mektubu yazması gerektiği açıkça belirtilmemiştir. Böyle bir belirsizliğin oluşturulmasındaki amaç oluşacak enflasyon sapma değerlerinin hükümetin daha öncesinde belirlemiş olduğu hedef noktanın merkez alınması ile simetri oluşturularak bir aralık oluşturulması ve bu sapmanın bu aralıkta kalıp kalmadığına bakılmasıdır. Bu aralığın aşılması durumunda Merkez Bankası ilgili maddeye dayanarak bir açık mektup yazar ve bunu kamuoyuna açıklar.

itu sozluk e acik mektup i606279 600

Bunların dışında kamuoyunu ilgilendiren yazılmış açık mektuplarda bulunmaktadır. Enflasyon belirlenmesinin dışında yazılan açık mektuplara örnek geçmiş dönemlerde gerçekleşmiş olan 12 Haziran seçimlerinde Tüm Eczacı İşverenler Sendikası o dönemki seçime katılmaya hazırlanan siyasi partilere ülke genelindeki eczacıların taleplerini barındıran bir rapor göndermiştir. Yazılan bu rapor açık mektup olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca bu rapor eczanelerdeki nüfus ve mesafe gibi durumlara sınır getirilmesini talep etmektedir ve hastaların muayene işleminden sonra hastalardan talep edilen muayene ücretlerinin eczaneler üzerinden tahsil edilmemesi de yazılmış olan rapordaki talepler arasında yer almaktadır.

Bu taleplerin dışında Tüm Eczacı İşverenler Sendikasının göndermiş olduğu açık mektupta internet üzerinden satımı gerçekleştirilen ilaçların satışlarının durdurulması, Sağlık Bakanlığının yönetimini gerçekleştirmiş olduğu ve eczaneler tarafından kullanımı gerçekleştirilen Medula Sisteminde yer alan aksaklıkların giderilmesi ve ilaçlara uygulanan indirimler sebebi ile eczanelere yansıyan zararların ortadan kaldırılması gibi birçok konu da yer almaktadır. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası hazırlamış olduğu açık mektupta toplam olarak eczacıları ve toplumu ilgilendiren 10 adet talep yer almıştır.

Görüldüğü gibi bütün bu olaylar genel olarak toplumu ilgilendiren konular olmaktadır. Yazılan bu açık mektuplar genel olarak toplumdaki işleyişte oluşan sıkıntılardan ekonomik sorunlara kadar birçok alanı kapsayabilmektedir. Yaşanan problemlerin dile getirilmesinin yanında açık mektup olarak nitelendirilebilmesi için beraberinde yaşanan bu problemlere nasıl çözüm üretilmesi gerektiği de belirtilmesi gerekmektedir. Böylelikle açık mektuplar bu tür olayların sadece dile getirilmesinin yanı sıra ilgili kurumlara çözüm konusunda bir açıdan ışık tutan bir rehber niteliği haline gelmektedir.

Scroll to Top