Açık Senet Nedir?

açık senet nedir

Paranın icadından günümüze kadar para, ulaşmak istediğimiz birçok şeye sahip olabilmek için bir aracı olmuştur. Paranın her geçen gün bireyler arasında önem kazanması ile birlikte daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Yeterli miktarda paraya sahip olunmadığı zamanlarda ise kredi, kredi kartı, borç ya da senet aracılığı ile ödeme yöntemleri tercih edilmiştir. Bu yöntemlerden her birisi bireylerin sahip olmadıkları parayı kullanma biçimleri olmuştur. Ve belirtilen dönemde ödemelerini gerçekleştireceklerinin sözünü bu yöntemleri kullanarak vermektedirler. Bu yöntemlerden olan senetler hakkında bilgiye bu yazımız ile ulaşabilirsiniz.

Senet Nedir?

Maddi karşılığı verilmeden alınan eşya, herhangi bir nesne ya da mülk vb. şeylerin karşılığının belirtilen süre içerisinde ya da zamanda verileceğinin teminatıdır. Hukuk alanında bir iş karşılığı alınacak veya verileceğin delili olarak da tanımlanmaktadır.

Senetler halk arasında bono adı ile de bilinmektedirler. Kişi ya da kurumlar tarafından imzalanan senet eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduğu takdirde alacak ya da vereceğin garantiye alınmasını sağlayarak bireylerin riske girmesini ortadan kaldırmaktadır. Çünkü belirtilen sürede senet kuralları yerine getirilmez ise bu senetlerin hukuki yaptırımları bulunmaktadır. Atılan imzalar sayesinden alacaklı yasal yollar ile de alacağının tahsilini gerçekleştirebilmektedir.

Senetlerin hukuki bir yaptırımının olabilmesi için yani geçerli olabilmeleri için bazı şekil şartları vardır. Bu şartlar şöyle sıralanabilir;

  • Ödenecek meblağın kayıtsız ve şartsız olması gerekir.
  • Vade miktarının belirli olması gereklidir.
  • Ödeme yerinin belirli olması gerekir.
  • Kime ödeneceği ya da kimin emrine ödeneceğinin adı ve soyadı belirtilmelidir.
  • Senedin düzenlenmiş olduğu gün ve yer belirtilmelidir.
  • Senedi düzenleyen kişinin imzası bulunmalıdır.
  • Senedin üzerinde mutlaka senet isminin geçmesi gerekmektedir bir başka dilde hazırlanmış bir senet ise yazıldığı dilde ki senet kelimesinin karşılığı senet üzerinde bulunmalıdır.

Hukuki yaptırımları bulunan senetler borcun ödenmemesi halinde borçluyu olumsuz olarak etkileyeceğinden ve borcun ödenmemesi suç teşkil edeceğinden borçlu kişiyi zor duruma sokacaktır. Bu sebeple senet karşılığı işlemleri gerçekleştirmeden önce iyi düşünülmesinde fayda vardır.

Ayrıca senet üzerine atılan her imza önem arz etmektedir. Çünkü senet üzerinde atılmış imza sahipleri bu senetten sorumlu tutulmaktadırlar buna kefil de dahildir.

Senet Nasıl Kullanılmalıdır?

Genellikle ticari faaliyetleri gerçekleştirme esnasında kullanılmakta olan senetler kişisel borç veya alacakların tamamı için kullanılabilirler. Borçlu olan kişi parasını ödeyeceği zamanı senet üzerinde belirterek ödeyeceğini garanti etmektedir, gerekli diğer bilgiler yazılarak imza işlemleri tamamlanır. Senetin tahsili için belirtilen vade zamanının gelmesi gerekmektedir. Vade zamanı geldiğinde senet üzerinde belirtilen ödeme yerinde gerekli ödeme yapılır. Ödeme yapılmadığı zaman dilenirse hukuki yaptırım uygulatılabilir.

Açık Senet Nedir?

Açık senetler genel anlamda fazla tercih edilmeyen senet türlerinden birisi olsa da zor durumlar içerisine girildiğinde tercih edilen senetlerden olmaktadırlar.

Açık senetler üzerinde ödenmesi gereken paranın değeri ve ödenmesi gereken tarih yazılı değildir. Borçlunun ödemesi gereken miktar ve vade tamamı ile alacaklının insiyatifine bırakılmıştır. Bu tip senetler de borçluyu en çok zor durumda bırakan durum ödenecek para miktarının değiştirilmesi olmaktadır. Resmi senetler statüsünde bulunan bu senetlerin de hukuki yaptırımı bulunduğundan ve senette bulunan imza ile senetin sorumluluğunu üstlendiğinizden dolayı senet üzerinde yazılı olan miktarı ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu neden ile açık senetlere imza atmamakta fayda var.

Hazırlanan açık senedin anlaşmanız dışında değiştirildiğini düşünüyorsanız bu senetlere itiraz edebilirsiniz fakat bu itiraz sürecinde ki işlemler uzun süreceğinden geçen süre içerisinde sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Senetlere imzanızı atmadan önce iyice kontrol etmeniz de ve açık senetlere imza atarken emin olmanız da fayda var.

Scroll to Top