Akreditif Nedir?

Akreditif

İthalat ve ihracat genel olarak dış ticaret çatısı altında toplanmaktadır. Ülkemiz ile yabancı bir ülke arasında yapılan ürün veya hizmet değişiminin sağlanması için ise bazı kurallar ve kanunlar bulunur. Bunun yanında birçok kanal üzerinden de dış ticaret işlemleri yapılmaktadır. Dış ticaret alanında bilgi sahibi olan kişilerin mutlaka duymuş olduğu bir tanımlardan biri olan akreditif ile ilgili olarak akreditif nedir sorusunun cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Akreditif

Akreditif genel olarak bankaların belirli miktarlarda para karşılığında, 3. kişilerin yararına kefaletle kişinin muhabir bankası sorumluluğunda açmış olduğu bir çeşit ihbar hesabı olarak bilinir. Dış ticarette bir çeşit ödeme yöntemidir. Dış ticaret yapan kişinin her zaman büyük riskler bulunur. Bu riskleri en aza indirgemek için de alternatif yöntemler geliştirilir. Birçok ödeme yönteminden biri olan Akreditif; yurt dışındaki ülkelerden mal satın almak isteyen ve yurt dışına mal gönderen kişilerin ödeme alabilmesi için muhabir bankası olarak kredi açması yöntemidir.

Dış ticarette Akreditifler, riski azalttığı için birçok firma tarafından kullanılmaktadır. Akreditif, bankalardan bu alanda bir hesap açılarak kullanımı sağlanmaktadır. Ülkemizde birçok banka müşterilerin bu alanda hizmet sunmaktadır. Her banka sağladığı hizmete göre komisyon ve aylık ücretler almaktadır.

Akreditif yöntemi ile yapılan ödemelerde muhbir bankadan alınan kredinin onayı için bazı işlemler yapılır. İthalat yapan kişinin kullandığı ve ülkemizde olması gereken bir banka muhabir olarak seçilmiş olan bankaya özel olarak hazırlanmış bir Akreditif mektubu yazar. Müşteri ise bankaya taahhütname sayılan bir mektup tevdi yazar. Daha sonra bu mektuplar bankaya verilir.

Akreditif ödeme şeklinde ”muhabir banka” uluslar arası dilde “creditant” olarak bilinirken; kredi açan muhabir bankaya “crediteur” denir. Kredi alan şirket veya kuruluş ise “credite” adı ile anılır. Bankalarda açılan bu hesaba “letter of credit” denir ve L/C ile gösterilir.

Akreditif hesabı oluştururken 4 tane ana bileşen bulunur. Bu bileşenler, mal ithalatını yapan kurum, bu kurumun hesabının bulunduğu bir Türk bankası; malın ihracatını yapan kurum ve bu iki şirket arasında bağlantı sağlamak ile görevli olan bir yurt dışından muhabir bankadır. Akreditif işlemlerinde bu 4 bileşen olmazda olmazdır. Bu bileşenlerden biri olmazsa Akreditif ödeme yöntemi kullanılamaz.

Akreditif Nasıl Açılır?

Dış ticarette riskleri en aza indirgemek isteyen şirketlerin Akreditif ödeme yöntemini sıkça kullandığı görüyoruz. Bu yüzden bir çok kişi bankalara Akreditif portföy açtırmak için uğraşmaktadır. Akreditif yöntemini kullanmak için ilk olarak malın ticaretini yapan iki firma arasında bir sözleşme imzalanmalıdır. Daha sonra ithalatçı olan kişi, kendi bankasına başvurur. Bu başvuruda ihracat yapılan kişi için bir Akreditif hesabı açılması talep edilir. Bu banka artık ithalatçı banka olarak sayılır. İthalatçı kişiler bu bankadan muhabir olan bankaya ulaşır ve Akreditif talebini iletir. Bu talep kabul edilir ise muhabir banka bir Akreditif beyannamesi alır. Bu beyanname incelendikten sonra banka ihracat yapan kişiye ulaşır ve ödeme işlemi tamamlanmaya çalışılır.

Aşağıdaki şemada akreditif hesabı açmak istendiğinde sürecin nasıl geliştiğini anlatan resmi sizler için paylaştık. Bu resimden de inceleme yapabilirsiniz.

Screenshot 1

Akreditif Türleri Nelerdir?

Birçok ödeme yöntemi var olduğu gibi, Akreditif ödeme yönteminde ise türler bulunmaktadır. Bunlar başlıca; Kabili Rücu Akreditif, Gayri – Kabili Rücu, Teyitsiz Akreditif, Teyitli Akreditif, Rotatif (Dönen) Akreditif, Kırmızı Şartlı Akreditif, Yeşil Şartlı Akreditif, Karşılıklı Akreditif, Devredilebilir Akreditif ve Garanti Akreditifidir.

Scroll to Top