Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Kredisi Veren Bankalar

COW D

Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörü bir zamanlar Türkiye’nin en büyük ekonomik kaynağı olmasına rağmen zaman geçtikçe popülerliğini yitirdi. Köyden kente göç arttı, insanlar tarlalarını işlerini bırakıp belki yaşamın daha kolay olduğu için belki de hayat standardının daha yüksek olduğu için şehirlere göç etmeye başladı. Dolayısıyla tarım ve hayvancılık git gide yapılmaz oldu. Ancak devlet bu sektörün yok olmasını istemediği için çiftçiyi destekleyen çeşitli kampanyalar başlattı. Bunlardan biri de büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık kredileridir.

Çiftçiye işini yapabilmesi için ihtiyacı olan gerekli parayı sağlayıp çiftçinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan hayvancılık kredileri, oldukça yaygınlaştı ve talep edeni fazlalaştı. Birçok banka büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık kredisi desteğini sağlamaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kredisi veren bankalar arasında şu bankalar bulunmaktadır: Ziraat Bankası, Şekerbank, Denizbank, Finansbank ve Yapı Kredi.

Ziraat Bankası

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kredisi veren bankalardan bir tanesi Ziraat Bankası’dır. Ziraat Bankası çiftçiye en büyük finansman desteği veren bankadır. Ziraat Bankası hayvancılık kredisi her türlü yatırım giderlerinin finansmanı sağlar.

Büyükbaş hayvancılığı kredisi; 10 baş ve üzerinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya kurulu işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticileri içindir. Ziraat Bankası büyükbaş hayvan kredilerinin damızlık süt sığırcılığı kredisi, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği kredileri, damızlık düve yetiştiriciliği kredileri, damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği kredileri, büyükbaş besicilik kredileri olmak üzere çeşitli versiyonları vardır. Ziraat bankası büyükbaş hayvancılık kredisine sahip olmak için size en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilirsiniz.

Küçükbaş hayvancılığı kredisi; koyun yetiştiriciliğinde en az 50 baş; keçi yetiştiriciliğinde en az 25 baş kapasite ile üretim yapan veya en az bu kapasiteler ile yeni işletme kurmak ya da mevcut hayvan sayılarını bu kapasitelere çıkarmak isteyen çiftçiler için geliştirilmiş bir kredi türüdür. Küçükbaş hayvan kredileri her türlü yatırım giderlerinin finansmanını sağlar. Ziraat Bankası küçükbaş hayvancılık kredileri küçükbaş süt hayvancılığı kredileri ve küçükbaş besicilik kredileri olarak çeşitlenmiştir. Ziraat Bankası küçükbaş hayvancılık kredisine başvurmak için size en yakın Ziraat bankası şubesine gidebilirsiniz.

Şekerbank

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kredisi veren bankalardan bir diğeri de Şekerbank’tır. Şekerbank, çiftçiye en büyük desteği sağlayan bankalardan, hayvancılık alanında da çiftçiye destek veriyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta hem süt hayvancılığı hem de besicilik alanlarında faaliyet gösteren çiftçilerinin bütün giderleri için kredi kullanma imkanı sağlayan Şekerbank, çiftçiye ihtiyacı olan finansman desteğini sağlıyor.

Denizbank

Denizbank hayvancılık kredileri de süt hayvanı alım kredisi ve besi hayvanı alım kredisi olarak iki başlığa ayrılmıştır.

  • Süt Hayvanı Alım Kredisi

Süt hayvancılığı ile uğraşan çiftçilerin damızlık süt sığırı alımı için ihtiyaç duydukları finansman desteğini çiftçiye vermek için geliştirilmiş bir kredi türüdür. Süt hayvancılığı alım kredisinin vadesi 60 aydır. Kredi kullanım oranı ise proforma fatura değerinin %75’i kadardır.

  • Besi Hayvanı Alım Kredisi

Besi Hayvancılığı yapan çiftçilerin besi sığırı alırken ihtiyacı olan finansman desteğini sağlayabilmek amacıyla geliştirilmiştir. Besi hayvancılığı alım kredisi 6 veya 12 ayda bir geri ödemeli olarak kullanabilirsiniz. Proforma fatura değerinin %75’ine kadar kredi kullanabilirsiniz.

Finansbank

Finansbank da çiftçiye finansman destek sağlayan bankalar arasında önemli bir yere sahiptir. Bu finansman desteği besicilik kredisi aracılığıyla sağlar. Besicilik kredisi besicilik yapan çiftçilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen bir kredi türüdür. Besicilik kredisi, üretim maliyetinin %85’ini karşılar. Besicilik kredisinin vadesi 24 aydır. 1, 3, 6, 12 ayda bir ödeme seçenekleri vardır. Finansbank besicilik kredisi için gerekli olan belgeler, çiftçilik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, hayvan kayıt sistemine kayıt belgesi, işletme tescil belgesi ve hayvan alımı varsa hayvan pasaportları olarak düzenlenmiştir.

Yapı Kredi

Yapı Kredi de çiftçiye destek sağlamak amacıyla hayvancılık kredisi veren bankalardandır. Yapı Kredi hayvancılık kredisinin inceleyeceğimiz üç başlığı var. İlki besicilik kredisi ikincisi süt hayvancılığı  işletme kredisi üçüncüsü de hayvan alım kredisidir.

  • Besicilik Kredisi

Et amaçlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelere yem, bakım, ilaç, aşılama, su, elektrik vb. ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla kullandırılan kredidir. Yapı Kredi besicilik kredisini kullandığınız takdirde geri ödemenizi besi devrelerinize uygun bir vade ile, anapara ve faizi tek seferde ve vade sonunda yapabilirsiniz. Yapı Kredi besicilik kredisinin vadesi 12 aydır.

  • Süt Hayvancılığı İşletme Kredisi :

Süt hayvancılığı işletmelerinin yem, bakım, ilaç, aşılama, su, elektrik vb. ihtiyaçlarına yönelik açılan kredidir. Yapı kredi süt hayvancılığı işletme kredisi taksitli bir kredi türüdür. Süt hayvancılığı işetme kredisi kullandığınız taktirde geri ödemelerinizi ayda bir, 3 ayda bir veya 6 ayda bir eşit taksitler halinde ödeme imkanı sunar. Süt hayvancılığı işletme kredisinin vadesi ise 18 aya kadardır.

  • Hayvan Alım Kredisi

Yapı Kredi Bankasının sağlamış olduğu bir diğer kredi türü hayvan alım kredisidir ve hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan alımlarında finansman destek sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Kefalet, çek-senet, ipotek teminatlarından bir veya birden fazlası ile 1, 3, 6, 12 ayda bir eşit taksitler halinde ödeyebilirsiniz veya eğer isterseniz geri ödemenizi hasatınıza uygun esnek taksitli olarak da yapabilirsiniz. Yapı Kredi hayvan alım kredisinin vadesi en fazla 60 aydır.

Scroll to Top