Cari Oran Nedir?

Cari Oran

İşletmelerin ekonomik ve finansal durumunu belirlemek için farklı kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramlar işletmenin gelecekteki ve mevcut durumdaki kalıcılığını belirliyor. Bu kavramlar arasında en değerli olanlardan birisi de cari orandır. Cari oran işletmenin hayatta kalması açısından oldukça önemli bir kavramdır. Her işletmenin cari oran konusunu bilmesi gerekir. Bu sebeple yazımızda “Cari Oran Nedir?” konusundaki tüm detayları yazımızda ele aldık.

Cari Oran Nedir?

Cari oranı kısa bir şekilde tanımlamak gerekirse, bir işletmenin kısa dönemdeki borçlarını ödeyebilme gücüdür. Cari oran bir likidite göstergesidir. Cari oranın yüksek ve düşük olmasına göre değerlendirme yapılmaktadır. Eğer işletme kredi çekmek istiyorsa, işletmeye kredi sağlayacak olan tüm kurum ve kuruluşlar cari oranı dikkate alacaklardır. Hatta özellikle ilk olarak cari oranı incelerler. Kurum veya kuruluş tarafından arzu edilen cari oran mevcut değilse kredi verilmesi oldukça zordur. İşletme için cari oranın yıllar içerisinde büyümesi, firmanın kısa vadeli borç ödeyebilme gücünün arttığını göstermektedir.

Cari Oran Hesaplama

Cari oran hesaplamak için öncelikle bilinmesi gereken bazı noktalar vardır. Cari oranı hesaplamak için öncelikle cari oranı hesaplanacak olan işletmenin bilançosu ve bilanço içerisinde yer alan tüm değişkenlerin bilinmesi gerekmektedir. Bu değişkenler bilinmeden cari oran hesaplamak mümkün değildir. Bilanço genellikle işletmenin analizleri, ekonomik ve finans yapısı hakkında bilgiler içerir. Cari oran iki ana ayrımdan oluşmaktadır. Bunlar aktif ve pasif kalemler olarak ayrışmaktadır. Aktif ve pasif kalemlerin bilinen farklı isimleri de bulunur. Aktif kalem varlıklar, pasif kalem kaynaklar olarak da bilinir. Varlıklar kısmında işletmenin ekonomik yapısı bilgileri yer alır. Kaynaklar kısmında ise işletmenin finansal yapısı hakkında bilgiler yer alır. Varlıklar ve Kaynaklar bölümleri incelenirken oldukça dikkatli olunmalıdır. Burada gözden kaçabilecek olan en ufak bir bilgi hesaplamanın yanlış olmasına sebep olabilmektedir.

Cari oran hesaplamanın formülü aşağıdaki gibidir.

  • Cari Oran = Dönen Varlıklar(Cari Aktif) / Kısa Vadeli Borçlar (Cari Pasif)

Cari oran hesaplamanın formülü bu şekildedir. Formülde gösterildiği gibi cari oranın bulunması için dönen varlıkların, kısa vadeli borçlara oranlanması gerekir. Kısaca cari aktifin cari pasife oranlanmasıyla cari oran bulunmaktadır. Formül içerisinde yer alan dönen varlıklar işletmeyle ilgili belirli varlıklara karşılık gelir. Dönen varlıklar, işletmenin likidite varlığının tümünü göstermektedir. Dönen varlıklar içerisinde yer alan ve oluşmasını sağlayan göstergeler ise stoklar, ticari alımlar ve sermaye olarak belirtilir. Formülde olduğu gibi değişkenler doğru bir şekilde yerleştirilirse cari oran hesaplama işlemi yapılabilir.

Cari Oranın En Az Kaç Olması Gerekir?

Cari oran hesaplanmasında belirttiğimiz formülden yola çıkarak yorumlayacak olursak, cari pasif oranı borçların kaç katı oranında nakit dönüştürülebilecek varlığa sahiplik hesaplanır. Bu oranlamanın ardından işletme tarafından borçları ödeyebilmesi için yeterli varlığının olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu oranlama iki adet oran değerlendirmesi bulunmaktadır. Bunlar; 1 ve 2’dir. Eğer işletmenin hesaplama sonucu oranı 1’den küçük çıkıyorsa işletme borcu ödeyebilmek için yeterli varlığa sahip değildir sonucu çıkar. Oranın 2 olması ise uzmanlar tarafından ideal olarak kabul edilmektedir. Fakat 2’den küçükse bu durumda da işletme sıkıntı yaşayabilir. Örneğin; işletmenin yaşayabileceği ani bir şokta hazırlıksız kalacaktır.

Cari oranın uzmanların da incelediği üzere ortalama 1,5’ ten yüksek olması iyidir. Oran 1,5 altında ise işletme tarafından bu konu tekrar masaya yatırılmalı ve ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir.

Scroll to Top