Denizbank Gayri Nakdi Krediler Ve Özellikleri

Bankalar tarafından sağlanan kredi hizmetleri günümüzde herkes tarafından kullanılıyor. Kredi hizmetlerinden özellikle şirketleri ilgilendiren kredi türleri bulunmaktadır. Bu kredi türleri genel olarak gayri nakdi kredi olarak adlandırılmaktadır. Bu yazımızda Denizbank Gayri Nakdi Krediler Ve Özellikleri başlığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Gayri Nakdi Kredi Nedir?

Bankaların vermiş olduğu krediler hakkında neredeyse herkesin bilgisi bulunuyor. Günlük ihtiyaçlardan, konut ihtiyacına kadar krediye başvuruda bulunabiliyor. Bankaların vermiş olduğu bu krediler gayri ve nakdi olarak iki farklı çeşitte bulunuyor. Nakdi krediler herkesin bildiği ve gündelik yaşamında kullandığı kredilerdir. Nakdi krediye başvuru yapıldığı anda para kişi tarafından alınır. Fakat gayri nakdi kredi hizmetinde durum farklıdır. Gayri nakdi krediler daha çok şirketler için kullanılmaktadır. Bu sebeple kredi çekecek olan her normal kişinin gayri nakdi krediler hakkında pek bilgisi bulunmaz. Şirketlerin ticaret yaparken mal veya hizmetlerin alışverişi sırasında kullanılan gayri nakdi krediler, şirketler için büyük avantajdır.

Ticaret sırasında peşin para ile çalışmayan şirketler için bu durum büyük bir riski ifade eder. Paranın nakit olarak alınamaması durumunda şirket tehlikeye girer. Bununla beraber ödemelerde sekmeler yaşanabilir. Ödemelerin aksaması ise şirket için oldukça kötü bir durumu ifade eder. Gayri nakdi kredi şirketler için bu tehlikeyi ortadan kaldırmaktadır. Gayri nakdi kredi ile özellikle alıcı fakat iki tarafta kendisini güvence altına almaktadır. Gayri nakdi krediler türlerine göre değişiklik göstermektedir. Bu değişiklikler ise faiz ve ödeme oranlarının değişikliğini ifade etmektedir.

Denizbank Gayri Nakdi Kredi Türleri ve Özellikleri

Teminat Mektubu

Teminat mektubu düzenlenmesi şirketin kendisini güvence altına almasını ve riskleri minimum dereceye indirmesi için yapılır. Teminat mektubu ilgili banka tarafından garantilenmiştir. Teminat mektubu yazılırken biçimsel birçok kurala dikkat edilir. Bu bilgilerde yer alan ödemenin alıcı tarafına yapılması zorunludur. Teminatın verildiği kadar miktar verilmesi gerekir ve işlemler banka tarafından yürütülür.

Referans Mektubu

Referans mektupları TL ve YP üzerinden değerlendirilmektedir. Bayındırlık Bakanlığı, bu Bakanlığa bağlı bakanlıklar ve diğer tüm kamu, özel kuruluşların düzenlediği ihalelerde yer almak için düzenlenmektedir. Banka referans mektubu olarak adlandırılır.

Harici Garantiler

Harici garantiler gayri nakdi kredi yabancı para olarak alınmaktadır. Harici garantiler kapsamında tüm sorumluluk yurt dışında bulunan kişi veya kurumlara bağlıdır. Harici kredileri genel olarak Türkiye dışındaki girişim yapan kişiler kullanmaktadır. Yurt dışında yapılan projelerde satın alınan ürünlerin teslimi için temin edilen kredilerdir.

Akreditif

Akreditif gayri nakdi krediler arasında bulunan en önemli ve en çok kullanılan kredi diyebiliriz. Genel olarak ithalat ve ihracat yapan kişiler tarafından kullanılır. İthalatçı olan firma ihracat yapacağı ülkedeki bankaya yapacağı ödemenin taahhütünü verir. Bu şekilde ödeme garanti altına alınmış olur ve alışveriş herhangi bir güvensizlik olmadan kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Kabul – Aval Kredileri

Şirket tarafından ithal edilecek olan ürünlere karşı ithalatçı olan firmanın yapacağı ödemeyi bir poliçe aracılığı ile vade haline getirebilmesidir. Bu işlem aşamasında işlem bankanın garantisi altındadır.

Ülke Kredileri

Ülke kredileri ise banka aracılığı ile sağlanan kredilerdir. İhracat yapacak olan firmanın aracı banka vasıtası ile ödemesini peşin olarak almasını, ithalat yapan firmanın ise ödemeyi vadeli olarak gerçekleştirmesini sağlar. Denizbank’ta kullanılabilecek ülke kredileri, Cesce – İspanya, ERG – İsviçre, OKB – Avusturya, Hermes – Almanya, US Exim – Amerika, Coface – Fransa, ECGD – İngiltere, Ducroire – Belçika, Sace – İtalya ülkelerini kapsamaktadır.

Nakdi ve Gayri Nakdi Krediler Arasındaki Fark

Kredilerin iki farklı çeşidinin olduğundan bahsetmiştik. Bu çeşitler de nakdi ve gayri nakdi krediler olarak ayrışıyordu. Nakdi ve gayri nakdi krediler arasındaki farklara göz atalım.

Nakdi kredilerin, kişiler tarafından çok sık kullanıldığını görebiliriz. Bu kredilerin kullanımı oldukça kolaydır. Kişinin bankaya nakit para ihtiyacı için başvurduğu kredi çeşididir. Nakdi krediler yerli ve uluslararası para birimlerinde kullanılabilmektedir. Krediye başvurulduğu zaman kısa süre içerisinde nakit olarak ödemesini bankadan alabilirsiniz. Kredinin geri ödemesi ise önceden belirlenmiş olan taksit takvimine göre yapılır.

Gayri nakdi krediler üzerinde belirlenen bir sözleşme söz konusudur ve üzerinde bulunan her şeyin harfiyen yapılması zorunludur. Nakdi kredilere göre farklı olarak Teminat Mektubu, Referans Mektubu, Harici Garantile, Akreditif, Kabul – Aval Kredileri, Ülke Kredileri gibi türleri bulunmaktadır. Banka gayri nakdi kredilerde aracı olur ve taraflar arasında garanti sağlar. Nakdi kredide olduğu gibi gayri nakdi krediler nakit para olarak değerlendirilmez. Gayri nakdi krediler parayı garanti eden evrak olarak adlandırılabilir.

Scroll to Top