Denizbank Projeli Yatırım Kredileri

projeli yatıırm kredileri

Bu yazımızda projeli yatırım kredisi nedir, kimler faydalanabilir, hangi alanlarda verilir gibi projeli yatırım ile ilgili merak edilen soruları sizler için cevaplayacağız. Öncelikle projeli yatırım nedir bunu açıklayalım. Projeli yatırım, Denizbank’ın müşterilerine sunduğu bir kredi hizmetidir. Bu kredilerle yatırım projelerinin finansman ihtiyacının karşılanması ve tasarlanan projenin hayata geçirilmesi için gereken kredi sağlanmaktadır. Ancak bu kredi Denizbank tarafından yalnızca tarımsal projeli yatırımlar alanında verilmektedir. Bununla birlikte organik gıda tarımı, hayvancılık, su ürünleri, seracılık, meyvecilik gibi her türlü tarım faaliyeti yapmayı amaçlayan müşteriler bu kredi türünden faydalanabilmektedir. Biz de bu yazımızda Denizbank Projeli Yatırım Kredilerini inceleyeceğiz.

Denizbank Projeli Yatırım Kredileri ile Amaçlanan Nedir?

Tarımsal projelere destek vermek ve bu konudaki yatırımları teşvik etmek, modern tarım uygulamalarını artırmak ve maliyetleri azaltıp tarımsal verimliliği artırmak, küçük çaplı tarım faaliyetleri yapan şirketleri büyütmek, tarım sektörüne diğer sektörler karşısında canlılık kazandırmak, AB üyesi ülkeler doğrultusunda tarımsal ticareti geliştirerek hayata geçirmek, tarımda ülkeler arası rekabeti artırmak, tarımı sanayi ile destekleyerek genişletmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Denizbank, Denizbank Projeli yatırım kredileri yanında ihtiyaç halinde müşterilerine danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Denizbank Projeli Yatırım Kredileri Hangi Alanlarda Verilmektedir?

Denizbank Projeli yatırım kredileri bitkisel üretim, hayvansal üretim, mevcut işletmelerin satın alınması, hibe kredileri, projeli kırsal kalkınma ve projeli IPARD kredisi gibi pek çok alanda verilmektedir. Şimdi bu alanların her birini tek tek ele alarak neleri kapsadığına bakalım.

Bitkisel Üretim

Tohum üretiminden, örtü altı üretime; meyvecilikten sebzeciliğe bu türdeki bitkisel üretim alanlarını kapsamaktadır.

Denizbank Projeli yatırım kredileri kapsamında sağlanan kredi desteği ise; inşaat işleri (sera masrafları, çevre çitleri, vb.), makine-ekipman alımları (ısıtma ve soğutma sistemleri, vb.), sulama sistemleri kurulumu (damla sulama gibi), fidan alımları (peyzaj), işletme sermayesi ihtiyaçları gibi konularda verilmekle birlikte, konunun özelliğine göre ayrıntılı çalışılarak finansman çeşitleri oluşturulmaktadır.

Hayvansal Üretim

Denizbank Projeli yatırım kredileri kapsamındaki hayvansal üretimde kredi; büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta et ve süt üretimi, damızlık düve yetiştiriciliği ve damızlık etçi inek yetiştiriciliği, kanatlı hayvan sektöründe yumurta ve et tavukçuluğu konularında ve su ürünleri yetiştiriciliği konusunda yapılacak yatırımlar için sağlanmaktadır.

Verilen kredi türleri; inşaat işleri (ahır yapımı, yem deposu, kümesler, kurbanlık kesim mandırası vb.), makine-ekipman alımları (süt sağım üniteleri, soğutma sistemleri, kümes araç- gereçleri vb.), canlı hayvan yatırımları, işletme sermayesi ihtiyaçları gibi alanları içerir ve konunun özelliğine göre ayrıntılı çalışılarak finansman çeşitleri oluşturulmaktadır.

Mevcut İşletmelerin Satın Alınması

Yukarıda anlatılan hayvansal ve bitkisel üretim alanlarında mevcut tarımsal işletmelerin (çiftlik, mandıra, sera, meyve bahçesi, peyzaj vb.) satın alınması doğrultusunda proje değerlendirmeleri yapılmakta ve finansman modelleri oluşturulmaktadır.

Hibe Kredileri

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Fonları (IPARD) ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamına giren ve hibe almaya hak kazanan projeler için gereken finansman sağlanmaktadır.

Projeli Kırsal Kalkınma Kredileri

“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” kapsamına ve “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı” kapsamına giren projelere devlet tarafından sağlanılan % 50 oranındaki hibenin verildiği projelere, toplam proje tutarının % 75’ine  kadar  kredi verilmesini amaçlamaktadır.

Projeli IPARD Kredisi

IPARD, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Fonları anlamına gelmektedir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen fonlar ile yürütülen. IPARD hibe programı kapsamına giren yatırımlar için müşterinin ihtiyacına uygun bir biçimde verilen kredi çeşididir.

IPARD Kredisi Başvurusu İçin Gerekenler

İş planı, teknik proje onaylı sözleşme, diğer (ÇKS, tapu, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişilerde firma bilgileri, vs.) gibi belgeleri sağladıktan sonra  IPARD kredisine başvurulabilir.

Scroll to Top