Denizbank Tarımsal İşletme Kredileri

tarımsal işletme krdileri

Bu yazımızda sizlere Denizbank’ın müşterilerine sunduğu tarımsal işletme kredileri hakkında bilgiler vereceğiz. Günümüzde tarımsal faaliyetlerin birçok banka tarafından desteklendiği bilinmektedir. Peki Denizbank bu konuda işletmelere nasıl bir kredi imkanı sunmaktadır, bu yazımızda Denizbank Tarımsal işletme kredilerini, ödeme işlemleri nasıl yapılır merak ettiğiniz bu soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Tarımsal İşletme Kredisi Nedir?

Denizbank tarafından müşterilerine sunulan bu kredi ile tarım üreticilerinin yaptığı faaliyetler için sermaye imkanı ve yapmak istedikleri tarımsal faaliyet için gereken araç- gereçleri elde etmeleri konusunda bir destek sağlanmaktadır ve müşterilere uygun çözümler üretilmektedir.

Denizbank Tarımsal işletme kredileri, tohumdan gübreye, fideden sulamaya, çapalamadan akaryakıta, ilaçtan yeme kadar her türlü tarımsal üretim faktörünün sağlanması için verilen kredi hizmetidir.

Denizbank Tarımsal işletme kredileri Hangi Alanlarda Verilmektedir?

Tarımsal faaliyetler çeşitli olduğu için bu faaliyetlere duyulan finansman ihtiyacı da çeşitlidir. Denizbank tarafından Denizbank Tarımsal işletme kredileri; üretici kart, rotatif kredi, spot kredi, düğün dernek kredisi, taksitli tarımsal ihtiyaç kredisi, sözleşmeli üretim kredisi gibi pek çok alanda verilmektedir. Şimdi bu krediler ne içindir, nasıl verilmektedir bunlara değinelim.

Üretici Kart

Bu kredi Dünya’da ve Türkiye’de bir ilk niteliği taşımaktadır. Üreticilerin tarımsal alanda duydukları ihtiyaçlarına ve para akışlarına uygun bir şekilde tarımsal işletmeler için kredi sağlanmaktadır. Çiftçi için tanımlanan kredi limiti Üretici Kart’a yüklenmektedir ve çiftçi tarımsal ihtiyaçları için bu kartı kullanmaktadır.

Üretici Kart’ın, kredi kartından farklı birçok özelliği vardır. Bunlardan en önemlisi ise Üretici Kart’a senede bir kereye mahsus ödeme yapılıyor olmasıdır. Bu ödemedeki vade de tamamen çiftçinin aldığı ürüne göre, yani tarımdaki hasadına göre belirlenmektedir.

Rotatif Kredi

Tarımsal işletmelerdeki kısa süreli sermaye gereksinimlerini karşılamak için verilen bir kredi türüdür. Rotatif kredinin faizleri ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir ya da 12 ayda bir tahsil edilebilir niteliktedir. Ayrıca müşterilerin rotatif krediyi istediği zaman kısmen ya da tamamen kapatma yetkisi de vardır.

Spot Kredi

Denizbank Tarımsal işletme kredileri kapsamındaki bir diğer kredi de Spot Kredi’dir. Tarımsal işletmelerin kısa vadedeki sermaye gereksinimlerini karşılamaya yönelik olup, vade ve faiz açısından sabit kredi çeşididir.

Düğün Dernek Kredisi

“Düğün Dernek Kredisi” ile Denizbank çiftçilerin ekonomik ihtiyaçlarından ziyade sosyal ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Düğün Dernek Kredisi çiftçiler tarafından düğün hazırlıkları yaptıkları dönemde alınabilmektedir. Bu kredi yılda 1 ödeme şeklinde ve 36 ay vadeye kadar verilmektedir. Ayrıca Düğün Dernek Kredisi kullanan çiftçilere sunulan bir imkan da Altın Hesap’tır. Buna göre düğün dernek kredisinden faydalanan yeni evli müşteriler 200 TL’ye varan Altın Hesap’tan yararlanabilirler.

Taksitli  Tarımsal İhtiyaç Kredisi

Çiftçilerin yapacakları farklı tarımsal faaliyetleri için ihtiyaç duydukları sermayeleri elde edebilecekleri Denizbank Tarımsal işletme kredileri çeşididir. Bu kredide çiftçilere aldıkları gelire uygun bir ödeme planı çerçevesinde taksitlendirme yapılır.

Sözleşmeli Üretim Kredisi

Üreticiden ürünü doğrudan alan firmaların, ürünü yetiştirecek olan üretici ile aralarında yapılan sözleşmeye dayalıdır. Özetle bu kredi çiftçi ile ürününü sattığı firma arasında yapılmaktadır. Üreten çiftçi tarımsal girdileri ve gereksinimlerini karşılar. Kredinin geri ödeme şekli ise elde ettiği ürünün bedeli ile olur.

Bu krediyi üretim için gereken teknik hizmetleri sunmak ve ürünü almayı garanti ettiğini bildirmek şartıyla, firma alabileceği gibi veya yaptıkları sözleşmeye bağlı olarak yetiştireceği ürün için finansman ihtiyacı olan üretici de alabilir.

Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Müşteri rotatif kredilerde ara ödemeler şeklinde Ana para veya faiz ödemelerinizi gerçekleştirebilir.

Taksitli Tarımsal İhtiyaç Kredisi’nde tercihe göre eşit taksitlerle veya esnek ödeme olanaklarıyla ödeme yapılabilir.

Scroll to Top