Devlet Destekli Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi Ve Özellikleri

Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi Ve Özellikleri

Son yıllarda ülkemizde sanayinin hızlı gelişimi tüm alanlara yansımıştır. Her alanda sanayileşmenin etkisini görebiliyoruz. Sanayileşmenin olumlu olumsuz etkileri olmuştur. Bu olumsuz etkilerin yansıdığı alanların başında tarım ve hayvancılık gelmektedir. Sanayinin ihtiyaç duyduğu işçilerin köylerinden büyük kentlere göçmesi sonucunda tarım ve hayvancılıkta gerileme başlamıştır. Uzun vadede de kırsaldan kente göçler artmış ve tarım ve hayvancılık durma noktasına gelmiştir. Eksiden bir tarım ülkesi olan Türkiye son 20 yıldır tarım ve hayvancılığın az yapılmasından dolayı tarım ülkesi olmaktan uzaklaşmıştır. Normalde her çeşit tarımsal ve hayvansal ürünün ihracatını yapan ülkemiz bu günlerde birçok tarımsal ve hayvansal ürünü yurt dışından ithal eder hale gelmiştir. Bunun akabinde birçok kırsal bölgede nadasa bırakılmış tarım alanlarının da boşa çıktığı görülmüştür. Devlet tarım politikaları kapsamında bu faaliyetlerin tekrar hayata geçirilmesi kapsamında birçok plan ve proje uygulanmaya başladı. Bu projelerden en önemlisi de eskiden tarım ve hayvancılık ile uğraşan kişilerin tekrar sahip oldukları tarlalarda tarım yapması ya da hayvancılığa devam etmesi amacı ile hibe ve kredi destek programları oluşturuldu. Buna göre belli şartları sağlayan herkes devletin tarım ve hayvancılık kapsamında vereceği hibe ve kredi destek programlarından yararlanabiliyor.

Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının başlattığı daha sonra Tarım Kredi ve Kooperatiflerinin vermeye başladığı krediler ile tarım ve hayvancılığın canlanması amaçlanmıştır. Daha sonra bu hibe destek ve kredi programları birçok bankaya devredilmiştir. En başta da bu konularda yakından ilgilenen Ziraat Bankası her alanda tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütmek isteyen kişilerin kredi başvurularını kabul etmektedir. Ardından özel bankalar da bu programlara dahil oldular. Bu bankalar Denizbank, İş bankası, TEB, Şekerbank gibi bankalardır. Önceki yazılarımızda bu konu hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Bu destek programlarının tarım ve hayvancılık alanlarında verildiğini söyledik. Bu yazımızda sizlere hayvancılık alanında verilen destek programlarından bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi tarıma nazaran hayvancılık daha çok emek isteyen ve daha zorlu bir süreçtir. Bu yüzden hayvancılık yapılırken kısa sürede verim almak o kadar da olası değildir. Destek kredi alan kişilerin kredilerini bir anda ödemesi zorunlu kılınmaz. Hayvancılık kredileri büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için verilmektedir. Şimdi sizlere devlet destekli büyükbaş süt hayvancılığı kredisi ve özellikleri hakkında önemli bilgiler paylaşalım.

Devlet Destekli Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi Nedir?

Devlet destekli hayvancılık destek programları; büyükbaş veya küçükbaş fark etmeksizin hayvancılık alanındaki bütün faaliyetleri kapsamaktadır. Bu destek programı dahilinde verilen teşvikler ve hibelere hayvancılık yapan veya hayvancılık yapmak isteyen herkes başvurup almaya hak kazanabilir. Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde verilmeye başlanan hayvancılık kredileri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( TKDK ) ile devam etmiştir. Bu alanda devletin kredi işlemleri ile görevlendirdiği Ziraat Bankası da devlete bağlı olarak hizmet veren birimdir. Bu birimler hayvancılık faaliyetlerini yürütmek isteyen vatandaşlara uygun faizli krediler, faizsiz krediler, teşvik , hibe gibi imkanlar sunmaktadır. Devlet destekli hayvancılık kredileri; küçükbaş süt hayvancılığı, damızlık düve yetiştirme, damızlık etçi sığır yetiştirme, büyükbaş besicilik, küçükbaş besicilik, damızlık kanatlı yetiştiriciliği, arıcılık ve safkan at yetiştiriciliği alanlarında verilmektedir. Ayrıca damızlık süt sığırcılığı, büyükbaş süt hayvancılığı alanında verilen devlet destekli süt hayvancılığı kredisi en çok tercih edilen kredi çeşididir. Süt üretiminin artırılması amacı ile verilen büyükbaş süt hayvancılığı kredisi sayesinden ülkemizin dört bir yanında yeni mandıraların kurulduğu görülmüştür. Bu kurulan mandıralardan elde edilen büyük süt potansiyeli sanayide işlenerek ekonomiye katkı sağlamıştır.

Devlet Destekli Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisinin Özellikleri Nelerdir?

Devlet destekli büyükbaş süt hayvancılığı kredileri Ziraat Bankası üzerinden verilmektedir. Ziraat bankasının tüm merkez ve şubelerinden kredi işlemelerini gerçekleştirebilirsiniz. Devlet destekli süt hayvancılığı kapsamında kredi alabilmek için kişinin en az 10 büyükbaş veya üzeri miktarda hayvana sahip olunması gerekmektedir. Aksi halde kişilerin büyükbaş süt hayvancılığı yapmasından elde edilecek verim oldukça düşük olacaktır. Devlet destekli büyükbaş süt hayvancılığı kapsamında damızlık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu kapsamda damızlık hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen kişiler Ziraat Bankasından kredi başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamda verilen krediler şunlardır; Damızlık süt sığırcılığı kredisi, Damızlık düve yetiştiriciliği kredisi, Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği kredisi, Damızlık kanatlı yetiştiriciliği kredisidir.

Ziraat Bankası Süt Hayvancılığı Kredileri; bu kredi kapsamında yetiştirilecek büyükbaş süt hayvanları genel olarak koyun ve türünde olan hayvanlardır. Koyun yetiştiriciliği için en az 50 küçükbaş hayvana; Damascus, Ankara ve Kıl Keçisi yetiştiriciliği için ise en az 25 küçükbaş hayvana sahip olunması gerekir. Bu hayvanlar ile üretim yapmak isteyen ya da bu miktarlar ile besi işletmesi kurmak isteyen yahut var olan hayvan miktarını daha fazla artırmak isteyen kişiler için de Büyükbaş Süt hayvancılığı kredisi verilmektedir. Bu kredi;

-Koyun ve keçi kayıt sistemine kayıt edilmiş, 9 ile 24 aylık hayvanların alımları için

-Barınak tadilatları ve yapımı için

-Süt soğutma tankı alımı ve süt sağım ünitesi almak için

-Silaj makinesi, çayır biçme makinesi, balya makinesi ve yem hazırlama ünitesi alabilmek için

-Güneş enerji sistemi alımı için

-Diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacı için kullanılmaktadır.

Ziraat Bankası Damızlık Süt Sığırcılığı Kredileri; Damızlık süt sığırcılığı kredisi kapsamında manda, Holstein siyah alaca, Holstein kırmızı alaca, Brown Swiss, Simental ve Jersey ırkında olan 10 baş ve üzerinde olan hayvanlarla bir tesis yapmak  isteyen yahut  hayvan miktarını bu sayıya ulaştırmayı amaçlayan kişilere verilmektedir. Bu kredi;

-Türkvet sistemine kayıt edilmiş, damızlık belgeli maksimum ilk doğumunu yapmış olan, azami 36 aylık sığır alımları

-Barınak ve tadilat işleri için

-Yem hazırlama ünitesi alımları

-Gübre yönetimi için altyapı çalışmaları ve alet alımları

-Azami 48 aylık mandaların alımı

-Balya makinesi, silaj makinesi ve çayır biçme makinesi alımları

-Süt sağım ünitesi

-Süt soğutma tankı alımı

-Diğer yatırım giderlerinin finansmanı karşılamak için kullanılmaktadır.

Devlet Destekli Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi Nasıl Alınır?

Gerekli şartları sağlayan hayvan yetiştiricileri kredi başvurusunu şahsi olarak yapmalıdırlar. Bu kredileri  Ziraat Bankası şubelerinden yapabilirler. Ayrıca Halk Bankası, Denizbank gibi bankalardan da büyükbaş süt hayvancılığı kredisi alabilirler.

Ziraat Bankası Destekli Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi İçin TIKLAYINIZ!

Denizbank Destekli Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi İçin TIKLAYINIZ!

Halk Bankası Destekli Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi İçin TIKLAYINIZ!

 

 

Scroll to Top