Devlet Destekli Krediler

devlet destekli faizsiz krediler 593579ee23c13

Maddi durumunuz, ihtiyaçlarınızı karşılamada yeterli olmadığı zamanlarda bankalardan kredi çekme yoluna başvurabilirsiniz. Ülkemizde, bu kredilerden bazıları devlet destekli olarak sağlanmaktadır. Devlete ait bankalar ya da diğer ismiyle kamu sermayeli bankalar; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası’dır.

Devlet Destekli Krediler Nelerdir?

  • Esnaf Kredisi
  • Tarım Kredisi
  • Hayvancılık Kredisi
  • Konut Kredisi
  • Evlilik Kredisi
  • KOSGEB Destekleri

1. Esnaf Kredisi

Esnaflık mesleği icra edenlerin ve KOBİ sahiplerinin işletme maliyetlerini karşılamada yardımcı olmak ve şirket sermayesine katkıda bulunmak amaçlı verilen kredi sağlama hizmetidir. Halk Bankası’ndan  Esnaf ve Sanatkarlara özel oluşturulmuş krediler:

  • ESKKK Kefaletiyle Krediler
  • ESKKK Kefaleti Olmaksızın Krediler
  • 0 Faizli Esnaf Kredileri
  • Halk Esnaf Destek Paketi’dir.

Ayrıntılı Bilgi İçin TIKLAYINIZ!

2. Tarım Kredisi

Çiftçilik yapan vatandaşlara tarımsal ürünlerin üretimi için sağlanan geri ödemeli nakit desteğine tarım kredisi denir. Arazi alımı, organik tarım, işletme satın alımları (hazır kurulmuş sera gibi), traktör ve bunun gibi zirai araçların satın alımı, inşaat yatırımları (sulama tesisi kurulumu gibi), hasat ve pazarlama amaçlarına yöneliktir. Ziraat Bankası’nın oluşturmuş olduğu krediler; Genç Çiftçi Kredisi, Üretim Destek Kredileri, Arazi Alım Kredileri, Taksitli Tarım Destek Kredisi, Sözleşmeli Üretim Kredileri, İyi Tarım Uygulamaları Kredileri, Organik Tarım Kredileri’dir.

Ayrıntılı Bilgi İçin TIKLAYINIZ!

3. Hayvancılık Kredisi

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapmak isteyenlerin aldığı finansal destektir. Devlet, hayvancılık sektöründe ilerleme sağlanması için kredi hizmetleri vermektedir. Gerekli şartlar sağlandığında Ziraat Bankası aracılığıyla Hayvansal Üretim Kredisi alınabilir.

Ayrıntılı Bilgi İçin TIKLAYINIZ!

4. Konut Kredisi

Bankaların, kişinin satın aldığı konutu teminat altına almak şartıyla verdiği krediye konut kredisi denir. Ziraat Bankası’nın sağladığı konut kredisi türleri; Konut Kredisi, Ortak Konut Kredisi, Anlaşmalı Konut Kredileri, OYAK Üyelerine Özel Konut Kredisi, Komisyonsuz Konut Kredisi, Transfer Konut Kredisi, İnşaat Tamamlama Kredisi, İki Yıl Sadece Faiz Ödemeli Konut Kredisi’dir.

Ayrıntılı Bilgi İçin TIKLAYINIZ!

5. Evlilik Kredisi

Evlenip yuva kurmak isteyenlerin çeyiz parası, nişan, düğün, balayı, oturacağı ev masraflarını karşılamaya yönelik verilen kredi türüne evlilik kredisi denir. Türkiye Halk Bankası’ndan çeyiz hesabı da açılabilir.

Ayrıntılı Bilgi İçin TIKLAYINIZ!

6. Kosgeb Destekleri

Öncelikle “KOSGEB nedir?” sorusunun cevabıyla başlayalım. KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı): Türkiye’ deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (kısa ismiyle KOBİ: Yıllık 250 kişiden az işçi istihdam eden ve yıllık mali bilançosu 250.000.000 (iki yüz elli milyon) TL’yi aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimlere denir. Birbirleriyle rekabet edebilme gücünü arttırabilmek, ülke ekonomisini canlandırmak amacıyla kurulmuş kamu kurumudur. Ülkemizde devlet destekli faizsiz kredi sunan tek kurum olma özelliğini taşımaktadır. KOSGEB Destekleri: Girişimcilik Destek Programı, Genel Destek Programı, İş Birliği Güç Birliği Destek Programı, KOBİ Proje Destek Programı, KOBİGEL (KOBİ Gelişim Destek Programı), AR-GE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı, Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Kredi Faiz Desteği ve KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri’dir.

Ayrıntılı Bilgi İçin TIKLAYINIZ!

Tüm kredileri alabilmek için sağlanması gereken şartlar ve başvuru süreci ilgili bilgiler bankların şubelerinden edinilebilir.

Scroll to Top