Döviz Kuru Fiyatını Etkileyen Faktörler

Döviz Kuru Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Günümüzde döviz yatırımları internet üzerinden 5/24 yapılabilmeye başlanmıştır. Daha önceleri döviz yatırımı yapacak bireyler döviz bürolarının yollarını aşındırmak zorundaydı. Şimdiki imkanlar dolayısyla döviz yatırımcılarının da sayısı artmıştır. Ayrıca dünya üzerinde kullanılan, tedavülde oldan tüm para birimleri ile işlem yapılabilmesi de mümkün kılınmıştır. Bu durumda da döviz yatırımı yapacak bireyler için döviz kuru fiyatı ve bu fiyatları etkileyen faktörler önem kazanmıştır. Biz bu yazımızda sizlerin de merak ettiği “döviz kuru fiyatını etkileyen faktörler” hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Döviz Kuru Fiyatını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Döviz kelimesini tanımlayarak işe başlamak gerekirse, en basit haliyle yabancı para birimi demektir. Yani yabancı ülkelere ait paralar döviz olarak nitelendirilir. Döviz kuru ise, herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerde kullanılan para birimleri üzerinden karşılık bulduğu fiyat olarak adlandırılmaktadır. Bu farklı para birimleri arasında oluşan fiyatları belirleyen kuşkusuz önemli faktörler bulunmaktadır. Döviz alım-satım yapacak olan bireylerin bu yatırımı yapmadan önce bilmesi gereken en önemli konu aslında döviz kuru fiyatını etkileyen faktörlerdir.

Döviz kuru fiyatını etkileyen faktörler şu şekildedir;

1. Arz ve Talep Faktörü

Döviz kuru fiyatını etkileyen en önemli faktörün arz ve talep faktörü olduğunu söylemek yanlış olmaz. Her ticari malın fiyatı arz ve talebe göre belirlenir. Bu arz ve talebin birbirleri arasındaki değişiklikler dolayısıyla fiyatların da etkilenmesine neden oluyor. Dövizlerde de durum bu şekildedir. Arz ve talep dolar kuru fiyatlarının belirlenmesinde önemli noktada durmaktadır. Arz ve talep dengesinin kesiştiği noktada döviz kuru fiyatları belirlenmektedir. Eğer bir ülke çok döviz talep ediyorsa bu ülkenin cari açığının olduğunun göstergesidir. Ülkeye gelen dövizlerin ülke içerisinde kullanılan dövizlerden az olması ülkelerde cari açık probleminin olduğunu gösterir. Arzın talebi geçtiği ülkelerde döviz kuru fiyatının aşağı yönde ilerleyecek yani düşecektir. Talebin yüksek arzın düşük olduğu ülkelerde ise döviz kuru fiyatı yukarı yönde ilerleyecek yani yükselecektir.

Kısacası, ülkeye döviz girişleri ne kadar yüksek olursa fiyatları da o oranda düşük olacaktır. Ancak talebi karşılayamıyorsa yani talep yüksek ve döviz girişi bu talebe göre azsa cari açıklıktan dolayı döviz fiyatlarında artış görülecektir.

2. Faiz Oranları Faktörü

Döviz kuru fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör de faiz oranları arasındaki farklılıklardır. Hepimizin bildiği üzere FED’in uyguladığı faiz arttırma politikasına girme ihtimali bile Dolar üzerinde büyük etki yaratmıştı. Anlaşılacağı üzere, faiz oranlarının yükselmesi, döviz kuru fiyatları üzerinde büyük bir etkisi vardır.

3. Enflasyon Faktörü

Döviz kuru fiyatlarında yaşanacak olan yükselişler ithal edilen mal fiyatlarını da etkileyecektir. Döviz kuru fiyatlarındaki yükseliş doğal olarak ülkelerdeki genel olarak fiyatlarda da yükseliş yaşanmasına sebep olacaktır. Bu açıdan bakıldığında enflasyon ve döviz kuru arasında önemli bir bağ vardır. Enflasyon oranının yüksek olduğu ülkelerde ithal mallara ve dövize olan talep artacağından kullanılan para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesine neden olacaktır.

4. Siyasi ve Politik Faktörler

Döviz kuru fiyatlarının belirlenmesinde genelde ekonomik faktörerin söz konusu olduğu bilinse de aslında siyasi ve politik faktörler de döviz kuru fiyatlarını etkilemeye yeterli bir sebeptir. Yanlış izlenen siyasi ve politik yollar, siyasi belirsizlik, iktidara olan güvensizlik vb. sebepler ülkelerdeki döviz kuru fiyatlarının yukarı yönde ilerlemesine neden olur.

5. Sermaye Faktörü

Döviz kurlarını etkileyen faktörler arasında sermaye hareketleri de yer almaktadır. Son yıllarda sermaye hareketlerinin döviz kurlarına büyük oranda etkisi olduğu görülmüştür. Hatta bir çok uzman ve ekonomiste göre dış ticaretten daha önemli olduğu vurgulanmıştır. Bankaların her ülkede şubeler açması, para transferi dışında da birçok işlemin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamakta bu da uluslararası düzeyde sermaye hareketliliğine işaret eder. Bu noktada önemli olan ise sermaye hareketliliğinin kısa ya da uzun vadede olup olmaması ile ilgilidir. Kısa vadeler ekonomi açısından problem yaratırken, uzun vadeler ülke ekonomisinde olumlu sonuçlar meydana getirir.

Scroll to Top