Döviz Riski Ne Anlama Gelir?

Döviz Riski Ne Anlama Gelir?

Finansal kuruluşları tehdit eden birçok risk bulunmaktadır. Bu riskler genel olarak ekonomik ve finansal tabanlı olarak meydana gelir. Kuruluşlar bu riskler ile karşı karşıya kalmamak için riskleri iyi tanımalı ve korunmak için önceden önlem almalıdır. Yazı kapsamında Döviz Riski Ne Anlama Gelir detaylı bilgiler vereceğiz.

Döviz Riski Ne Anlama Gelir?

Döviz Riski, bir işletmenin halihazırdaki kar miktarının, diğer yabancı paralarda oluşan değişmelerin sonucunda değerinin azalması ihtimalidir. Döviz riskinin temelini yabancı paralarda oluşan değişimler oluşturur. Risk tamamen yabancı paralara bağlı olarak gelişir. Döviz riski yaşayan kuruluşların en çok karşılaştığı kur riskidir.

Kuruluşlar için her zaman finansal bir risk bulunmaktadır. Bu sebeple kuruluşların her zaman için bu risklere karşı hazırlıklı olması gerekir. Riskin yaşandığı anda yapılacak olan çabalar risk olmadan önce yapılırsa daha kolay sonuca varılabilir. Kuruluşların ilk olarak riskleri doğru olarak tanımlayabilmesi, detaylı bir şekilde anlaması gerekir. Bunun ardından riske göre uygulanabilecek korunma yöntemleri göz önünde bulundurulmalı ve harekete geçilmelidir.

Kur Riski Nedir?

Kur riski, kuruluşun zarara uğrama olasılığını verir. Bu riskte zarara uğramasının nedeni ise kuruluş bilançosunda bulunan aktif ve pasif varlıklarında farklı para birimlerinin bulunmamasıdır. Finansal olarak ülkenin ulusal parası yabancı paralar karşısında devamlı olarak değer kaybeder veya kazanır. Paranın değer kaybetmesi veya kazanması gibi değişimler sebebiyle kur riski ortaya çıkar. Bir işletme mevcut döviz kurlarına göre borç almış olabilir. Yabancı paranın değerinin yükselmesi ile bu borç oranı da artacaktır. Bununla beraber ortaya zarar çıkacaktır. Tam tersi verdiği borç durumunda gerçekleşir ise kuruluş için karlı bir durum ortaya çıkacaktır.

Kur Riski Nasıl Hesaplanır?

Kur riskinin hesaplanabilmesi için farklı ölçüm tekniklerinden söz edilebilir. Farklı finans kuruluşları tarafından farklı yöntemler denenmektedir. Kur riskinin en basit şekilde hesaplanabileceği teknikten bahsedeceğiz. “Döviz Alacakları + Döviz Mevcutları / Döviz Taahhütleri + Döviz Borçları = Kur Riski Oranı” kur riskinin hesaplanmasını en basit şekilde bu şekilde formüle edebiliriz. Formül uygulanırken farklı para birimleri için aktif veya pasif pozisyonların tümü eşit olarak hesaplanır. Formülü her zaman net bilgi sağlamayabilir. Çünkü kur riskinin her döviz cinsi için ayrı hesaplanması gerekmektedir.

Kur Riskinden Korunma

Fiyat Politikası

Kur riski yabancı para kaynaklı oluşan bir risk olduğundan dolayı işletmeler de buna göre önlemler almalıdırlar. Fiyat politikasında yapılacak işlem ise satılan ürün veya hizmete kur fiyatlarını yansıtmadır. Bu işlem ek olarak yapılan faturalandırmayla mümkün olabilir. Ek faturalandırmayla yansıtılan fiyatlar ile kur riskinden korunabilirsiniz.

Operasyonel Korunma

Kur riskinden korunmak için yapılan operasyonel korunmada kuruluşlar tamamen içe yönelmelidir. Kuruluşun içerisinde yaşanan finansal ilişkiler düzenlenmelidir. Bu düzlemde gelir harcamaları eşitlenebilir. Alınacak olan paraların tahsilatının hızlı yapılması ve stok ürünlerin bir an önce elden çıkarılarak nakit yabancı paraya çevrilmesi, mümkünse direk yabancı paradan satışının gerçekleştirilmesi alınabilecek operasyonel korunma yöntemleri arasında yer alır.

Finansal Korunma

Finansal korunma yönteminde ise bir kuruluş satışlarını yurt dışına yönelik yapıyorsa mevcut parasını yabancı para biriminde tutmalıdır. Eğer yurt içinde satış yapılıyorsa mevcut paranın ulusal para birimiyle aynı birimde tutulması gerekmektedir. Bu şekilde finansal bir denge oluşturulabilir. Finansal korunma ile yaşanan para değişimlerinde kuruluşun etkilenme durumu en aza indirgenebilir.

Scroll to Top