Dünya Bankası İle Türkiye Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulmuş oldukça büyük bir kuruluştur. Kuruluşun vermiş olduğu kredi ve destek hizmetleri sadece bölgesel değil ulusal olarak tüm dünyayı etkilemektedir. Bankaya üye ülkeler başvuruda bulunup, gerekli şartları yerine getirdiği takdirde bankadan kolaylıkla kredi veya eksik olduğu başka hizmet konularında destek alabilmektedir. Yazımızda ise “Dünya Bankası İle Türkiye Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?” konusunu inceleyeceğiz.

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kuruluş Amacı

Dünya Bankası, tek bir kuruluş olarak bilinse de Dünya Bankasını meydana getiren beş adet kuruluş bulunmaktadır. Bu kurumlar; Uluslararası Finans Kurumu, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi, Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Kalkınma Birliği olarak sıralanabilir. Her kurumun uluslararası alanda farklı görevi ve yetkileri bulunmaktadır. Her biri farklı problemlere çözüm getirir veya gerektiği yerde destekler verir.

Dünya Bankası ikinci dünya savaşından sonra ortaya çıkan ekonomik problemlere ve dünya çağında meydana gelen ticari problemlere engel olmak için ve dünyadaki yoksulluk oranını azaltmak için 1944 yılında toplam 44 ülkenin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Dünya bankası üye sayısı 187 ülkedir.

Dünya Bankası Yapısı

Dünya bankası, yapısı içerisinde bankanın başkan seçimleri biraz farklı yapılmaktadır. Banka içerisinde en fazla paya sahip olan ABD tarafından bankanın başkan adayı belirlenir. Başkanın ABD vatandaşı olma şartı vardır. Başkan, yönetim kurulu tarafından onaylanmak zorundadır. Bankanın başkanlık süresi ise beş yılı kapsar. Başkan bu süreç içerisinde hizmet eder ve ardından yerini diğer başkana bırakır. Başkan için görevlendirilmiş kıdemli beş yardımcısı vardır. Kıdemli yardımcıların haricinde farklı görevlerden sorumlu on beş adet başkan yardımcısı bulunur. İcra kurulu ise 24 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerden beş tanesi bankanın en fazla payına sahip ülkeler tarafından direk olarak atanır. 2012 yılında bankanın başkanlığına gelen Jim Yong Kim halen görevine devam etmektedir.

Dünya Bankası İle Türkiye Arasındaki İlişki

Dünya Bankası ile Türkiye arasındaki ilişkide sorumlu olan kurum Hazine Müsteşarlığı’dır. Muhafaza kurumu olarak da Merkez Bankası görevlendirilmiştir. Türkiye, Dünya Bankasından ilk kredi talebini 1950 yılında yapmıştır. Kredi istenen miktar toplam 3,9 milyon dolardır. 1980’li yıllarda ise ticari reformlar için Türkiye Dünya Bankasına tekrardan kredi başvurusu yapmıştır. 1990’lı yıllara gelindiğinde ise Türkiye’nin ekonomik planının yapılması için Dünya Bankasından geniş çaplı yardım alınmıştır. 2001 ve 2008 yılları arasında Türkiye, Dünya Bankası ilişkileri tekrar aktifleşmiştir. Bu yıllarda kalkınma planı çerçevesinde sağlık sigortası ve rekabetçilik konusunda bankanın tavsiyesine başvurulmuştur.

Dünya Bankasından kredi ülkeleri incelediğimizde Türkiye’nin 2005 yılından itibaren 3. Sırada olduğunu görebiliriz. Verilere göre Türkiye Dünya Bankasıyla 159 kredi anlaşması yapmıştır. Toplam maliyeti 4,222 milyar dolar olan kredi anlaşmaları ise halen devam etmektedir. Türkiye’nin borçlarına bakıldığı zaman Dünya Bankasına olan borcunun bir hayli fazla yer aldığını görüyoruz. Bu borçlanma dış borç olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye’nin IBRD sermaye payı 1,004.6 milyon dolar, toplam sermayedeki payı %0.53, alınan kredi miktarı 22,003.07, oy sayısı 8,578, oy gücü %0.53’tür.

Türkiye’nin IDA sermaye payı 128.5 milyon dolar, toplam sermayedeki payı %0.10, alınan kredi miktarı 178.5 milyon dolar, oy sayısı 96,613, oy gücü %0.68’dir.

Türkiye’nin IFC sermaye payı 14.545 milyon dolar, toplam sermayedeki payı %0.62, alınan kredi miktarı 3,841.534 milyon dolar, oy sayısı 14,795, oy gücü %0.62’dir.

Türkiye’nin MIGA sermaye payı 8.807 milyon dolar, toplam sermayedeki payı % 0.48, alınan kredisi yoktur, oy sayısı 991, oy gücü %0.50’dir.

Türkiye, Dünya Bankasından genel olarak reformlar, teknolojik güçlenme ve sosyal hizmet konularında destek almıştır. Maddi ve teorik anlamda eksiklikler görüldüğünden dolayı Dünya Bankasından yardım isteme ihtiyacı duyulmuştur.

Scroll to Top