En Uygun Araç Sigortası Yapan Sigorta Şirketleri

Edinilen her yeni araç beraberinde yeni yükümlülükleri de getirir. Karşılaşılacak olası olumsuz durumlarda hem aracı, hem sürücüyü, hem de karşı tarafın her türlü hasarını güven altına alan araç sigorta çeşitleri vardır.  Araç sigortası deyince iki tür sigorta biçiminden bahsedilir. Bunlardan biri zorunlu trafik sigortası, diğeri kasko sigortasıdır. Araç sigortası fiyatları sigorta türüne ve sürücülerin poliçeye ekletmek istedikleri alternatif özelliklere göre değişmektedir. Araç sahibi olmanın ek maliyetleri sürücüleri en uygun araç sigortası yapan sigorta şirketleri araştırmasına yönlendirmiştir.

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu trafik sigortası, trafiğe çıkan her türlü kamyon, otomobil, motosiklet ve karayolu araçları için 2918 sayılı Karayolları Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu kılınmış sigorta çeşididir. Zorunlu trafik sigortası ile kaza anında karşı tarafın uğradığı maddi ya da bedeni hasar kısmen veya tamamen karşılanır. Sigortanın koruyuculuğu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.

Trafik sigortası olmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır. Trafikte sigorta yaptırmamış ya da sigortasının süresi bitmiş bir araçla karşılaşılması durumuna aracın trafiğe çıkması sigortanın yapılmasına kadar engellenir. Sigortasız trafiğe çıkmanın ayrıca cezası da vardır. Zorunlu trafik sigortasında ödenecek primi aracın markası, yaşı, modeli, trafiğe kayıtlı olduğu il, sürücünün yaşı ve hasarsızlık gibi faktörler belirler.

Zorunlu Trafik Sigortasının Kapsamı

Zorunlu trafik sigortası, kaza halinde zarar verilen kişinin ya da kişilerin uğradığı fiziksel hasarın sigortada belirlenen talep limitinde sağlık giderlerini karşılar.

Trafik kazasında hasar gören karşı taraftaki aracın hasar giderini karşılar.

Üçüncü kişilerin kaza sırasında sürekli ve tedavi edilemez bir biçimde sakat kalmaları durumunda hem maddi hem bedeni olarak zararlarının tazmin edilmesine olanak verir.

Ölüm durumunda, vefat eden şahsın bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kaldıkları ekonomik desteğin telafisini amaçlar.

Tarif Sigortası Hasarsızlık İndirimi

İlk defa araç alan ya da aracını sattıktan sonra iki yıl içinde başka bir araç almayan kişiler hasarsızlık indiriminden yararlanamaz. Sürücünün hiç kaza yapmadığı hallerde her yılın başında değişen oranlarda sigorta ödemesinde indirime gidilir. Hatalı kaza yapılması halinde ise tam tersi bir durum söz konusu olarak prim miktarı yükselir. Trafik sigortasında hasarsızlık ölçüsü yedi basamak olarak belirlenmiştir. Trafiğe ilk kez çıkacak araçlar dördüncü basamak üzerinden işlem görür. İlk yıl kusurlu olunan kazaya karışılmaması durumunda hasarsızlık beşinci basamak olur, %10 indirim yapılır. İkinci yılın hasarsız geçmesi durumunda altıncı basamaktan %15, üçüncü yılda ise yedinci basamaktan %20 indirim yapılır. Tam tersi yani aracın ilk yıl kusurlu kazası durumunda ilk yıl %20, ikinci yılda da hasar olması durumunda %40, üçüncü yılda ise %60 artışa neden olur. Kısaca kaza riski düşük sürücü daha az prim öderken, kaza olasılığı yüksek sürücü daha fazla prim öder.

Kasko

Araç sigortalarından bir diğeri olan kasko ise bir aracın çalınması, kaza geçirmesi, yanması gibi durumlarda sigortalanan aracın hasarını teminat altına alır. Zorunluluğu yoktur. İsteğe bağlı olarak poliçenin kapsamı yurt dışında geçerli olacak şekilde genişletilebilir. Kasko poliçelerinin fiyatları sigorta şirketlerine ve kaskonun kapsamına göre değişiklik gösterir.

Kasko sigortasının trafik sigortasına göre maliyeti daha yüksektir. Ancak kapsamı daha geniştir. Araç her yerde koruma altında olmayabilir. Çalınabilir, park halindeyken hasar görebilir. Kasko istem dışı oluşan hasarlarda da aracın hasar maliyetini teminat altına alır. Kasko poliçelerinde de geçen bir yılda kazaya karışmamış aracın prim tutarı hesaplanırken hasarsızlık indirimi yapılması mümkündür.

Kasko poliçeleri ile aracın fabrika çıkışlı bütün parçaları güvence altına alınmıştır. İsteğe bağlı olarak araç üzerindeki ek aksesuarlar da teminat altına alınabilir.

Kasko Sigortasının Geçerli Olmadığı Durumlar

Kasko sigorta poliçelerinde hasarın kapsam altında olup olmadığı durumlar belirlenmiştir. Aracın teminat altında olmadığı ve her şirket için aynı olan şartlar şöyle sıralanabilir;

  • Herhangi bir savaş durumunda araçta meydana gelen hasar
  • Aracın çekilmesi hariç kamu otoritesi tarafından oluşturulan hasarlar
  • Bakımı yaptırılmayan araçlarda oluşan paslanma, yağsızlık, çürüme, donma gibi durumlar
  • Kaza anında sürücünün alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında olduğu hallerde ortaya çıkan zararlar
  • Aracın sürücü belgesi olmayan kişiler tarafından kullanılması
  • Aracın sigorta sahibi ya da yakınları tarafından kasıtlı olarak hasara uğratıldığı, çalındığı durumlar
  • Araçların kendilerinin girip çıktığı ruhsatı olan gemi ve trenler dışında herhangi bir yolla nakli sırasında oluşan hasarlar kasko teminatı dışında kalır.

Trafik Sigortası İle Kasko Arasındaki Farklar

Trafik sigortası yapılması mecburidir, kasko ise araç sahibinin isteğine bağlı olarak yapılır. Kasko yaptırıp yaptırmamanın kanuni bağlayıcılığı yoktur.

Kasko poliçelerinin teminat tutarları esnektir, poliçe kapsamın genişliğine göre değişir. Trafik sigortasının teminatları devlet tarafından belirlenir ve her yıl yeniden güncellenir.

Kasko sigortası sadece üzerine poliçe yapılan aracın hasarını karşılarken, trafik sigortası tam tersine karşı tarafın hasarını karşılar. Çalınma, doğal afetler gibi durumlarda oluşacak hasarlar trafik sigortasının teminatı altında değildir. Bu zararlar sadece kasko sigortası tarafından karşılanır.

En Uygun Araç Sigortası Yapan Şirketler

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde araç kasko ve zorunlu trafik sigortası yapan onlarca şirket vardır. Araç sahipleri farklı sigorta şirketlerinden gerek telefonla, gerekse internet üzerinde oluşturulan hesaplama modülleriyle alacakları tekliflerle bütçelerine en uygun araç sigortası yapan şirketlere ulaşabilirler.

Scroll to Top