Esnaf Kefalet Kredisi Nasıl Çekilir?

kredi

Esnaf Kefalet Kredisi Nedir?

Esnaf kefalet kredisi kooperatif bünyesinde olan esnaf ve sanatkârların işletme giderleri için veya parlak fikirleri için gerekli bütçeyi sağlamak konusunda esnafa yardımcı olmak amacı ile ortaya çıkmıştır. Burada ki amaç ülke genelinde ki esnafa destek olmak yönündedir. En büyük rol bu noktada kooperatife düşmektedir. Çünkü kredi onayı için iletişim banka ve kooperatif arasında geçer yani bir bakıma bankaya sunulan kredi raporuna kooperatif kefil olur.

Esnaf Kefalet Kredisi Şartları Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi için her kredi tipinde olduğu gibi bazı dayatmalar mevcuttur. Esnaf kefalet kredisi alırken bazı seçenekler vardır. Esnaf kefalet kredisini alırken normal kredi tiplerinden ayıran en büyük şartlardan biri kredi alımı için kesinlikle TESKOMB üyesi olmaktır.

TESKOMB Nedir?

TESKOMB’un açılımı “Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği”dir. TESKOMB ülke genelinde ki esnaflarımıza ve sanatkârlarımıza destek olmak amacı ile kurulmuştur. TESKOMB tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan kredinin faizleri ile ticari kredi faizleri arasında oluşan farkı devlet kendi bütçesinden karşılamaktadır. Bu girişimde TESKOMB ortağı olan sanatkâr ve esnafın sadece bankaya kefalet verme durumu vardır. Ülkemizde devlet tarafından alınan kaynakların kullanımı için Halk Bankası yetkilendirilmiştir.

TESKOMB Üyesi Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

TESKOMB üyesi olabilmek için belirli şartlar vardır. Bu şartlar;

 1. Esnaf ve sanatkâr olmak,
 2. İş veya işyerinin ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak,
 3. Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak,
 4. Aynı zamanda başka bir esnaf ve sanatkâr kredi ve kefalet kooperatifi ortağı olmamaktır.

TESKOMB Nasıl Üye Olunur?

Daha öncede belirttiğimiz TESKOMB şartları yerine getirilebilecek durumda ise yazılı metinle TESKOMB’a başvurulur. Başvuru süresince yönetim kurulu onay için başvuran hakkında gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder ve araştırır. Onayın çıkıp çıkmayacağı 15 iş günü içerisinde yazılı bir beyan ile başvurana iletilir.

TESKOMB Kredi Talebi ve Süreç

Kooperatife esnaf kredi talebinde bulunun işletmenin ekonomik ve mali düzeyi hesaplanır. Veriler raporlanır. Esnaf kefalet kredisi talebi yetkilendirilen Halk Bankası’na bildirilir. Esnaf kefalet kredisi talebi Halk Bankası tarafından incelenir. Kooperatif ve banka arasında talebin olumlu veya olumsuz iletişimi sürer. Olumlu bir karar sonucunda kooperatif bünyesindeki esnafa kefalet kredisi verilir.

isleyis_semasi

 

İşleyiş şöyle ilerler işletme sahibi kooperatife başvuruda bulunur. Kooperatif işletme koşullarını araştırarak yönetim kuruluna rapor sunar. Yönetim kurulundan çıkan onayla kooperatif tarafından bankaya tebligat mektubu yollanır. Bir araştırmada banka tarafından yapılır. Kooperatifin onayından geçen kefalet kredisi büyük ihtimalle banka onayından da geçecektir. Olumlu sonuçla birlikte banka tarafından işletme sahibine istenilen kredi miktarı için ödeme yapılacaktır.

Yüksek bütçeli esnaf kefalet kredilerine başvurulduğunda her yıl faiz oranları farklılık gösterse de genel itibari ile faiz oranları %4 ve %6 arasında değişiklik gösterir. Tabii ki faiz oranları ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma ve enflasyon değerlerine göre farklılık gösterir. 2016 yılı şartlarında sağlanan üst limit 150.000 TL’dir. Esnaf kefalet kredilerinde kredi miktarına göre gerekli giderler oluşur.

Yüksek Bütçeli Esnaf Kefalet Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Yüksek bütçeli esnaf kefalet kredisine başvururken ister kooperatif üyesi olun ister olmayın bazı koşullar istenmektedir. Bu şartlardan öne gelen iki durumda da esnaf sanatkârlar odasına ve sicil müdürlüğüne kayıt olmaktır. Başvuruda gerekli belgeler;

 1. İpotek değeri olan mal veya mülk
 2. Esnaf sicil ve kayıt belgesi
 3. Bordrolu en az iki kefil
 4. Vergi levhası fotokopisi
 5. T.C. Nüfus Cüzdanı

talep edilmektedir. Bu belgelerin eksikliği durumun da başvuru işlemi yapılamayacaktır.

100.000 TL Esnaf Kefalet Kredisi Giderleri

Bulunduğumuz döneme göre esnaf kefalet kredisini 100.000 TL olarak kullananlar en fazla 60 ay vade imkânı sunulmaktadır. Faiz oranını %5 gibi bir ortalama değer olarak aldığımızı varsayalım. Bu durum da giden masrafları hesaplayalım.

 1. Masraf 1.500 TL
 2. Ortak Sermaye Tutarı 100 TL
 3. Banka Komisyonu 1.500 TL
 4. TESKOMB Kesinti Tutarı 250 TL
 5. Bölge Birliği Kesintisi 250 TL
 6. Peşin Alma Risk Kesintisi 1.000 TL
 7. Bloka Sermaye Kesintisi Tutarı 3.000 TL
 8. Kooperatif İstihbarat Tutarı 100 TL

100.000 TL esnaf kefalet kredisine başvurduğunuz durumda yukarıda belirttiğimiz kesintiler doğrultusunda 7.700 TL’lik bir kesinti yaşanır. Bu durumda elinize 92.300 TL miktarında bir para geçer. 60 ay vade ile ödeme yapılacağı için ilk ödeme başlangıcı 2069,45 TL ile başlar ve kademeli bir şekilde düşüş sağlar. 60. ve son ödemeniz de bu rakam 1673,85 TL gibi bir rakama ulaşır. Geri ödemeyi faizli olarak toplam 118.882,68 TL olarak yaparsınız.

Üst limit olarak 150.000 TL olarak belirlenen kefalet kredisi için kesintiler talep edilen miktara göre farklılık gösterir. Ancak tekrar belirtelim ki yüksek miktarda esnaf kefalet kredisi talebi yaparken bankalar kefil talep etmektedirler.

Kooperatif üyesi olarak başvuru yapıldığında faizsiz 30.000 TL’ye kadar esnaf kefalet kredisi verilecektir. Eğer kooperatif üyesi olmadan esnaf kredisi talebinde bulunmak isterseniz ülkemizde birçok banka bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Size en uygun esnaf kredisini işletme ihtiyacınıza göre şekillendirip uygun bankadan talep edebilirsiniz.

Scroll to Top