Faiz Lobisi Nedir?

Neden Faiz Lobisi

Günümüzde özellikle de ekonomi ile ilgili bir durum söz konusu olduğu zaman hemen devletin yüksek makamlarında olan kişilerden tutun haber kanallarına ve oradan da vatandaşlara kadar herkes bir ağızdan faiz lobisinden bahsediyor. Ne zaman ekonomik ya da siyasi bir durum olsa faiz lobisinin adının geçtiğini duyabiliyoruz. Peki ya faiz lobisi nedir?

Faiz Lobisi

Faiz lobisi işlerin iyi gitmediği zamanlarda genellikle siyasi kişilikler tarafından kullanılmakta olan siyasi bir metafor yani bir mecazdır. En azından günümüzde bu şekilde kullanılıyor. Bununla birlikte Dış güçler ya da dış mihraklar ile birlikte de kullanıldığı biliniyor. Bu noktada ekonomik olarak bir itibar kaybı olduğu takdirde ilk söylenen şey bunun faiz lobisinin işi olduğu. Peki kim bu faiz lobisi? Ne? Neredeyse kimsenin faiz lobisi üzerine herhangi bir bilgisi olmasa da yine tuhaf bir şekilde bu söz ağızdan ağza dolaşmaya devam ediyor.

Özellikle devletin en tepesinde yer alan kişiler tarafından yapılan bu yönde açıklamalar esasında ekonomik bakımdan pek stabil ve güçlü bir durumda olmadığımızı, küçük bir sarsıntı da dahi sarsılacak olan dengesiz finansal duruma sahip olduğumuzu ortaya koyuyor. Bu da güçlü kişi kişi, kurum ya da devletlerin ekonomimizi manipüle edebilme ihtimalini arttırıyor. Bu tür bir durumun olması halinde de faizlerin yükselmesi ve borsanın dibi vurması kaçınılmaz bir gerçek haline geliyor.

Faiz lobisi ile dış mihrak sözleri esasında 2011 yılında piyasanın çalkantılı olduğu bir dönemde hiç yoktan ortaya atılmış ve özellikle de iktidar partisi ve çevresi tarafından dile getirilmeye başlanmıştı. Fakat daha sonra faizlerin arttırılması ile ekonomik dengenin sağlanmasının ardından faiz lobisi de unutuldu.

Ekonomik belirsizlikler üzerinden, sanki bir başkası tarafından manipüle edilmekten başka bir çaremiz olmadığını ortaya koyan ve her bir olumsuz durumda faiz lobisine sarılan ekonomik tavrımız, söylemlerimiz ve yönetimimiz beraberinde hataları da getiriyor. Faiz lobisinin görülen tek anlamı finansal krizlerde hükümet tarafından ortaya atılması ve suçun bir başkasına atılarak kendi sorumluluklarında değilmiş gibi gösterilmesi şeklinde kullanılması.

Neden Faiz Lobisi?

Bu durumda faiz lobisinin kullanılma sebebinin ardında hem faiz kelimesinin ardında yatan üretkenlikten kopuk ve haksız bir kazanç anlamının yatıyor olması hem de İslamiyet inancına göre faizin günah olması gibi sebepler yatıyor. Bu tür bir ekonomik problem ile karşı karşıya kalındığı zaman halkın ortak bir düşmana yöneltilmesi faiz lobisinden bahsedilerek sağlanıyor. Bu da gözleri hükümete değil dış mihraklara çevirtiyor. Siyasi gerginliğin giderek tırmandığı ve ekonomik değerlerin çalkantıda olduğu dönemlerde iktidar tarafından gerek hayali gerek ise gerçek düşmanlar kullanılarak manipülasyon yapılıyor.

Son yıllarda izlenen politika sayesinde birçok yabancı ülkeye kafa tutulması sebebi ile ülkemizin bu ülkelere karşı sergilemiş olduğu düşmancıl tavır hükümet tarafından izlenmiş olan politikalar neticesinde bu ülkelerin ülkemize düşmanlık sergilediğini ve bu sebeple de ülkemizi parçalamak istediklerine yönelik tavırlar sergilediklerini, bundan dolayı da ekonomimize müdahale ettiklerini ortaya koyan imaların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu da vatandaşlarımızın ülke bütünlüğünü koruyabilmek ve ulusal çıkarlara erişebilmek adı altında ortak düşmana yönelmesine ve ekonomik durumun gerçek sorumlusunun göz ardı edilmesine neden oluyor. Faiz Lobisi kavramı günümüzde ekonomik düzensizliği örtbas edilebilmesi amacı ile kullanılıyor.

Yabancı Yatırım

Lobicilik kavramına değinecek olursak bu kavram esasında parlamento dışından olmasına rağmen yasama süreçlerini etkilemeye çalışan örgüt ya da kişiler için kullanılmıştır. Bu terim esasında bu tür işleri gerçekleştirmek için istihdam edilen kişi ya da örgütleri kapsadığı gibi aynı zamanda bir yasanın kabul edilmesi ya da edilmemesi gibi durumlarda da etkili olur. Bu noktada faiz lobisi olarak bilinen fakat tam olarak çevrilmiş karşılığı ile çıkar lobisi olan kavram da bu tür bir kavramın ekonomideki karşılığıdır. Buna göre ülkemizde kullanılan anlamı ile yabancı ülkeler, kişiler, bankalar ya da çeşitli örgütler tarafından yapılan müdahaleler ve yatırımlar ile ülke ekonomimiz manipülasyona uğrar ve kontrol edilir. Buna göre TL’nin değeri düşerken yabancı paraların değeri artış gösterir. Bu nedenle faiz lobisi için belirli bir tanım yapmak gerektiği takdirde söylenebilecek şey, dünyadaki birbirinden farklı piyasalarda uygulanmakta olan faiz şartları üzerinden en yüksek karı elde etmek için çalışmakta olan kişi ya da gruplardır. Portföy yatırımı, hisse senedi satın alımı, tahvil satın alımı gibi sermaye piyasası araçları kullanılarak yapılacak olan yatırım işlemleri sıcak para özelliği taşımakta ve sermaye açısından oldukça önem taşımakta olan büyük bir spekülatiftir.

Özetleyecek olursak faiz lobisinden kast edilen şey faizin artmasına ve azalmasına sebep olan ve bu tür ekonomik gelişim ve değişimleri kontrol eden ya da bu noktada etki edebilecek bir güce sahip olan taraflar tarafından yapılan manipülasyon olarak dile getiriliyor. Fakat günümüzde hükümet bu durumu kendi lehine kullanarak herhangi birekonomik tökezleme de suçu dış mihraklara, yabancı ülkelere ya da ülkemizin ekonomisinden faydalanma çalışan güçlere atıyor.

Scroll to Top