Forfaiting Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

“Forfaiting Sözleşmesi Nasıl Yapılır?” konulu yazımızda, Forfaiting’in ne olduğu, Forfaitist ve Forfaiter kavramları, Forfaiting sisteminin çalışma prensibi ve amacı, Forfaiting sözleşmesi, Forfaiting sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi vereceğiz.

Forfaiting Nedir?

Yurt içi ticarette mümkün olan vadeli satış olayı, yurt dışı ticarette de vadeli satışlar mümkün olabilmektedir. Fakat ticaret kavramında genellikle eksik olmayan risk faktörü burada da mevcuttur. Yurt içi ticarette risk faktörü mevcut olduğu gibi yurt dışı ticarette daha fazla olmaktadır. Bunun birçok sebebi olabilmektedir. Bunlar; ülkelerin için bulunduğu durum, karşılıklı anlaşmalar, mevcut ekonomik piyasalar gibi sebepler şeklinde sıralanabilir. Bunların en önemlisi ise coğrafi konulardır. Karşı taraftaki müşteri uzakta ise bu işleri bir nebze yavaşlattığı gibi daha az kontrol imkanı sunmaktadır. Bu sebeple yapılan yurt dışı ticaretler yurt içi ticaretlerine göre daha fazla risk içermektedir. Bu risk ortamını ortadan kaldırmak, taraflara destek olmak için bazı finansman kuruluşları veya bankalar devreye girmektedir. Bu girişim tekniklerinden bir tanesi Forfaiting’dir. Forfaiting ihracatta kullanılan bir finansman işlemidir. Alacağın satıcı olan tarafa Forfaitist, alacağı satın alan kuruluşa ise Forfaiter denir. Burada Forfaiter bahsi geçtiği gibi finansman kuruluşları veya bankalar olmaktadır.

Forfaiting Neden Yapılır?

Yukarıda da bahsi geçtiği gibi ticareti yapacak olan kişi risk ortamının özellikle yurt dışı ticaretindeki risk ortamının olmasını istememektedir. Genel olarak orta ve uzun vadede alacaklar için başvurulan Forfaiting sisteminde, ihracatçının anlaşmış olduğu uzman finansman kuruluşları veya bankalara belirli bir iskonto karşılığında alacağının tamamını risk durumundan kurtararak devretmek amaçlanmaktadır. Forfaiter yani Forfaiting işleminin gerçekleştiren uzman finansman veya banka tüm borcu riskleri ile birlikte üstlenir ve borcu vadesini beklemeden ihracatçıya öder, belirlenen iskonto tutarı ile kâr etmiş olur.

Forfaiting’in Diğer Tekniklerden Farkı Nedir?

Forfaiting’i diğer finansman tekniklerinden ayıran en önemli konu orta ve uzun vadeli kredili ticaretlerde yapılabilmesidir. Vadeler 10 yıla kadar çıkabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu sürede sabit kalan iskonto tutarını karşılayabilme durumudur. İyi hesaplamalar yapıp zaman değiştiği gibi ileride birçok şeyin de değişebileceği göz önüne alınmalı ve bu bilinçle hareket edilmelidir. 10 yıla kadar çıkan vadeler ile ihracatçının belirli maliyetleri göze alarak parasını peşin aldığı ve ticaret yapılan ülkenin o anki siyasi, askeri veya jeolojik konulardan etkilenmemesi sağlanmaktadır.

Forfaiting Sözleşmesi Nasıl Yapılmaktadır?

Forfaiting sözleşmesinin gerçekleşebilmesi için kısaca satıcı ve alıcı değerlendirmeleri ve tarafların temsilcilerinin bu işleme onay vermesi gerekmektedir. Öncelikle Forfaiting sisteminin çalışması düşünüldüğünde kredi değerlendirme ve risk analizi yapılmaktadır. İhracat yapan taraf malı satmadan önce ve sattıktan sonra Forfaiter’a, yani Forfaiting işleminin gerçekleştiren uzman finansman veya bankaya başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuruda gerekli bilgi dokümanlarını, ithalat yapan tarafın ve ithalat yapan tarafın temsilcisi konumunda bulunan kuruluşun, satılan ürünün ve vadenin bilgileri verilir. Verilen vade oranı göz önüne alınarak bir iskonto oranı belirlenir. Verilen bu oranda bir anlaşmazlık yaşanmadığı ve risk analizinden geçildiği durumda taraflar ve temsilciler arasında bir sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.

Forfaiting Sözleşmesi’nde Dikkat Edilmesi Gereken Konu Var Mıdır?

Bahsi geçtiği gibi ihracat yapan taraf malı sattıktan sonra da uzman finans kuruluşu veya bankaya başvuru yapabilmektedir. Fakat burada dikkat edilmesi ve göz önünde bulundurulması gereken bir konu vardır. Satım işlemi gerçekleştikten sonra risk analizinde olumsuz sonuç çıkması, hesaplanan iskontonun fazla gelmesi gibi durumların sorun çıkarma olasılığı vardır. Bu yöntem tavsiye edilmemekte olup ve riskli bir işlem olarak kabul görmektedir. Bu sebeple en doğru yöntem satım işlemi gerçekleşmeden önce Forfaiting sözleşmesine başvuruda bulunmaktır.

Scroll to Top