Hasarsızlık İndirimi Nedir?

Hasarsızlık indirimi, zorunlu kasko sigortası ve zorunlu trafik sigortası fiyatlarındaki indirimi sağlayan avantajdır. Hasarsızlık indirim oranları, kasko sigortalarına göre farklıdır. Aynı zamanda trafik sigortasına göre de farklı olarak uygulanır. İki araç sigortasının türü olarak indirim geçerli olmasının mantığı kaza yapmama ve hasarsızlık üzerinden oluşturulmuştur. Üst üste oluşturulan poliçe dönemlerinde sistemdeki hasarsızlık sağlanması, kazanılan bu hasarsızlık indirimi basamağını yukarı taşır.

Araçları her türlü tehlikelere karşı koruma altına almakta olan kasko, olabilecek bir kaza sırasında en iyi güvencedir. Kaskoda yıl boyu ihtiyaç duymadığınız durumda da diğer seneler için kasko yapılırken indirim alırsınız.

Araç kaskolarında poliçeler 1 seneliktir ve her yıl araç değerindeki listeler ve sigorta bedelleri baz alınır ve bu sayede kasko sigortası yenilenir. Sigorta yaptırdığınız şirketten yıl içerisinde herhangi bir tazminat talep etmediyseniz de hasarsızlık indiriminden faydalanabilirsiniz. Herhangi bir hasar almadan 1 yıl geçirmişseniz çeşitli oranlardaki hasarsızlık indiriminden yararlanırsınız.

Zorunlu Trafik Sigortasında Hasarsızlık İndirimi

Sigortalı olan kişiye zorunlu trafik sigortası hasarsızlık indirimi, %20 oranındadır. Trafik sigortası temel olarak, fiyat indirim sisteminde toplam 7 basamak vardır. Kendi adına ilk kez trafik sigorta poliçesi düzenlenmekte olan kişi, sisteme 4. basamaktan başlamaktadır ve ödemiş olduğu sigorta primine bir indirim uygulanmamaktadır. Hasarsızlık indiriminden yararlanılan oran, kazasız geçirilen yılların artmasıyla daha artmaktadır. Hasarsız geçirilmekte olan 3 yılın ardından yani 4. yılda en üst basamakta yani 7. basamakta olmayı hak kazanır. Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi ise %20 oranında yapılmaya, tramer sistemine herhangi bir kaza ile kayıtlı olmadığı sürece devam etmektedir.

Hasarsızlık İndiriminin İptali

TRAMER sistemine kayıtlı bir kaza gözüktüğü zaman hasarsızlık indirimi sona erer. Zorunlu sigorta sistemi bu hasarla beraber sigortalı olan kişiye prim cezası uygulamaya başlar. Sürprim adı da verilen bu prim cezası, 3, 2, ve 1, basamaklara göre uygulanmaktadır. Buna göre ise ilk yıl hasar kaydı oluşturulan bir araç için devam etmekte olan poliçe döneminde trafik sigorta fiyatından %20 gibi bir oranda artırım gerçekleşir. Sigortanın bu döneminde de kaza olması halinde, bu oranda %20 artış görülür ve %40 seviyesine çıkar. Yine bu dönemde de hasar meydana gelirse zorunlu trafik sigortasına uygulanan ceza primindeki oran %60 olur.

Hasarsızlık İndirimi ve Hasar Tanımı

Sigortaya göre bir trafik sigortasının hasar sayılması için, sigorta şirketinin borçlandırıcı bir nitelikte tazmin işleminin olması gerekmektedir. Yani bu demek oluyor ki zorunlu trafik sigortası hasarsızlık indiriminde bozulma olması için kazaya karışan başka bir kişinin, maddi hasarlı olarak kaza tespiti tutanağı ile, zararın karşılanmasının istemesi gerekmektedir. Burada da zarar gören kişinin zararı kusur nispetine göre tazmin edilmektedir. Bağımsız eksperlerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda kararı verilen oran, sigortalı kişinin aleyhine gerçekleşirse, bu hasarsızlık indirimi de bozulmuş olur.

Kaskoda Hasarsızlık İndirimi

Kasko sigortası, yaptırılması yasayla emredilen bir araç sigortası olarak görülmemelidir. Sağlamış olduğu yararlara bakılarak değerlendirilirse kasko, trafik sigortasına benzer olarak yalnızca kazaya karışmakta olan üçüncü şahıslardaki bedeni ve maddi zararların karşılanmasını sağlamamaktadır. Kasko, sigortalı kişi aracılığıyla, uğramış olduğu herhangi maddi bir kayıpta, poliçede bulunan teminatlar ve durumlar çerçevesinde zararın temin edilmesine olanak sağlar. Burada iki sigortalının da sigorta dönemindeki bir yıl gibi bir zamanı kapsamaktadır. Ancak bu kasko yıllarında sigorta rücu edilmekte olan bir tazminat talebi olmazsa da diğer bir dönem için hasarsızlık indirimi hak kazanılmaktadır. Kasko sigorta priminde her yıl sigorta bedeli ve araç değeri baz alınıp öyle hesaplanmaktadır.

Küçük Kazalar Hasarsızlık İndirimini Bozar mı?

Oluşan ufak çapı kazlarda, onarım kaskosu poliçesine göre sigorta şirketinin talep etmemesinin durumunda kasko hasarsızlık indirimi de devam etmektedir. Birçok kasko poliçesi, bu tür kazalar için kasko hasarsızlık indiriminde bir bozma olmadan, mini onarım paketi önerir.

Meydana gelen trafik kazasında, hasar tazmini için kasko yapılan şirkete başvuru yapıldığında belgelenen trafik raporu, karşı taraftaki kusuru yani 8’de 8 kusurlu olduğunu onaylamışsa, hasarsızlık indiriminde bozulma olmaz. Bu gibi durumlarda da sigorta şirketinin, karşı tarafa ödemiş olduğu bedelin %100’ünü rücu edip parasını da geri alabilir anlamına gelmektedir.

Hasarsızlık İndirimini Devretme

Poliçe geçerlilik süresinin bitiminin ardından başka sigorta şirketinde yeniletmeniz ile devam etmektedir. Hasarsızlık indirimi diğer bir sigorta şirketine de aktarılabilir. Ancak poliçe döneminin bitmesinin ardından, zamanında yenilenme yapılmaması bu indirimi kaybetmenize sebep olmaktadır. Trafik sigortasının zamanında yeniletmemeniz halinde geciktirilen her 30 günde %50 oranında bir prim cezası uygulanmaktadır. Aynı zamanda da geçerli bir trafik sigortasının olmaması durumunda trafiğe çıkan araçlarda da trafikten men cezası uygulanmaktadır.

Scroll to Top