İhtiyaç Kredisi Çekerken Gerekli Evraklar

09876

Son dönemlerde bazı bankalar teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya başlamıştır. Bununla birlikte kredi işlemleri evrağa gerek duymadan tamamlanır hale gelmiştir. Lakin bankaların çoğunluğunda evrak olmadan kredi verme işleminin başlamaması ve evraksız olarak kredi veren bankalar daha düşük tutar ve kısa vadeli olarak evraksız kredilere onay verdikleri için, halen bankalar ihtiyaç kredisi çekerken gerekli evrakları talep etmektedir.

İhtiyaç kredisi çekerken gerekli evraklar konusundan önce, bir kişinin kredi kullanabilmesi için 18 yaş sınırını doldurmuş olması ve gelirini de resmi olarak beyan edebilir olması gerekir.

İhtiyaç Kredisi Başvurusunda Gerekli Evraklar

Bireysel ihtiyaç kredileri ticari amaç için kullanılamayan kredilerdir. Kişiler, ticari kimlikler ve bu kimliklerden oluşan kredi limitlerini ihtiyaç kredilerinde kullanamazlar. Ticari amaçlı bir kredi çekilmesi için farklı faiz oranlarından oluşan ticari krediler tercih edilmek zorundadır. Bununla birlikte ticari faaliyet içermeyen eğitim kredisi, tatil kredisi ve ev yenileme kredisi gibi krediler de ihtiyaç kredisi kapsamına girmektedir.

İhtiyaç kredisi alabilmek için öncelikle yaş şartına uymak gerekir. Reşit bir yaşta olmak yani en az 18 yaşında olmak gerekmektedir. Tüm kredilerde bu yaş şartı aranmaktadır. 18 yaş altı birisinin kredi isteği bankalar nezdinde ve kanunlar gereğince kabul edilmez. İhtiyaç kredisini sorunsuz bir şekilde alabilmek için kredi notu da önemlidir. İlgili bankanın müşteri temsilcisi tarafından yapılacak görüşmelerde kredi notu önemlidir. İpotek veya kefil gibi şartlar da ihtiyaç kredisinin tutarı ve durumuna göre istenebilir.

Bankalar kredi ödemelerinin aylık tutarını da önemsemektedir. Kredi notu ve verilen güvenle beraber gerekirse ipotek ve/veya kefil isteyebilen bankanın bu şartları koyabilme yetkisi vardır.

Bankalardan kredi kullanarak bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz kredi türüne ihtiyaç kredisi denir. Peki, ihtiyaç kredisi çekerken gerekli evraklar nelerdir?İşte bunun için yazımızda bu evrakların ne olduğunu aşağıda belirtmeye çalıştık.

İhtiyaç Kredisi Çekerken Gerekli Evraklar

İhtiyaç kredilerinde işlemlerin başlatılması için nüfus cüzdanı gerekmektedir. Nüfus cüzdanı yanınızda yoksa ehliyetin fotokopisi de bazı bankalar tarafından uygun görülebilir. Bununla beraber gelir durumunu gösteren belge de banka için önemli bir husustur. Genel olarak bireysel kredilerde nüfus cüzdanı ya da ehliyet fotokopisi, gelir durumunu gösteren belge (maaş bordrosu), ikametgâh belgesi ya da müşteriye ait adresli bir fatura gibi belgeler banka tarafından mutlaka istenmektedir.

Kredinizin Türüne Göre İhtiyaç Kredisi Çekerken Gerekli Evraklar

Kredinizin türüne göre istenilen belgeler değişiklik göstermektedir. Örneğin kat mülkiyeti tapusunda ilgili kat ile ilgili tapu bilgileri istenirken yapı kullanım izin belgesi başta olmak üzere farklı belgeler de istenebilir. Bir bankanın hangi belgeleri isteyeceği kendi kararı olduğu için sizlere herhangi bir güncel liste sunamayabiliriz. Bunun için ilgili bankanın müşteri temsilcisi ile görüşme yapmak veya bir telefon görüşmesi ile istenilen belgeleri öğrenmek de yararlı olabilir.

Gelir Türüne Göre İhtiyaç Kredisi Çekerken Gerekli Evraklar

Krediler gelir durumuna göre belirlendiği için bankalar güncel maaş bordrolarını önemsemektedir. Bu bağlamda ücretli ve sigortalı çalışanlardan güncel maaş bordrosu ve gelir belgesi, emeklilerden emeklilik belgesi istenebilmektedir. Bununla birlikte konutun olması, meslek ve diğer faktörler de istenilen belgelerde değişikliğe neden olabilir.

Aşağıda ihtiyaç kredisi çekerken gerekli evraklar ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.

  • Nüfus Cüzdanı

Tüm resmi işlemlerdeki gibi nüfus cüzdanıyla başvuruda bulunmak gerekir. Üzerinde TC kimlik numarasının olmadığı veya aşırı yıpranmış ve yırtılmış nüfus cüzdanları bankalar ve resmi kurumlarca kabul edilmeyebilir. Bu durumdaki nüfus cüzdanlarını değiştirmek kanunlarca zorunludur.

  • İkamet Belgesi veya İsme Ait Fatura

Kredinin kullanılmak istendiği bankada, kredi kullanmak isteyen kişinin güncel kaydı var ise bankalar genellikle ikametgah belgesi istemez. Ama bankada kaydı yok veya eskiyse ikametgah belgesi veya kredi kullanacak kişi adına ve son 3 aya ait fatura istenmektedir.

Türkiye’de herhangi bir ikameti olmayıp yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Türkiye’de ikamet eden bir kefil göstermek koşuluyla bazı bankalar yardımcı olmaktadır.

  • Gelir Belgesi

Belgeler belirtilmeden önce, gelirlere göre güncel faiz oranlarının üzerinden ne kadar kredi çekilebilir “Ne Kadar Kredi Çekebilirim?” hesaplama aracı üzerinden hemen hesaplanabilir.

Özel sektörde çalışanlar ve memurlar: Gelir belgelemek için, özel sektörde çalışanların ve memurların maaşlarının yatırıldığı bankaya maaş bordosu vermesine gerek yoktur. Memur farklı bankadan kredi işlemini yapacaksa, son maaş bordrolarını bankaya teslim etmeleri kafidir. Özel sektörde çalışanların ise son maaş bordroları ile birlikte şirket imza sirküleri fotokopisi de teslim etmeleri gerekir.

Emekliler: Emeklilerin gelirlerini belgeleyebilmeleri için, maaş aldıkları bankaya bir evrak sunmalarına gerek yoktur. Değişik bankalardan başvuru yapacaklar ise, e-Devlet sistemi üzerinden emekli maaşlarını görebildikleri belgeyi bankaya göndermeleri yeterlidir.

Emekli olarak çalışıp, çalıştığı gelirini göstermek istiyor ise yasal olarak çalıştığını beyan etmesi gereklidir. Bunun için de “Emekli Destek Primi” ödemesi yapılması gerekmektedir.

Serbest meslek sahibi olanlar ve şirket ortakları: Gelir belgesinin yerine, güncel vergi levhası, bilanço veya gelir tablosu, ticaret sicil gazetesi/oda kayıt belgesi istenmektedir. Şirketin mevcut çalıştığı bir banka var ve belirtilen evrak bankada güncel haldeyse bu durumda herhangi bir gelir belgesine gerek duyulmadan kredi verilebilir. Diğer yandan bankaların çoğunda kredi işlemleri için vergi levhasında, ufak  dahi olsa bir kâr gözükmesi istenmektedir. Kâr gözükmeyen vergi levhasına istinaden kredi almak istenmesi halinde, bankaların çoğunluğu yardımcı olmamaktadır.

Çiftçiler: Çiftçilerden gelir belgesinin yerine, çiftçilik belgesi, müstahsil makbuzu ve arazi tapu fotokopisi istenmektedir. Bir tek çiftçi Bağ-Kuruna istinaden bankaların çoğu herhangi bir kredi işlemi yapmamaktadır. Daha anlaşılır olarak ifade edersek, çiftçilikten dolayı resmi olarak para kazanmayan kişiler kredi kullanamaz.

Gayrimenkul kira geliri olan kişiler: Kira kontratına istinaden kira bankaya yatıyor ise, ödemelerin gösterildiği banka hesap dökümünün verilmesi yeterlidir. Kira kontratı var ancak kira bankaya yatmıyor ise, bu durumda kira gelirinin kabul edilip edilmemesi tamamen bankanın inisiyatifine kalmıştır.Diğer yandan kira kontratı yapılmamışsa banka kira gelirini kabul etmeyecektir.

Scroll to Top