İnovasyon Kapsamında KOBİ’ler Neler Yapabilir?

İnovasyon Kapsamında KOBİ'ler in Yapabilecekleri Şeyler

Şirketlerin hızla değişen dünyada, rekabetçi piyasalarda ayakta kalmaları için tekniklerini, üretim biçimlerini, ürün ve hizmetlerini, pazarlama stratejilerini geliştirmelerine inovasyon denir. İnovasyon belirli bir zamanı işaret etmez, var olan hale yeni bir işleyiş kazandırma amacı güder. Bu süreç kimi zaman yepyeni bir ürünü beraberinde getirir, kimi zaman daha iyi işleyen bir organizasyon biçiminin ortaya çıkmasını sağlar. KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler), işletme maliyetlerinin büyük şirketlere oranla daha düşük olması, her türlü tüketiciye daha kolay erişir olmaları inovasyon politikalarına uyum sağlamalarında kolaylık yaratmaktadır. Ülke ekonomisine kattığı artı değer tartışılmaz olan inovasyon kapsamında KOBİ’ler neler yapabilir?

Teknolojik Değişim

Çoğu KOBİ’nin kendilerine ait ar-ge birimi olduğunu söylemek zor. Genellikle araştırma ve geliştirme alanındaki çalışmalar dışarıdan yürütülüyor. Üretim sürecinde teknolojik değişikliklerin iyi gözlemlenmesi ve uygulanması kendi birimini oluşturmayan işletmeler için yavaşlamaya kadar varan sıkıntılara yol açıyor. İnovasyon süreci, teknoloji kültürü ve yürütülen iş sürecinde edinilen deneyime dayandığı için, deneme yanılma yöntemiyle sürdürülüyor. Teknolojik inovasyon çalışmalarına önem veren KOBİ’lerin büyük ölçüde gelişmiş üretim teknolojisi sistemine ulaşabilmesi söz konusu olabilmekte.

Pazarlama Stratejilerinin Değiştirilmesi

Firmaların gücünü belirleyen başka bir etken ise hedef kitlelerine ulaşabilmekte sağladıkları başarı. Pazar payını büyüten her türlü işletme gelirini artıracağı için yatırımlarını da artırabilecektir. Dolayısıyla birbirini destekleyen bir süreç ortaya çıkar. Gelişen ağlar sayesinde reklamcılık klasik biçiminin çok ötesine geçti. Sosyal ağlar, sanal ağlar fiziksel reklamcılığın yerini almaya başladı. KOBİ’lerin bu noktada sosyal medyayı aktif ve verimli kullanmaları, pazarlama stratejilerini bu yöne kaydırmaları büyümelerine doğru zemin sağlayacak bir atılım olacaktır.

Organizasyon Biçimde Değişiklik

Çalışmalara katılacak bir parça hayal gücü, değişik bakış açıları ve bunları getirebilecek yeni personeller ile girişimcilik ruhunun beslenmesi, iş yapma süreçlerinin yenilenmesi ileriye doğru atılan adımlardır. İnovasyon sadece bir departmanı değil bütün şirketi etkileyen bir süreç olmalıdır ki etkisi görülebilsin.

KOBİ’ler İçin Kaynak Engel

KOBİ’lerin gelişim sürecindeki engellerine göz atarsak en başında kaynak yetersizliği görülür. Sonrasında ise yeniliğin risk içerdiği fikri, kalifiye personel bulamama, teknolojik bilgi eksikliği, yeniliğin pazarlanamaması gibi sorunlar karşısında yenilikçi yaklaşımlardan kaçındıkları görülür.

KOBİ’lerin diğer büyük işletmelerle birlikte ulusal inovasyon sürecine katılmaları, kendi gelişimleri açısından fayda sağlayacağı gibi, ülkeler bazında da ekonomik büyümeyi artıracağı bir gerçektir. Türkiye gibi ülkelerde küçük ve orta ölçekli işletmeler için hazırlanan programlar ile bu sürecin yönetilmesi amaçlanmaktadır. KOSGEB gibi kuruluşların düşük faizli krediler ile desteklediği KOBİ’ler bir başka kaynak bulma yöntemi ise bankalar. Bankalar ise KOBİ’lere özel ürünleriyle inovasyon sürecini teşvik etmektedir. Bu ikisi dışında Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası( EBRD), Ticaret Odaları ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın KOBİ teşvik ve destek çalışmaları bulunmaktadır. KOBİ’lere sağlanan bu destekler sadece maddi boyutlu olmayıp, bilginin ve teknolojinin daha iyi kullanılmasını amaçlayan kurs ve seminer programları da düzenlenmektedir. KOBİ işletmecileri bu programlardan faydalanarak yenilenmek için çizecekleri yolu belirleyebilirler.

KOBİ’ler için hata durumunda uğranılacak zararın büyük yıkımlara sebep olacağı düşüncesi inovasyon sürecini duraklatan bir durumdur. Bu durumun tam karşısında duran gelişim olmadıkça pazarın azalacağı fikri ise çatışma yaratmaktadır. Tedirginliğin önüne geçilmesi açısından teşvik ve bilgilendirme faaliyetlerine önem verildiği görülmektedir.

Gelecekteki gereksinimleri tahmin eden, dışarıdan gelecek parlak fikirlere kapısı açık olan, kendini geliştiren büyük ya da küçük bütün şirketlerin ülkeleri için vazgeçilmez oldukları bir gerçektir.

Scroll to Top