İskonto İştira Kredisi Nedir?

Ticari faaliyetlerde devam edilebilirliğin sağlanması ve işlerdeki aksamaların yaşanmaması için nakit paraya her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Faiz oranlarında düşüklük olması durumunda devletin ya da bankanın desteğiyle kredilere olan talep artmaktadır. “İskonto İştira Kredisi Nedir?” diye soracak olursak, nakit paraya olan ihtiyacın karşılanmasına fayda olan iskonto ya da iştira kredisi ticari işletmelerce sıklıkla tercih edilmekte olan bir bankacılık türüdür. Mal ya da hizmetlerdeki satışın ardından elde edilmekte olan gelire karşılık olarak borçlu tarafın ödemesini senet ya da çek gibi kıymetli olan evraklarla yapılabilme olanağı bulunmaktadır. Fakat, bu kıymetli evraklarda bir vade günü bulunmaktadır.Vadesinden önceki parayı elde etmenin mümkün olmadığını belirtmekte fayda vardır. Buna ek olarak, bu evraklarda çalınma ya da kaybolma riskinin olmasından dolayı, senet ya da çeki saklamak, ödeme ihtiyacını giderecek olan iskonto ya da iştira kredisini sunar.

İskonto kredisi vadesi gelmemiş olan ve iskonto edilen senedin cirosundan ve teslim edilmesinin ardından aynı belediyenin sınırları arasındaki bankaya satılması durumunda verilir. İştira kredisi de senedi vermekte olan borçlu kişinin, banka şubesi ile aynı belediyenin sınırlarının içinde oturmaması durumunda verilmekte olan bir kredi çeşididir. En küçük ve en büyük olarak ayrılan ve bütün ticari işletmelerde kullanılan iskonto  iştira kredisi nedir beraber inceleyelim.

İskonto&İştira Kredisi Ne Demektir?

Ticari işletmelerde hizmet ya da mal karşılığında ödemelerinde genel olarak kıymetli evraklar ile beraber yapmaktadır. Nakit paraya duyulan ihtiyaç anında bankalardan yardım almak akla gelen ilk şeydir. Vadesinin daha dolmamış dolduğu ticari senetlerin, nakit paraya dönüşmesini de sağlamakta olan kredi türüdür. Buna da iskonto ya da iştira kredisi denmektedir. Ticari senetlerdeki ödeme yerlerinin belediye sınırlarının içerisinde olmaları durumunda iskonto kredileri; ticari senetlerdeki ödeme yeri belediye sınırlarının dışında olmaları halinde iştira kredisi olarak adlandırılmaktadır.

Ticari işletmelerdeki büyümeler için yüksek hız ve hareketliliğin gerekli olduğu bir durumdur. Nakit paranın sınırlı olmasından dolayı, ortaya çıkan kısıtlamalar, alacak ve verecek döngüsünü sıkıntılı bir duruma sokmaktadır. Bu nedenle de bankalarda, ticari işletmelerin de elinde olan, vadesi gelmemiş senet ve çeklerin toplam tutarları kadar da borçlu hesabı açıp, paranın peşin olarak kullanımını da sağlar.

İskonto ya da iştira kredisi, nakit paraya ihtiyaçları olan ticari firmalardaki nakit para teminatlarını da sağlamakta olan bir kredi türüdür. Vadeleri dolmamış olan senet ya da çekleri bankanıza götürüp, kendi adınıza hesap açtırabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Bankaların bu krediyi kullanmasındaki asıl sebep ise, bankaların karlı çıkmalarıdır. Krediyi çekmek istediğiniz tarih ve vade tarihi arasında yer alan herhangi bir zamanda komisyon ve faiz talep edecek, bunların üstünden de BSMV, KKDF gibi yasal kesintileri uygulayacaklardır. Bütün bu yasal işlemlerin sonucunda kalan bakiyeler sizlere ödenmektedir. Her ne kadar bir kesinti tutarı olsa bile, ticari işletmelerde kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını da gidermiş olacaktır. Senet ya da çekin vadeleri geldiğinde de bankaya nakit olarak ödeme yapılması zorunlu bir işlemdir.

İskonto ya da İştira Kredilerinin Olumlu Yönleri Nelerdir?

Bankalara vermiş olduğunuz çek ya da senetlerin üzerinden komisyon ve faiz bedelleri düşürüldükten sonra tarafınıza ödemeleriniz nakit bir şekilde yapılmaktadır. Bu noktadan bakarak çek ya da senetlerle ilgili olarak tahsilat takibi yapmanız durumu gereksiz bir hale gelecektir. Kıymetli evraklar üstünden sağlanmakta olan kredilerde, değer üstünde yazmakta olan vade süreleri bekleme olmadan nakit paraya dönüştürülebilme imkanına da sahiptir. Bu durumda da acil olan nakit ihtiyaçlarını kişilere avantajlı bir durum olarak geri dönmektedir. Bu değerle alakalı olarak, takip ve kayıp süreci ortadan kalkmış olduğu için bütün sorumluluklar bankanın üstünde olacaktır. Bu kredinin de diğer kredilere oranla komisyon ve faiz düşüklüğünün yaşanması sebebiyle avantajlı durum olarak görülse de yasal sorumluluk açısından diğer kredilere oranla daha az prosedüre sahip bir işlemdir.

İskonto ya da İştira Kredilerinde Olumsuz Yönler Nelerdir?

Kıymetli evraklarda ödemeyle alakalı olarak yaşanacak sorunlar, ticari itibar üzerinde zedeleyici bir etki bırakacağı için, kıymetli evrakların içinde keşide edilemeyen durumun olması halinde bunlara ait olan ödemelerin nakit olarak yapılmaları da gerekmektedir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz