İşyeri Açılış Bildirimi Nasıl Yapılır?

Satış ve Pazarlama Uzmanı Olmamak İçin 5 Neden e1496931840556

Yeni bir dükkan, yeni bir işyeri açmak isteyenler açılış işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamak ve gerekli bütün evrakları eksiksiz olarak toplamak için “işyeri açılış bildirimi nasıl yapılır” konulu bu yazıyı dikkatlice okumalıdır.

İşyeri Açılışı İçin Gerekli Evraklar

  • 2 tane ikametgah ilmühaberi
  • Vergi dairesinden alınması gereken iş yeri açılışına yönelik bildiri formu
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) için gerekli olan meslek sözleşmesi
  • SMMM konulu işler için noterden alınan 2 tane vekaletname
  • 2 tane kira kontratı (başlangıç tarihi dükkanın açılış tarihine denk düşmeli)
  • 2 tane nüfus cüzdan sureti ile fotokopisi

İşyeri Açılışı Nasıl Yapılır?

İşyerinin açılmasına yönelik bildirge vermek sosyal güvenlik hukuku gereği işveren, patron statüsünde olanların devlete, sosyal güvenlik kurumlarına ve çalışanlara karşı en temel yükümlülüklerden biridir. İşyeri açılış bildirimi temel anlamda sigortalı işçi çalıştırmaya başlanmadan evvel uygulamaya konulması gereken bir mecburi uygulama olsa da kimi durumlarda aktif işyerleri için de tekrardan işyeri açma bildirimi yapmak gerekebilir.

İşveren statüsündeki kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) belirlenmiş olan işyeri açma bildirimini en geç ama en geç herhangi bir sigortalıyı çalıştırmaya başladığı güne denk düşen net tarihte SGK’ya iletmekle yükümlü olmaktadırlar.

Yeni bir işyeri için açılış bildirimi yapmak isteyenler için Şubat 2016’dan itibaren internet üzerinden açılış bildirgesi verilebilir duruma gelmiştir. Ana işveren statüsünde olanlar için bu uygulama geçerli olmakla birlikte taşeron firmalar için bu konuda herhangi bir zorunluluk yer almamaktadır. 000 kod numarası ile ifade edilen ana işveren statüsündeki kişiler online olarak işyeri bildirimi yapabilirken taşeron firmalar eski prosedüre uyarak işlemlerini yapmaya devam edeceklerdir.

İşçilerinizi çalıştırmaya başlamadan önce yapmanız gereken işyeri açılış bildirisinin çevrimiçi ortamlar üzerinden internet yardımıyla verilmesi bilgilerin daha hızlı bir biçimde Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerine ulaşmasını sağlar. Bununla birlikte başvurunun ardından yedi gün içerisinde yukarıda belirttiğimiz belgeler ile birlikte SGK merkezlerine giderek başvuruyu tamamlamak gerekir.

Gerekli belgeleri topladıktan sonra bu evrakları sicil servisine teslim etmeniz gerekir. Tüm bunların ardından Vergi Dairesi tarafından görevlendirilen yetkili ya da yetkililer işyerinize gelerek gerçekten yeni bir işyeri açıp açmadığınızı denetler ve tarafınıza bir tane yoklama fişi verir. Yoklama memuru ve yoklama fişi vergi dairesine gidişinizin ardından geçen bir ya da ikinci günün sonunda iş yerinize gelmektedir. Yoklama fişini size teslim eden memurun ayrılmasının ardından ertesi gün işveren statüsündeki kişinin ya da mükellefinin vergi dairesine gitmesi ve bu yoklama fişi ile tescil işlemini tamamlaması gerekir.

İşyeri Açılış Vergi Dairesi

Yeni bir iş yeri açılışı esnasında vergi dairesine uğramanız ve iş yeri açılışına yönelik bildiri formu almanız gerekmektedir. Diğer taraftan iş yerinizin vergi dairesine kaydını yapmak için de nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi, mali müşavir vekaletnamesi, iki tane işe başlama formu, kira kontratı, noterden imza beyannamesi, resimli yerleşim yeri belgesi (ikametgah belgesi) gibi resmi evraklar gereklidir.

İşyeri Açılışı Vergi Dairesine Bildirim Süresi

Yukarıda da anlattığımız gibi iş yeri açılış bildiriminizi en geç, açmış olduğunuz dükkanda herhangi bir sigortalıyı çalışır hale getirdiğiniz güne denk gelen tarihte vermiş olmanız gerekir. Yani, 15 Mayıs 2017’de bir işçiyi sigortalı olarak çalışır hale getirdiyseniz işyerinizin açılış bildirisini bu tarihten sonra vermeniz çok doğru olmayacaktır. Örnekteki durumda en geç 15 Mayıs 2017’ye denk düşen mesai saatinin sonunda işyeri açılış bildiriminin ilgili kurumlara yapılmış olması gerekir. Bu bir yasal mecburiyettir ve eğer ki sigortalı çalıştırmaya başladığınız tarihten sonra açılış bildirgesi verirseniz işveren statüsündeki kişiye idari para cezası uygulanmaktadır.

Scroll to Top