İşyeri Açma Kredisi Veren Bankalar

fft99 mf6678630

İşyeri kredileri tüketici tarafından oldukça talep gören bir kredi çeşididir. Hemen hemen her bankanın iş yeri açma kredisi vardır. İşyeri açma kredisi veren bankalar; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Finansbank, Halkbank, Garanti Bankası, Denizbank, Şekerbank, İş Bankası ve ING Bank’tır.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, işyeri açma kredisi veren bankalardan bir tanesidir. Ziraat Bankası, işyeri açmak isteyen ama yeterli nakdi olmayan müşterileri için bireysel işyeri kredisi veriyor. Ziraat Bankası bireysel işyeri kredisinin 120 aya kadar vade imkanı vardır. Satın alacağınız işyerinin ekspertiz değerinin en fazla %75’i kadar kredi kullanma imkanı var. Krediye konu olan işyeri üzerine ipotek konur. Eğer gerekli görülürse ek teminat istenebilir. Kredi vadesi boyunca hayat, işyeri ve zorunlu deprem sigortası yapılmaktadır. Ziraat bankası bireysel işyeri kredisi kullanmak isterseniz size en yakın Ziraat Bankası şubesine uğrayabilirsiniz.

Vakıfbank

Vakıfbank da işyeri, büro, muayenehane, dükkan, mağaza, depo vb. gayrimenkullere sahip olabilmeniz için ihtiyacınız olan finansman desteğini sağlıyor. Bir işyeri açmak için ihtiyacınız olan nakte Vakıfbank bireysel işyeri kredisi ile sahip olabilirsiniz. Yani Vakıfbank’ta işyeri açma kredisi veren bankalardan bir tanesidir.

Vakıfbank bireysel iş yeri kredisi, yalnızca belirli ve düzenli bir geliri olan (ticari nitelikli müşteriler hariç) ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilere verilir ve kredi kullanan kişiye, Hayat Sigortasıyla birlikte konut paket sigortası yaptırılır ve bu sigorta her yıl yenilenir. Aldığınız işyerinin ekspertiz değerinin %75’ine kadar kredi kullanabilirsiniz ve bu iş yerinin ipoteki alınır. Vakıfbank bireysel iş yeri kredisine başvurmak için ise ; nüfus cüzdanı, gelir durumunu gösteren bir belge, ikametgah belgesi veya borçlu adına kayıtlı en son tarihli telefon, elektrik, gaz, su vb. faturalardan birinin fotokopisi, kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusunun fotokopisi, yapı kullanım izin belgesi, ekspertiz raporu gereklidir.

Akbank

Akbank konut ve işyeri kredisi ise konut Kat Mülkiyeti Tapusu veya Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskanı) bulunan, her tür konut veya işyeri alımınızda ihtiyacınız olan nakdin sağlanması için geliştirilmiş olan kredidir. Gerçek kişiler konut veya işyeri kredisinden yararlanabilirken, tüzel kişiler yalnızca işyeri kredisinden yararlanabilirler. Akbank konut veya işyeri kredisini TL ve dövize endeksli olarak kullanabilirsiniz, vadesi 60 aydır ve eşit taksitler halinde veya artan oranlı ödeme şekilleri seçeneğini sunar.

Finansbank

İş yeri kredisi fırsatını sunan bir diğer banka da Finasbanktır. İşyeri sahibi olmak istiyorsanız ama nakit sıkıntısı yüzünden bu isteğinizi erteliyorsanız Finasbank işyeri kredisi kullanarak bu isteğinizi hemen gerçekleştirebilirsiniz. Finansbank işyeri kredisini  işyeri ekspertiz değerinin %75’ine kadar kullanabilirsiniz. Vadesi de 120 aydır.

Finansbank işyeri kredisini, yeni işyeri satın almak isteyen ve vergi levhası olan tüm ticari işletmeler kullanabilir ve krediyi yalnızca TL olarak kullanabilirsiniz. Yani dövize endeksli olarak kullanmanız mümkün değildir. Finansbank kredi bedeli üzerinden belirlediği oranda, masraf ve komisyon alır. İşyeri kredilerinden KKDF alınmamaktadır. BSMV oranı: %5’tir. Finansbank iş yeri kredisine başvurmak istiyorsanız size en yakın Finansbank şubesine uğrayabilirsiniz.

Halkbank

Halkbank işyeri kredisi, herhangi bir ticari faaliyeti bulunmayan gerçek kişilerin, ticari olmayan yatırım amacına yönelik (kiraya vermek) üçüncü şahıslardan satın alacakları işyeri niteliğindeki gayrimenkullerin finansmanı için kullandırılan kredilerdir. İşyeri kredisi, işyerinin ekspertiz değerinin %50’si ile sınırlıdır ve kredi vadesi 120 aydır, işyeri kredisine başvurmak için gerekli belgeler ile en yakın Halkbank Şubesine gidebilirsiniz.

Garanti Bankası

Garanti Bankası işyeri kredisini hem yeni işyeri açmak hem de varolan işyerinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz. İşyeri kredisi kullanarak satın alacağınız işyerini hem kendiniz kullanabilirsiniz hem de kiralayıp yatırım amaçlı kullanabilirsiniz.

Kullanım Amaçlı İşyeri Kredisi

 • Kullanım amaçlı işyeri kredisini hem TL olarak hem de dövize endeksli olarak kullanabilirsiniz
 • Kredi vadesi 120 aydır.
 • Kullanım amaçlı işyeri alımı veya işyeri geliştirme amacıyla, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılabilir.
 • KKDF’den muaftır. KKDF muafiyeti uygulanabilmesi için kredi kullanımı sırasında bu koşula uyulacağının taahhüt edilmesi ve sonrasında satın alınan iş yerinin işletme aktifine kaydedilmesi gereklidir.
 • Kefil koşulu yoktur ve satın alınan işyerine ipotek uygulanır.
 • Ekspertiz değerinin %100’üne kadar işyeri kredisi kullanabilirsiniz.

Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi

 • Yalnızca TL cinsinden kullanabilirsiniz.
 • Kredi vadesi 120 aydır.
 • Kullandırım anında Banka’da geçerli olan işyeri Kredisi faiz oranı uygulanır.
 • Sadece yatırım amaçlı işyeri alımı amacıyla ve gerçek kişiler tarafından kullanılabilir.
 • Kefil koşulu aranmaz fakat satın aldığınız işyerinin ipoteği alınır
 • Ekspertiz değerinin %100’üne kadar işyeri kredisi kullanabilirsiniz.

Denizbank

Denizbank işyeri kredisi ile 120 ay vade kullanarak uygun faiz oranlarıyla hemen işyerinize sahip olabilirsiniz. Denizbank işyeri kredisi sabit eşit taksitli ya da firmanızın nakit akışına uygun esnek geri ödeme imkânı sağlar. Erken ödeme yapıldığı takdirde erken ödenen anapara tutarının %2’si kadar erken ödeme ücreti alınır. Satın alacağınız yerin ekspertiz değerinin en fazla %75’i oranında kredi kullanabilirsiniz.

Şekerbank

Şekerbank işyeri kredisinin 120 aya kadar vade imkanı vardır, satın alacağınız iş yerinin ekspertiz değerinin en fazla %50’sine kadar kredi kullanabilirsiniz. Satın alacağınız işyerinin üzerine ipotek yapılır iş yerini yatırım amaçlı alan gerçek kişiler başvuruda bulunabilir. Eğer Şekerbank işyeri kredisine sahip olmak isterseniz size en yakın Şekerbank şubesine uğrayabilirsiniz.

İş Bankası

İş Bankası işyeri kredisi ticari nitelikli gayrimenkul alımlarınızdaki finansman ihtiyacınızın karşılanabilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Satın alacağınız işyerinin ekspertiz değerinin maksimum %75’ine kadar kredi kullanabilirsiniz. Kredinizi TL veya dövize endeksli kullanabilirsiniz ancak ödemenizi TL olarak yapabilirsiniz. Vadesi 60 aydır. Ayrıca aylık taksit ödemeli veya esnek ödemeli olarak geri ödemenizi yapabilirsiniz. İş bankası işyeri kredisini kullanmak isterseniz eğer size en yakın İş Bankasına uğrayabilirsiniz.

ING Bank

ING bank işyeri kredisini TL veya dövize endeksli olarak kullanabilirsiniz ve geri ödemeleri aylık düzenli taksitler ile yapabilir ya da nakit akışınıza göre esnek ödeme ile yapabilirsiniz. İşyeri kredisini KOBİ’ler ve ticari firmalar kullanabilir.

Scroll to Top