Kişinin Ölmesi Sonrasında Kredi Kartı Borç Durumu

Haciz Borcu Taksitlendirme

İnsanlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kredi çekseler de kimi zaman hastalık ya da kaza gibi sebeplerden dolayı hayatlarını kaybedebilirler. Bu tür durumlarda ise çekilmiş olan krediye ya da kredi kartının borçlarına ne olacağı merak konusudur. Bugün sizlere Kişinin Ölmesi Sonrasında Kredi Kartı Borç Durumu hakkında bilgi vereceğiz.

Ölüm Halinde Kredi Kartı Borcu Sigortadan Ödenir Mi?

Kredi ya da kredi kartı borcu olan kişinin vefat etmesi halinde, vefat eden kişinin kredi ya da kredi kartı borçları mirasçıları tarafından reddi miras yapılmadığı takdirde varislere ait olacaktır. Varisler kredi kartı ya da kredi borç bakiyelerini yasal süreç boyunca ödemek ile yükümlüdür. Bu noktada yapılması gereken ilk şey varislerin ölüm belgesi ile birlikte veraset ilanı çıkarmaları ve bankalara borç ya da alacak bakiyesi konusunda başvuruda bulunmalarıdır. Veraset ilanı ile birlikte varisler vefat eden kişinin bankalarda kredi, kredi kartı ya da mevduat borcu olup olmadığını öğrenebilirler. Aynı zamanda bu kredi kartı ya da kredi borçlarının üzerinde hayat sigortası ya da teminat olup olmadığı da bu sorgulamalar sırasında öğrenilebilir.

Ölen Kişinin Kredi Borcu Hayat Sigortası Varsa Ne Olur?

Ölen kişi kredi çekerken hayat sigortası yaptıysa varis olarak ilk yapılması gereken şey ilgili bankadan çekilmiş olan kredi için düzenlenmiş olan hayat sigortasına ait poliçenin bir nüshasını almak olacaktır. Bu noktada ilk olarak bankadan hayat sigortası hakkında bilgi alabilirsiniz. Ölen kişinin kredi borcu için düzenlenmiş olan hayat sigortası sadece anaparayı mı yoksa aynı zamanda kredinin faizleri ile birlikte tüm riski kapsayıp kapsamadığını, azalan riske göre mi sigorta yapıldığı gibi detayları öğrenmeniz gerekir. Bu bilgiler poliçede detaylı bir şekilde yer alır. Bununla birlikte hayat sigortaları kredi vadesinin tamamı için yapılabiliyor olsa da poliçe tutarının çok yüksek olması halinde yıllık olarak da ele alınabilir.

Faizlerin de dahil olduğu tüm kredi riskini içeren bir hayat sigortası düzenlendiği takdirde vefat eden kişiden geriye kalan tüm kredi borcu sigorta şirketi tarafından ödenecek ve ödenmiş olan tüm taksitler varislere geri ödenecektir. Fakat günümüzde sigorta şirketlerinin hayat sigortası poliçelerini kişilerin vefatından sonra ortaya çıkan yüksek meblağlı geri ödemelerden dolayı istemediği biliniyor.

Sigorta şirketleri son zamanlarda azalan riske göre hayat sigortası poliçesi düzenleyerek ölen kişinin ardından geriye kalan kredi borcunun yalnızca kalan riskini kapatarak ödeme gerçekleştiriyor. Bununla birlikte kredi ölüm sonrasında kredi tutarı sigorta şirketi tarafından karşılanamayabiliyor. Bunun sebebi ise vefat öncesinde ödenmemiş olan kredi taksitleri olabiliyor. Sigorta şirketleri bu noktada vefat eden kişinin vefat ettiği tarihten önce ödemediği taksitler olması halinde mu taksitlerin varisler tarafından ödenmesini bekliyor.

Ölen Kişinin Kredi Borcu Hayat Sigortası Yoksa

Ölen kişinin kredi borcu için haya sigortası düzenlenmediği durumlarda varisler ile bankalar arasında genellikle davalaşmalar oluyor. Ölen kişinin çekmiş olduğu kredi borcu için neden hayat sigortasının yapılmadığı ile ilgili olarak bankaların bir dayanağının olması gerekiyor. Krediyi çekecek olan kişilerin hayat sigortası poliçe tutarının yüksek olması sebebi ile hayat sigortası yaptırmamak istediği durumlar olabilir. Fakat böyle bir durumda tüketici tarafından alınmış olan talimatın kanıtlanması gerekir. Aksi takdirde dava varislerin lehine bir şekilde sonuçlanır. Bununla birlikte bir diğer nokta haya sigortası poliçe primlerinin yüksek olması sebebi ile ferdi kaza sigortasının yapılmasıdır. Tüketici her ne kadar kredi riski için sigorta yaptığını düşünüyor olsa da poliçenin içeriğinden kaynaklı olarak ölüm halinde kredi borcu kapatılamayabiliyor. Burada önemli olan nokta bu poliçenin hangi riskleri kapsayıp kapsamadığı oluyor.

Ölen Kişinin Kredi Kartı Borcu Ne Olur?

Bireylerin sahip olduğu kredi kartı borçları ölüm sonrasında varislere kalacaktır. Varisler reddi miras yapmadıkları takdirde bu kredi kartı borcunu ödemek ile yükümlüdür. Kredi kartları için hayat sigortası yapılmadığı için de banka kredi kartı borcunu vefat eden kişinin varislerinden tahsil etmek ister. Fakat bankacılık ürünleri kapsamında kredi kartı risk sigortası gibi ürünlerin alınması halinde kredi kartına ait olan borcun belirli bir bölümü teminat altına alınacak ve bireyin vefat etmesi halinde de poliçe teminat kapsamında borç ödemesi yapacaktır.

Bu sebeplerden dolayı da mirası reddetmeyen varislerin kredi kartı borcunu ödemesi gerekir. Ödeme güçlüğü çeken varisler diledikleri takdirde yeni bir kredi çekebilir ya da kredi kartı borcu taksitlendirme işlemlerini gerçekleştirerek daha uygun koşullarda ödeme yollarına gidebilir. Kredi kartı borcu olan kişinin ölmesinin ardından bu borcun takip hesaplarına yani avukata aktarılması sırasında iyi niyet göstermeniz halinde kredi kartı borcu faizleri silinebilecektir.

Ölen Kişinin Kredi Borcunun Hayat Sigortası Kapsamında Ödenmemesi

Kredi çekmiş olan kişinin vefat etmesi halinde bazı zamanlarda sigorta şirketi kredi borcunu ödemez. Bunun sebebi ise hayat sigortası yapılırken de belirtilmiş olan hastalıklardan biri sebebi ile vefat etmesi ya da ölümünün şüpheli olmasıdır. Kredi borçlusu olan kişinin şüpheli bir şekilde ölmesi ya da intihar etmesi halinde otopsi durumunda bu tip noktaların ortaya çıkması halinde kredi borcu sigorta şirketi tarafından karşılanmaz. Kredi almadan önce belirli bir hastalığa sahip olan ve bunu hayat sigortası poliçesinde belirtmemiş olan kişilere sigorta şirketi yardımcı olmayacaktır. BU tür problemler genellikle açık dava ile görülecektir. Kalıtsal bir hastalığa sahip olan kişinin sigorta şirketini ilgili durumu bildirmemesi sigorta şirketinin ödeme yapmaması için bir gerekçedir. Örneğin kredi çekmeden önce kanser gibi bir hastalık tespit edilen kişi bunu kredi çekeceği bankadan saklar ve bu sebep ile vefat ederse sigorta şirketi ödeme yapmaz.

Bununla birlikte ölen kişinin hayat sigortası her yıl tekrar eden bir şekilde yapılıyorsa ve bu sebepten dolayı da henüz yenilenmemiş bir hayat sigortası varsa kredi borcu ödenmesi konusunda ortaya sıkıntılar çıkabilir. Hayat sigortasının yenilenmemesi halinde kredi borcu varislerden talep edilir. Vefat eden kişi kredi borcu için sigorta yenileme onayı vermiş olsa da tarihi hatırlamaması sebebi ile poliçe ödemesinin yapılmaması gibi durumlarda hayat sigortası iptal olur. Fakat bu gibi durumlarda en az tüketici kadar banka da sorumlu olacaktır. Bu sebepten dolayı  hayat sigortası yenileme dönemi içerisinde vefat eden kişiden onay alındığına dair bir ses kaydı bulunup bulunmadığı, banka tarafından poliçe vadesinin dolacağına dair bildirim yapılıp yapılmadığı sorgulanır. Bu tür durumlarda bir avukat ile iletişime geçilerek bankaya dava açılabilir.

Scroll to Top