Kobiler AB Projelerinden Nasıl Yararlanabilir?

Ülke ekonomisinin gelişimi için büyük kuruluşlar kadar önemli olan KOBİ’ler gelişen üretim ve pazarlama şekilleri karşısında kendilerini ne kadar yenileyebilirlerse faydaları da o ölçüde artacaktır. KOBİ’lerin yayıldıkları geniş coğrafi bölgeler açısından istihdama, üretime, ekonomiye katkıları tartışılmaz bir gerçektir. Ne yazık ki hızla gelişen ekonomik sistemler içerisinde KOBİ’ler değişimleri için gerekli kaynağı bulmakta sıkıntı çekmekte. Birçok işletme sahibi yenilenmeye yapacağı yatırımı karşılığını alamayacağı düşüncesi nedeniyle riskli bulmakta. Büyük sanayi kuruluşların temelini oluşturan KOBİ’lerin kalkınması için çeşitli finans teşvikler sağlanmaya başlandı. Bunlardan en önemlilerinden biri Avrupa Birliği fonlarından yararlanma şansı. KOBİ’ler AB projelerinden nasıl yararlanabilir, fon talebi için hangi yolları izlemelidirler?

Avrupa Birliği Eğitim Programları

Avrupa Birliği, küresel ekonominin gelişmesi açısından KOBİ’lerin çoğalması ve varlığını sürdürmesi amacıyla hem eğitim hem de finansman yaratan projeler hazırlamakta. Avrupa Küçük İşletmeler Yasası ile belirlediği prensipler doğrultusunda KOBİ politikalarının çerçevesi belirlenmiştir. On maddelik yasaya göre, küçük işletmelere finans ve bilgi yardımı sağlanması, büyüyen pazarda teşvik edilmesi ve desteklenmesi, kamu kurumları tarafından destek projeleri hazırlanması gibi esaslar ile yeni girişimciler ile aile şirketlerinin büyümeye yönlendirildiği iş hayatının oluşturulmasına yönelik düşünceler belirtilmiştir.

Avrupa Birliği Hibe Programları

Avrupa Birliği, KOBİ’lerin gelişimi açısından başlattığı hibe programları ile üye ve aday ülkelerde kurulmuş ya da kurulacak olan işletmelere çeşitli yardımlar sunmaktadır. Hibe tutarları 5000 euro ile 50 milyon Euro arasında değişebilmektedir.

Hibe Programlarından Kimler Yararlanamaz

Hibe programından yararlanmak isteyen kuruluşların iflas ya da tasfiye halinde bulunmaması, faaliyetlerin askıya alınmış olmaması gerekmektedir. Vergi ve sosyal sigorta ödemelerini yerine getirmeyenler ile, dolandırıcılık ve yolsuzluk suçlarından hüküm giyenler hibelerden yararlanamazlar. Ayrıca politik partiler ve bunlara bağlı kuruluşlar hibe projelerine başvuru yapamamaktadırlar. Proje sunumu kapsamında yanlış bilgi verenlerin başvuruları iptal edilir. Değerlendirme sürecine hile katanların projeleri değerlendirmeye alınmaz ve yasaklı hale gelirler.

Avrupa Birliği Hibe Projelerine Başvuru Süreci

Birlik, her yıl başvuru yapılabilecek projelerle ilgili bilgilendirme metni paylaşmakta. Tarımdan, medyaya, kültür programlarından, eğitime ve çevrecilik faaliyetlerine kadar birçok sektöre finansal destek sunulan proje başlıklarının belirlenmesinin ardından çağrılar yayınlanmakta. Girişimciler için bu çağrıları takip eden süreçte kendilerine uygun faaliyet alanını seçtikten sonra proje kısmına geçiş başlar. Bu noktada önemli olan sizin projeniz değil, projenizin desteklenen alanlardan birinde olup olmadığıdır. Projenin araştırma ve analizleri yapıldıktan sonra dosya hazırlama kısmına geçilir. Avrupa Birliği’nin burada girişimciden istediği araştırmaların reel verilere dayanmasıdır. Örneğin ‘Kadın İstihdamının Geliştirilmesi’ ana başlıklı bir proje için, ülkede çalışan kadın sayısı, kadınların iş hayatında yaşadıkları olumsuzluklar gibi istatistiksel verileri mutlaka edinin. Araştırmaların tamamlanmasından sonra işin en zor kısmı, proje yazımına geçilir. Projeyi doğru bir dille anlatmak işin püf noktası.  Amaçtan bütçelemeye kadar bütün kalemler projenin içinde açık haliyle yer almalıdır. Yazım tamamlandıktan sonra dosya dijital sunumların ve hibe başvuru formunun eklenmesiyle ilgili makama sunulur. Bundan sonraki süreçte üç ay içinde olumlu ya da olumsuz geri dönüş mutlaka yapılacaktır.

Avrupa Birliği ve İşbirliği İçinde Olduğu Kuruluşlar

Avrupa Birliği dönem dönem yerel veya ulusal kuruluşlarla da projeler geliştirmektedir. KOSGEB ve  TÜBİTAK bunların içinde en bilinenidir. Ayrıca illerin sanayi odaları, bankalar, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, vakıflar aracılığıyla da Avrupa Birliği projelerine erişilebilmektedir. Girişimcilik çalışmaları esasında Avrupa Birliği işletmelerin ar-ge ve inovasyon çalışmalarına destek olmakta, KOBİ’ler için doğru pazarlama ve büyüme stratejilerinin oluşturmasına kaynak sunmaktadır.

Scroll to Top