Kobilerde Performans Değerlendirmesi

Kobilerde Performans Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Ülkemizde son yıllarda iş kurma veya şirket açma süreçlerinde bankaların büyük desteğini görüyoruz. İşin türü ve niteliğine bakılarak büyük ve küçük miktarlarda kredi desteği sağlayan bankalar son yıllarda verilen bu krediler ile ayakta kalmaktadır. Bankaların işlerini kurma sürecinde kredi desteği sağladığı grup genelde ”Kobi” olarak adlandırılır.

KOBİ, küçük ve orta ölçekli işletmelere denilir. Ülkemizde kayıtlı olarak şirketlerin %99 ve fazlasını Kobiler oluşturur. Kobiler; bünyesinde 250’den az çalışanı olan ve Yıllık Net Satış Hasılatı veya Yıllık Mali Bilanço Toplamı 40 Milyon TL’nin altında olan işletmelere denir. Ayrıca Kobiler kendi aralarında ise 3 guruba ayrılır. İlki olan ”Mikro ölçekli Kobiler” bünyesinde 10 çalışanı olan ve bilançosu 1.000.000 TL’den az olanlara denir. İkinci grup; ”Küçük ölçekli Kobi”dir. Bu grup ise 50’den az çalışanı olan ve mali bilançosu 8.000.000 TL den az olan gruptur. Son grup ise ”Orta ölçekli Kobi”dir. Bu grupta da çalışan sayısı 250’den az ve mali bilanço 40.000.000 TL kadardır.

Kobiler ekonomi ve ticaretin canlı tutulması için çok önemlidir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin sahip olduğu şirket portföyünün genel bölümünü Kobilerin oluşturması ise doğaldır. Bize düşen bu portföyün desteklenmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır. Ülkemizde Kobilerin sorunlarının çözümü, ihtiyaçlarının karşılanması , danışmanlık hizmetleri, yer eşya tahsisi ve daha birçok alanda destek sağlanmaktadır. Bu destek sağlayan yerlerin başında ise KOSGEB gelmektedir. KOSGEB devlet destekli bir kurum olup , Kobilere hibe desteği veriyor. Ayrıca belli periyotlarla KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı hazırlamaktadır. KOBİ’ler hızlı kurulabilme yapıları ile piyasadaki boşlukları doldurabiliyorlar. Bu sayede ekonominin canlılığını sağlamaktadırlar.

Kobiler için bazı kurumlar tarafından hazırlanan ”Destek programları ve performans değerlendirilmesi” gibi hizmetler de verilmektedir. Bu yazıda sizlere Kobilerde Performans Değerlendirilmesi konusunda açıklamalarda bulunacağız.

Kobilerde Performans Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Bir işi kurmak yetmez. Bu işi en doğru şekilde yönetmek ve sürekli olarak da geliştirmek gerekmektedir. Ülkemizde bulunan milyonlarca Kobi’den farklı olmak ve bu kızgın rekabet içinde ayakta kalabilmek için ise; sürekli olarak performans değerlendirilmesi yapılması gerekir. Performans değerlendirilmesi Kobiler için zorlu ve karmaşık bir süreç olabilmektedir. Çünkü bir şirketi çaycısından genel müdürüne kadar herkes etkilemektedir. Bu yüzden performans değerlendirilmesi söz konusu olduğunda Kobi her açıdan şirketini değerlendirmelidir.

Kobilerde performans değerlendirilmesi çok eski zamanlarda daha farklı yöntemler ile yapılırdı. Örneğin memnun kalınmayan çalışan cezalandırılır ya da işten çıkarılır. Sorun yaratan iş veya sıkıntıdan kurtulmaya çalışılırdı. Şimdilerde ise Kobilerde performans değerlendirilmesi için daha farklı yöntemler uygulanmaktadır. Artık çağdaş performans değerlendirme yöntemleri ile Kobilerin şirket yönetme süreçlerini daha sağlıklı bir platformdan yürütme şansına erişmeleri sağlanır. Bu çağdaş performans değerlendirme yöntemlerinden biri  360 derece performans değerlendirme yöntemidir. Kobilerde 360 derece performans değerlendirme yöntemi ile; örgüt yönetim sistemi geliştirmek, alt sistemleri örgüt yapısına entegre etmeye çalışmak, çalışan sayısı ile doğru orantılı sorunları azaltmak ve karlılığı arttırmayı amaçlayan bir sistem uygulanır.

Bu yöntemde ise bazı değerlendirme metotları kullanılır. Bu metotlar, sıralama yöntemi, basit sıralama yöntemi, alternatif sıralama yöntemi, puan verme yöntemi gibi ve daha fazlasıdır. Birçok Kobi tarafından çokça kullanılan bir yöntem olan “Puan verme yöntemi” ile çalışanların performansı değerlendirilir. Bir Kobi içinde çalışan 10 kişi arasında performans değerlendirilmesinde kullanılan bu yöntemde hem çalışanların şirket içindeki performansı hem de hangi çalışanın şirkete ne kadar fayda sağladığı değerlendirilir. Bu  konuya örnek teşkil etmesi maksadı ile sizlere bir tablo aşağıda paylaştık.
1

2

Bu yöntem ile basit bir performans değerlendirmesi yapabilirsiniz.

Scroll to Top