Konkordato Nedir?

Konkordato

Hayat her daim zorlukları göze alarak yaşamaktır. İnsanlar ömürleri boyunca bir sürü aksilik, şanssızlık yahut riskler ile yaşamaya çalışır. Hayatın her alanında dikkatli olmak ve planlı olmak gerekmektedir. Bu sayede kötü durumlardan zarar görmek daha az hale gelir. Bir alanda işe kurmak da böyledir. Eğer var olan işinizi büyütmek isterseniz ya da elinizde bulunan parayı bir işe yatırmak, hatta bir cesaret ile hayal ettiğiniz işi kurmak isterseniz bu durumda olabilecek tüm riskleri göze alırsınız. Bu süreçte yapılması gerekenler aslında ileriye dönük olmak ve iyi planlama yapmaktır. Bu sayede gelebilecek sorunların çözümü kolay sağlanır. Eğer ön çalışması yapılmamış ve iyi yönetilmemiş bir işiniz varsa bu yapının ayakta kalması uzun sürmez ve eninde sonunda iflasın eşiğine gelinir. Bu durum belkide gelinebilecek en son noktadır.

İflas erteleme olarak bilinen Konkordato; mali olarak kötü olan kişileri korumaya yönelik bir alternatiftir. Ülkemizde OHAL sürecinde birçok şirket mali olarak kötüleşerek iflasın eşiğine gelmiştir. Bu dönemde devletten gelen bir karar ile iflas erteleme yasaklanınca, yıllardır var olan ama gündemde bir alternatif olarak görülmeyen ”konkordato” gündeme geldi. Geçen yıl iflas erteleme yasağının ardından 1 ayda 15 ten fazla şirket ”konkordato” başvurusu yaptı. Peki ya Konkordatoda nedir?

Konkordato

Konkordato; işlerinin kötü gitmesinde dolayı maddi olarak sıkıntıya düşmüş ve borçlarını ödeyemeyecek kadar parasal sıkıntı yaşayan borçluların mağduriyetini gidermeyi amaçlayan bir sistemdir. İflas etmenin önüne geçen bir nevi iflası erteleyen bir sistem olarak bilinir. Hukuki olarak bu kişileri koruma kapsamına alan bu sistem; borçlu ve alacaklının hakkını hukuk çerçevesinde düzenler.

İcra ve İflas hukuku kapsamında belirlenen esaslarda; borçlu kişinin alacaklı olanların 3’te 2’si ile yapmış olduğu, Ticaret Mahkemesinin onayı ile kabul gören anlaşma türüdür. Bu anlaşmaya göre imtiyazı olmayan alacaklı kişilerin; borçlu kişinin borçlarının belli bir yüzdelik kısmından vazgeçmesi ve borcu bulunan kişinin de tüm borçlarının konkordatoda kabul görmüş kısmını ödemesi ile borcundan tamamı ile kurtulmasını sağlar.

Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mali açıdan zora düşmüş ve borçlarını ödeyemeyen şirketlerin Konkordato’dan yararlanması için İcra Tetkik Merci Hakimliği’ne başvuru yapması gerekmektedir. Başvuruyu yapan kişi bir dilekçe hazırlar. Bu dilekçede Konkordato süresi içinde borçlarını ödemesi için hazırlanmış ayrıntılı bir proje ve bilanço ile ilgili bilgiler yer almak zorundadır. İcra Tetkik Merci Hakimliği ise borçlu kişinin teklifini ve Konkordato süresi verilmesi için koşulların uygunluğunu araştırır. Bu araştırma genel olarak; borçlu kişinin mal varlıklarının sahip olduğu borçların en az %50’sini gidermeye yeterli olup olmadığı ve borçlu kişinin teklifinin varlıkları ile uygun düşüp düşmediğini tespiti için yapılır. Bu amaçla İcra Tetkik Mercisi’ne başvurulur. İcra Tetkik Mercisi bir inceleme yapar. Bu incelemenin sonunda iki sonuç çıkabilir.

1- Konkordato süresi içinde yerine getirilmesi gerekli koşullara borçlu kişinin sahip olmadığı düşünülürse, Konkordato süresi geri çevrilir.

2- Eğer borçlu kişinin gerekli koşullara sahip olduğu düşünülürse bu durumda borçlu olanın Konkordato talebi kabul edilir ve bir Konkordato komiseri Konkordato sürecini yönetmesi için atanır.

Konkordato Komiseri Kimdir?

Konkordato süresinde durumu yönetecek kişinin tayin edilmesi gerekir. Konkordato Komiseri; alacaklıların çıkarlarını korumak ve borçlu olan kişinin de güvenliği sağlamak amacı işlem tüm sürecin denetlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Konkordato Komiseri, Konkordato raporunu hazırlayıp ve bu raporu Ticaret Mahkemesine sunmak ile görevlidir.

Konkordato Süresi Ne Kadardır?

Borçlu kişinin dilekçesinin kabulünden sonra kişiye Konkordato süresi verilir. Bu sürenin alınmasında bazı faktörler etkilidir. Bunlar;

  1. Borçlu kişi dürüst olmalı ve yaptığı teklifte gerçekçi olmalı.
  2. Tüm borçlarının azami olarak yüzde 50’sini ödeyeceği doğrulamalıdır.
  3. Teklif edilen para miktarı ile borçlu kişinin varlıkları birbiri ile uyuşmalıdır.

Bu şartları sağlayan kişilere ancak verilen Konkordato Süresi 2 aydır. Bu aşamadan sonra bir Konkordato Komiseri atanacaktır. Konkordato Süresi; karar verilen gün ile 2. ayın son gününe kadar geçerlidir. Konkordato Komiseri 2 aylık zaman diliminde bir rapor ve Konkordato dosyası hazırlar. Daha sonra bu belgeler mahkemede kullanılması için İcra Dairesine verilir. Bu rapor incelendikten sonra Ticaret Mahkemesi konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceği konusunda araştırma yapar.

Konkordato Dilekçesi

Konkordato onayı almış kişi buna istinaden bir Konkordato dilekçesi hazırlar. Bu dilekçe İcra Mahkemesine verilmek üzere hazırlanır. Bilir kişi tarafından da İcra Mahkemesine sunulur.

Konkordato Dilekçesi Örneğine Erişmek İçin TIKLAYINIZ!

Scroll to Top