Konut Kredisi Almak için Gereken Şartlar

030320162227241168523

Eskiden bir ev sahibi olmak zor bir durumdu. Ev sahibi olmak isteyenler yeteri kadar nakit para olmaması, satıcı ile yapılan senetlerden yüksek geri ödeme gibi olumsuz durumlar ile karşı karşıya kalıyorlardı. Günümüzde ise bankaların sağlamış olduğu krediler sayesinde kişiye özel çekilen kredi miktarına göre bir ödeme planı hazırlanıp kolayca geri ödeme yapılabilmektedir. Bu krediler Mortgage Kredisi şeklinde adlandırıldığı gibi Konut Kredi şeklinde de adlandırılabilmektedir. Ev sahibi olmak isteyen fakat yeteri kadar nakit parası olmayan müşteriler için bankalar sağladığı Konut Kredileri ile müşterilerine kolaylık sağlamaktadır.

Bankalar Konut Kredisi vermeden önce başvuru için belirli şartlar sağlanmasını istemektedir. Bu şartlar bankalara göre değişkenlik gösterebildiği gibi genel olarak incelenirse aşağıdaki gibi olduğu görülür.

Konut Kredisi Almak için Gereken Şartlar Nelerdir?

 • Her şeyden önce Konut Kredisi alacak olan kişinin kredi notunun yeterli olması gerekmektedir. Daha anlaşılır bir şekilde anlatmak gerekirse kredi çekecek kişinin banka sicilinin temiz olması gerekmektedir. Örneğin önceki kredi borçları için banka takibinde olan kişilere Konut Kredisi genellikle verilmemektedir. Aynı şekilde önceki ödemelerin düzenli ve tam yapılmış olması, herhangi bir karşılıksız çekinin bulunmaması gibi durumlar kredi notunu yükselten etkenlerdir. Bu konuda bankalar krediyi alacak kişinin geri ödemeyi yapabilmesi şartını sağlamak istemektedir.
 • Bankalar verilecek bu kredi için bir teminat istemektedirler. Kredinin ödenememesi gibi olumsuz bir durumda bankanın zararını karşılayabilecek bir yapı/yapılar seçilmektedir. Genellikle bu teminat alınacak olan konut olmaktadır.
 • Bankalar, alınacak olan gayrimenkulün yaklaşık %10 ile %25 arasında değişen miktarı kadarını peşinat olarak isteyebilmektedir. Bu değerler bankalara göre değişmekte olup yaklaşık ortak istenen oranlar bu şekildedir.
 • Düzenli bir gelirinizin olması Konut Kredisi alabilmek için önemli şartlardan biridir. Bankalar Konut Kredisi başvurusunda bulunan kişiler için düzenli bir gelirlerinin olmasını istemektedirler. Maaş, kira ve diğer düzenli gelirleri kredi alırken gerekli evraklar ile belirterek alınacak olan Konut Kredisi’nin miktarını öğrenebilirsiniz. Evinizdeki varsa diğer aile üyelerinin gelir durumlarını da bildirmek Konut Kredisi’ne başvurmayı kolaylaştıran etkenlerden biridir. Ne kadar düzenli bir geliriniz var ise alınacak Konut Kredisi’nin miktarı da o kadar yüksek olur.
 • Yukarıda bahsedilen teminat gösterilen gayrimenkul için banka belirli özellikler istemektedir. Gayrimenkulün ipotek edilebilmesi bir araştırma yapılır. Bu araştırmanın sonucu Eksper Raporu ile belli olmaktadır. Bu rapor gayrimenkulün inşaat kalitesi, tamire ihtiyaç duyup duymaması, fiziki durumu, gayrimenkulün ısıtma ve kanalizasyon sistemleri, tapu kaydı ve piyasadaki yaklaşık değeri gibi özelliklerin yer aldığı bir rapordur ve bir uzman tarafından saptanır. Gayrimenkulün Eskper Raporu olumlu ise gayrimenkul krediye karşılık teminat gösterilebilmektedir. Aksi bir durumda ise banka Konut Kredisi’ni vermekten kaçınabilmektedir. Bu yüzden Eksper Raporu’nun sonucu önemlidir. Son zamanlarda bazı bankalar Eksper Raporu’nda bahsi geçen tamire ihtiyacı olup olmama durumu için, gayrimenkul tamir gerektirse de Konut Kredisi vermeye başlamıştır.
 • Konut Kredileri için kefil istemeyen bankalar olduğu gibi en az 1 kefil isteyen bankalar da mevcuttur. Kefil istemeyen bankalar alınacak krediye karşılık bir gayrimenkul gösterilmesini yeterli buldukları için kefil talep etmezler. Fakat kredi başvurusu yapan kişinin gelirin az olması veya yeteri kadar olmaması durumda bankalar kendilerini güvenceye almak için bir kefil talep edebilmektedir. Bu durum bankalardan bankalara değişkenlik göstermektedir.
 • Konut Kredisi için tek bir banka ile kısıtlanmaya gerek yoktur. Her bankanın ayrı bir kredilendirme sistemi olduğu için birden fazla bankaya Konut Kredisi başvurusu yapılabilmektedir. Fakat fazlaca yapılan başvurular kredi notunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu yüzden yapılacak başvurular ilgili bankaların şartları dahilinde hesaplanarak yapılmalı ve başvuru yapılacak bankaların birden fazla olması durumunda mümkünse en aza indirilmesi tavsiye edilmektedir.
 • Bankalar Konut Kredileri’ni verirken bazı sigortaların yapılmasını istemektedir. Bunların başında Konut Sigortası gelmektedir. Konutun başına gelebilecek olumsuz durumlar için güvenceye alan bu sigorta, kredi ödemesinin sonuna kadar devam etmektedir. Diğer istenen sigorta Bireysel Yaşam Sigortası’dır. Bu sigorta kredi sahibi kişinin yaşamının sonlanması durumunda faizi ile birlikte kredi tutarını karşılamaktadır.  Diğer bir sigorta ise Zorunlu Deprem Sigortası’dır. Bu sigorta kanunen yapılması zorunlu tutulmaktadır. Bu sigorta ile deprem ve deprem sonucu meydana gelen durumlarda konutta meydana gelmiş hasarları poliçede belirtilen tutarlar dahilinde karşılamak için mümkündür.

  Konut Kredisi Almak için Gerekli Belgeler

  Konut Kredilerine başvuru için gerekli belgeler bankalara göre değişkenlik gösterebilmekte olup genel olarak istenen belgeler aynıdır. Başvurular bankaların çeşitli kanalları ile yapılabilmektedir. Şubeden başvuru için öncelikle istenilen bilgileri verebilmek için bir başvuru formudur. Şubelerden kolayca temin edilebilmektedir. Daha sonra başvuruda bulunan kişinin nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi gerekmektedir. En önemli belgelerden bir tanesi olan çalışma durumuna göre gelir belgesi başvuruda gereken bir diğer belgedir. Serbest Meslek ile uğraşan kişilerin ise bağlı oldukları meslek kuruluşundan aldıkları üyelik belgesi fotokopisi ile gelmeleri gerekmektedir. Son olarak satın alınmak istenen gayrimenkulün tapu belgesi fotokopisi gerekmektedir. Bu belgeler dışında bankalar farklı belgeler talep edebilmektedirler. Bahsedilen diğer belgeler başvuru yapılan bankanın en yakın şubesine gidilerek öğrenilebilmektedir.

  Bahsedilen bu şartlara dikkat edilerek bahsi geçen gerekli belgeler ile Konut Kredisi başvurusunda bulunulabilmektedir. Yukarıda bahsi geçen şartların haricinde bir durum olmadığı halinde başvurular genellikle kabul edilmektedir.

Scroll to Top