Konut Sigortası Nedir, Hangi Riskleri Kapsar?

konutsigortasi

Evini ve eşyalarını tehditler karşısında korumak isteyen, olası zararlar karşısında büyük masraflarla karşılaşmak istemeyen kişilerin başvurduğu “Konut sigortası nedir?” ve “Konut sigortası hangi riskleri kapsar?” sorularının cevabını bu makalede bulacaksınız.

Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası, sigorta kapsamına aldırdığınız evinizi ve ailenizdeki bireyleri güvence altına alan, gün geçtikçe önemi daha da artan bir sigorta türüdür. Konut sigortaları sayesinde, yaşadığınız evi yangından, depremden, terör olaylarından, kaza durumlarından ve hırsızlıktan korumanızı sağlamak amaçlanır. Sigorta şirketleri, konut sigortası sahiplerinin başlarına gelmesi muhtemel olan kötü olaylara karşı, tüketicilerini teminat altına almak için uğraşır.

Konut sigortası yaptırdığınız zaman evinize gelecek zararlar karşılanmaktadır, eşyalarınızı da güvence altına almak için eşya teminatı yapmanız gerekir. Mantık çerçevesi dahilinde düşünüldüğü zaman eve zarar gelmesi halinde eşyalara zarar gelmemesi pek olası değildir. Bu durumda konut sigortası yaptırılacaksa ilave bir maliyetle eşyaları da güvence altına almak daha sağlıklı olacaktır.

Ev sahibi değilim, konut sigortası yaptırabilir miyim?

Ev sahibi olmasanız bile, eşyalarınızı güvence altına almak mümkündür.

Evinin sigorta güvencesi altında olduğunu hissetmek bireye evden uzaklaştığında güven vermektedir. Kiracı durumundaki kişiler, eşya teminatı ile olası felaketlere karşı eşyalarını güvence altına alabilmektedir. Böylelikle, evde yaşanması muhtemel herhangi bir kötü durum sonrasında yeni eşyalar almanıza gerek kalmayacaktır.

Aylık taksitler karşılığında evinizi ve eşyalarınızı konut sigortası ile güvence altına alabilirsiniz. Senelik tekliflerle yapılan konut sigortasının her sene yenilenip yenilenmemesi genelde tüketicinin tercihine bırakılır. Sigorta şirketleri, kendileriyle uzun süreler çalışan sigorta kullanıcılarına indirim tekliflerinde bulunabilirler.

Konut sigortasının acil tıbbi yardım ve konut yardım gibi teminatları bulunmaktadır. Bu teminatlar ile sigorta sahibi kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak amaçlanır. Şöyle ki, olası bir anahtar kaybı ya da evin içinde anahtar unutulması durumlarında ücretsiz çilingir servisi, camlarla ilgili yaşanan problemler ya da kırılmalar karşısında yine ücretsiz servis hizmetleri verilebilmektedir.

Eğer konut kredisi çektiyseniz ve bankaya olan borcunuz hala bitmediyse, borcunuzu bitirene kadar konut sigortasını devam ettirmeniz birçok banka tarafından zorunlu tutulmaktadır. Konut sigortası sahibi kullanıcılar, ev ile ilgili hasar raporu vermezlerse ilerleyen süreçlerde hasarsızlık indirimlerine sahip olup fırsatlardan yararlanabilirler.

Konut sigortalarında teminat tercihi tüketicinin elindedir, tüketici isterse sadece evini, isterse eviyle birlikte eşyalarını da sigortalayıp teminat altına alabilir.

Eşya sigortası ile yangın, hırsızlık, deprem gibi durumlarda zarar gören ürünlerinizin maddi hasarlarını telafi etmek amaçlanır.

Konut Sigortası Neleri Kapsar?

Konut sigortası ile evinizi, evinizin tesisatını, isteğe bağlı olarak evinizdeki eşyaları güvence altına alırsınız.

Konut sigortalarının teminatları, ilgili sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Genel olarak yangın, birçok konut sigortasının ana teminatıdır. Yangın teminatı ile yangının dışında yıldırım düşmesi, patlama gibi durumlarda da ortaya çıkabilecek zarar konut sigortasının güvencesi altına alınmış olur.

Konut sigortası uygulamasında ana teminatlara ilave olarak ek teminatlar da vardır. Ek teminatlar kullanıcı tarafından seçilerek sigortanın kapsamını genişletmektedir. Bu sayede daha fazla risk karşısında kendinizi güvence altına almış olursunuz.

Konut sigortasının ek teminatları

Ek teminatlardan birisi de “dahili su teminatı”dır. Buna göre, evinizin su tesisatıyla ilgili yaşanabilecek, taşma, sızma, tesisat patlaması, çatlak, kırık, tıkanıklık, donma gibi durumlardan doğan hasarlar sigorta şirketi tarafından konut sigortası dahilindedir.

Sel ya da su baskını gibi durumlarda da konut sigortası yardımınıza koşacaktır. Özellikle herhangi bir su kaynağının yakınında oturuyorsanız ve bu kaynak zaman zaman taşma eğiliminde oluyorsa konut sigortasında bu konuyla ilgili bir teminatın bulunup bulunmadığını iyi bir şekilde kontrol etmenizde fayda var. Türkiye’de genellikle çay, dere, nehir gibi alanlara yakın yerleşim yerleri, yoğun yağış sonrasında su basması tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Evinizi sigorta ile güvence altına aldığınız durumda, elektrik tesisatı, çilingir, cam sevisi, su tesisatı gibi durumlarda yardım gerektiğinde ücretsiz destek imkanları sunulabilmektedir.

Konut sigortası yaptırılırken, eşya teminatı yapılıp eşyaları da güvence altına almamızın en büyük sebeplerinden biri de hırsızlık endişesidir. Sigorta sayesinde, olası bir hırsızlık durumunda yaşayacağınız zarar sigorta şirketince karşılanmaktadır.

Konut sigortası, araç çarpması durumunda da yardıma koşabilmektedir. Evinize ya da binanıza herhangi bir kara ya da hava aracının çarpması halinde sigorta şirketiniz, meydana gelecek hasarı size yansıtmamak için çalışacaktır.

Bir patlamadan kaynaklanan ses yüzünden ya da bir darbe yüzünden camlarınızın kırılması halinde konut sigortası ile zararınız kapatılır. Cam kırılması teminatı, sabit bir yerde takılı olan camların ya da aynaların kırılmasını kapsamaktadır.

Rüzgar, fırtına ya da hortum oluşması durumunda eviniz zarar görürse, bu zarar da konut sigortası dahilinde karşılanmaktadır. Fırtınanın uçurduğu ve sürüklediği bir cisim, evinize çarpıp hasar verirse konut sigortası devreye girer.

Ferdi kaza teminatı ile sigortalı, konut sigortası yaptırdığı evin içinde, poliçe kapsamına uygun olup olmamasına bağlı olarak, herhangi bir kazaya kurban gider ve sakat kalırsa, poliçede aktarılan sınırlar ve kurallar dahilinde tazminat alır. Kişinin, konut sigortası yaptırdığı ev içinde vefatı söz konusu ise bu tazminat lehdarına ödenmektedir.

Yoğun kar yağışı sonrası çatının üstünde biriken kar yığınları, aşırı ağırlık sebebiyle çatıya, binaya ya da evin içindeki eşyalara çökme suretiyle zarar verirse kar ağırlığı teminatı sayesinde sigortalanan konutların ya da eşyaların hasarları sigorta şirketlerince ödenir.

Duman teminatı ile, konut sigortası yaptırılan ev içinde ısıtma ya da pişirme ürünlerinin hatalı bir şekilde çalışması sonrası ortaya çıkan yoğun dumanın sebep olduğu hasarlar sigorta şirketince karşılanır.

Olası bir grev, lokavt, eylem, kargaşa, halk ayaklanması ya da kötü niyetli saldırıların sebep olacağı zararlar da sigorta şirketi tarafından tüketiciye ödenir.

Sigorta edilmiş konutun yer aldığı binanın çevresindeki arazilerde ya da civar bölgelerde oluşan yer kayması sonucu konutta ya da konut içerisindeki sigortalanan eşyalarda meydana gelecek zararlar da sigorta şirketince ödenir.

Enflasyon (paranın değer kaybetmesi) durumunda da konut sigortası evi ve içindeki eşyaları güvence altına alır. Bu teminat sayesinde evin ve ürünlerin güncel değerinin korunması sağlanır. Burada sigortalının aleyhine olacak tek husus, sigortası sürdüğü süre zarfında, seçilen enflasyondan korunma oranı ne kadarsa, o oran kadar sigorta bedeline artış uygulanır.

Deprem ve yanardağ püskürmesi gibi doğal afetlerde de konutunuz sigorta tarafından güvence altına alınır. Türkiye’de her ne kadar yanardağ püskürmesi vakası yaşanmasa da birçok bölge deprem riski altındadır. Deprem sonrası oluşacak olan hasarda öncelikle devreye zorunlu deprem sigortası girer. Bu sigorta limiti dahilinde tüketiciye ödeme yapılır. Deprem sigortasında poliçe tarafından belirlenen üst limite kadar tüketiciye güvence sağlanır. Bu bedel aşıldığı halde ise devreye konut sigortası girer ve konut sigortası bünyesinde yer bulan deprem ve yanardağ püskürmesi adlı teminatın ek olarak gönüllü bir şekilde alınması gerekir.

Meydana gelen her zararda, hasar bedelinin yüzde beşi kadar muafiyet uygulanır.

Yukarıda da belirtildiği üzere ana teminatlar her sigorta şirketi tarafından sigortalıya sağlanırken ek teminatlar kullanıcının tercihine göre sigorta kapsamına alınır. Konut sigortası yaptırırken eşyalarınızı da sigortalatmak lehinize olacaktır. Her şirketin teminatları farklı olacağından imza atmadan önce poliçeleri özenle okumaya dikkat göstermeniz tavsiye edilir.

Scroll to Top