Kredi Kullanımında Hane Halkından Kefil Zorunluluğu

Hane Halkı Kefili

Bankalar para ihtiyacı olan veya parasını değerlendirmek isteyen herkes için kuşkusuz ilk akla gelen ve güvenilir bulunan yatırım ve ihtiyaç merkezleridir. Bir çok parasal işlemin gerçekleştirildiği bankacılık sektörü, müşterisi olsun veya olmasın ihtiyacı doğrultusunda herkese kredi vermek, çeşitli ürünlerini kullandırmak ister. Elbette bu hizmetten faydalanmak belli bir güvence veya teminat göstererek gerçekleşebilmektedir. Eğer belli bir taşınır veya taşınmaz ya da ipotek gösterebileceğiniz herhangi bir mülkünüz veya bankada birikiminiz yok ise kefil aracılığı ile bankaların belli ürünlerini kullanabilirsiniz.

Daha önceleri basit bir kredi kartı başvurusu veya küçük miktarlı bir kredi kullanım başvurusunda bile 1 hatta 2 kefil isteyebilen bankalar mevcuttu. Fakat yapılan son düzenlemeler ve uygulamalar ile, bu prosedürün yerini kişinin maaş bordrosu almıştır. Hem bankalar için hemde müşteri veya ihtiyaç sahibi için bu uygulama daha zahmetsiz ve hızlı işlemektedir.

Peki Kefillik Durumu Söz Konusu Olan Uygulamalar Nelerdir?

Eskisine göre artık pek tercih edilmeyen ve yerini farklı işlemlere devretmiş olan kefillik prosedürü günümüzde sadece sicili güvenilir olmayan banla müşterileri ve ihtiyaç sahipleri ile yüksek miktarlı konut veya ticari kredi kullanmak isteyen müşteri ve ihtiyaç sahiplerinde aranmaktadır.slayt1

Kefil Olmanın Şartları Var Mıdır?

Evet kefil olmanın da şartları vardır, herkes kefil olarak gösterilemez. Bankalar tarafınca güvenilir biri olması gereken kefilin bir takım şartları sağlaması gerekmektedir. Bunları bir kaç maddede sıralayabilir isek;

  • Kefil olacak kişi ile krediyi kullanacak kişi aynı ilde ikamet etmeli ve adres bilgileri ile gerekli kişisel bilgileri açık olmalıdır.
  • Kefil olacak kişi kredi kayıt bürosundaki kayıtlarının düzgün, net ve gelir durumunun da yeterli düzeyde olması gerekmektedir.
  • Eğer kefil hane halkından birisi olacak ise bu kişiler aynı evde ikamet etmedikleri için ek gelir beyanları kabul edilmez ise aynı ilde olma şartı ile kefillik durumları kabul edilebilir.
  • Banka tarafından beyan edilen belge ve belgelerin kefil olacak kişinin kendisi tarafından bizzat imzalanması zorunlu ve gereklidir.

Kefil Olduktan Sonraki Sorumluluklar Nedir?

Kefil olan kişinin, bankadan krediyi çeken kişinin borcunun ikinci muhatabı olduğu için önemli bir sorumluluğu vardır. Sonuçta mevcut borcun ödenemediği durumda borcun ödemesini devam ettirecek olan kişi kefildir. Bu sebeple eğer olur da kefilin ödemeyi devraldığı durumlarda düzenli bir ödemeler dengesi oluşturulur ise, bu durum kefil olan kişinin ileride kullanabileceği veya başvuru yapabileceği kredilerde önemli bir izlenim ve finansal tablo bırakacaktır.

Peki Bankalar Hane Halkından Birini Neden Kefil Olarak Görmek İstiyor?

Bunun en net yanıtı kolay ulaşılabilirliktir. Sonuçta borcun ödenememe durumu olacağı zaman kefilin ortadan kaybolması banka açısından olumsuz bir durum yaratır. Hane halkından biri kefil olur ise hem borçluya yakınlık durumu hem de bilinen bir adreste olan ikameti daha hızlı ve kolay bir ikinci plan için zemin oluşturacaktır. Fakat hane halkından olsa dahi bankaya göre, kefilin herhangi bir maddi gücü veya güvenilirliği olmayabilir. İşte o zaman hane halkından kefil zorunluluğu gibi durumlar uygulanmayabilir.

Yeni düzenlemeler de kişilerin sosyal statülerine dikkat edilmekte, düzenli bir geliri olan veya herhangi bir memuriyet ya da emeklilik durumu olan kişiler kefil olarak kolaylıkla ve hızlıca gösterilebilmektedir. Bankalarda artık eskiden olduğu gibi çeşitli hapis cezaları ve bir takım yaptırımlara gitme yolundan ziyade, böyle bir sorun ortaya çıkmadan önce ilk başta güvenilir kişileri (çalıştıkları kurumdaki itibarı olan ve düzenli bir gelire sahip olan kişileri) kefil olarak kabul ederek çözüm odaklı bir yaklaşım benimsenmektedir.

Scroll to Top