Kredi Ön Onayı Nedir?

Kredi Ön Onayı

Kredi ön onayı, kredi almak için başvuruda bilinen kişilerin konu ile ilgili kulaktan dolma bilgilere sahip olması sebebi ile akıllarına gelmekte olan bir konudur. Bu nedenle de bireyler konu ile ilgili tam ve kesin bir bilgi edinebilmek isterler.

Kredi Ön Onayı Ne Anlama Gelir?

Kredi ön onayı, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi gibi kredi ürünlerinde başvuru yapan kişiler için bankalar tarafından yapılmakta olan ilk değerlendirmeye denmektedir. Kredi ön onayının verilmesi halinde kredi başvurusunda bulunan kişiler bir sonraki değerlendirmeye geçebilmek adına ilk onayı almış olurlar. Fakat bu aşamada reddedilen kişilerin de varlığı söz konusudur. Eğer bu aşamayı geçmeyi başarırsanız bir sonraki aşamada ihtiyacınız olan şeyler en yakın şubeye götürmeniz gereken ve kredi için mutlaka sahip olmanız ve bankaya teslim etmeniz gereken belgelerdir.

Kredi çekmek için bankaya başvuran kişilerin kredi ön onayını alabilmeleri için bankaların ilk önce bu kişilerin borç ödeme düzenine ve gelir durumuna bakması gerekir. Elbette bunun için Kredi Kayıt Bürosu tarafından her bir birey için oluşturulmuş olan kayda bakılacaktır. Bu kayıt üzerinde bir kişinin finansal açıdan sahip olduğu tüm bilgiler bulunmaktadır. bu bilgiler hem günümüzde hem de geçmişte sahip olduğunuz borçları, ödeme düzeninizi, ek gelirlerinizi, gelir durumunuzu ve hesabınıza girip çıkan para bilgilerini ve buna benzer bilgileri göstermektedir. Tüm bu bilgiler doğrultusunda bireylerin kredi notu oluşmakta ve bu kredi notu üzerinden de bankalar kişiler hakkında fikir sahibi olmaktadır. Böylece bu bilgiler doğrultusunda kişiler detaylı bir şekilde analizden geçirilecek ve en nihayetinde de başvuruları cevaplanacaktır. Bu işlemler günümüzde oldukça hızlı bir şekilde sona ermektedir.

Ön Onaylı Kredi Başvuru Yöntemleri

Ön onaylı kredi başvuru sırasında kullanabileceğiniz birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler kısa mesaj, internet, çağrı merkezi üzerinden arama, wap ve ATM yöntemleridir. Burada dikkatlerden kaçmaması gereken nokta burada bahsi geçen yöntemlerin yalnızca başvuru için bir yol teşkil etmesidir. Zira kredi ön onayı alındıktan sonra mutlaka işlem yapacağınız şubeye giderek sizlerden istenen evrakları bu banka şubesine teslim etmeniz gerekecektir.

Konut Kredisinde Ön Onay

Konut kredisi için ön onayın gerçekleşmesinin ardından arzu edilen konut banka ve ekspertiz ve banka tarafından incelemeden geçirilecek ve ardından kredi başvurusuna dair olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapılacaktır. Banka ilk olarak müşteri tarafından alınmak istenen evin değerini tespit edecek ve belirlemiş olduğu kriterlere göre bu evin kredi vermek için uygun olup olmadığını inceleyecektir. Ön onayı alan konut kredisi başvurularında tam onayın alınabilmesi için konutun ekspertiz raporuna göre değerinin tam bir şekilde belirlenebilmiş olması ve krediye uygun olup olmadığının tespitinin yapılmış olması gerekir. Bu noktadan sonra bireyler kredi onayı için gereken ve banka tarafından talep edilen belgeleri bankaya teslim ederek kredi başvurusunu tamamlar.

Kredi Onayı İçin Gereken Belgeler

Kredi başvurusunda banka tarafından istenmekte olan en temel belge nüfus cüzdanı olacaktır. Nüfus cüzdanının yerine pasaport da geçerlilik sağlamaktadır. Bunun haricinde ise kişilerden gelir belgesi istenmektedir. Bununla birlikte çalışma şeklinde göre değişiklik gösterebilecek olan ve bankalar tarafından talep edilmekte olan gelir belgeleri şu şekilde gösterilebilir;

 • Çiftçilerden istenen çiftçi belgesi
 • Faiz gelirine sahip olan kişilerden istenen hesap cüzdanı
 • Kira gelirine sahip olan kişilerden kira gelirini göstermekte olan resmi bir belge
 • Sermaye şirketi ortağı olan kişilerden yıllık kurumlar vergi beyannamesi ve vergi levhası gibi şirket belgeleri
 • Emeklilerden istenen emekli belgesi
 • Şahıs şirketine sahip olan kişilerden istenen gelir vergi beyannamesi vergi levhası gibi şirket belgeleri
 • Ücretli çalışan kişilerden istenen resmi gelir yazısı ya da maaş bordrosu

Bununla birlikte;

 • İkinci el taşıt kredisi için başvurmuş olan kişilerden araç ruhsatı,
 • Taşıt kredisi için başvuran kişilerden araca ait proforma fatura belgesi,
 • Konu kredisi için başvuran kişilerden istenecek olan konuta ait tapunun fotokopi belgesi

talep edilen belgeler olarak gösterilebilmektedir.

Kredi Ön Onayı Hangi Durumlarda Alınamaz?

Yapılan kredi başvurularının ön onaydan geçememesinin muhtemel sebebi kredi notunuzun düşük olmasıdır. Kredi notunu etkileyen durumlar yazımızın başlarında belirtilmiştir. Bununla birlikte talep ettiğiniz kredi tutarının aylık vadesi ile aylık geliriniz örtüşmüyor olabilir. Bu da sahip olduğunuz gelir ile talep ettiğiniz kredinin masraflarını karşılayamayacağınız anlamına geleceği için bankalar karşılığı olmayan bir tutarı sizlere vermekten kaçınacaktır. Eğer alacağınız krediyi geri ödeyebileceğinizi düşünüyorsanız bunu bir kefil göstererek ya da ek gelir beyanında bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. Bununla birlikte kredi ön onayı alamadığınız durumlardan birisi de daha önce çekilmiş olup ödenmeyen bir borç sebebi ile kara listeye düşme durumunda gerçekleşir. Bir kez kara listeye düşen kişilerin sadece ilgili banka ile değil hiçbir banka ile işlem yapması mümkün olmayacaktır. Kara listeden çıkmak için beş yıl boyunca beklemeniz gerekmektedir. Fakat bunun için sahip olduğunuz ve kara listeye girmenize sebep olan borcu ödemeniz gerekir.

Bankalar Hangi Bilgileri Kontrol Eder?

Kredi başvurusunda bulunan kişiler bankalar tarafından çeşitli incelemelerden geçirilerek kredi verilmesi için uygun olup olmadığına bakılır. Bu noktada aşağıda yer alan kriterlere bakılmaktadır;

 • Daha önce alınmış olan kredinin önceki dönemlerde yapılan geri ödemelerinin düzeni,
 • Çek ve senet ödemelerine ait bilgiler,
 • Aylık gelir ve giderlere ait bilgiler,
 • Kredi vadesi,
 • Kullanılacak kredi tutarı,
 • Ödenecek olan aylık taksit tutarı, gibi kriterler bir arada değerlendirilir ve kredinin geri ödemelerinin kişinin sahip olduğu nakit akışına uyup uymadığı kontrol edilerek bu kişinin talep ettiği krediyi geri ödeyip ödeyemeyeceğine karar verilir.

Bankalar bu noktada Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından sunulmuş olan Kredi Risk Raporu ya da Kredi Kayıt Bürosu hizmetlerini kullanabilmektedir. Bu tür hizmetler ile birlikte genel olarak kişilerin kredi kartı ödemelerine ve kredi geri ödemelerine bakılmakta, bireylerin bu ödemeleri nasıl bir düzene uyarak gerçekleştirdiği kontrol edilmektedir. Bankalar, bu tür merkezler üzerinden KKB skoru ya da KKB puanı olarak bilinen Kredi Kayıt Bürosu skor ya da puanına bakarak kredi verip vermeyeceği konusunda bir karar verecektir.

Konut İle İlgili Değerlendirmelerde Nelere Bakılır?

Konut kredisi için başvuruda bulunan kişiler için ön onay aşamasında bu konuta ya da kredi talebinde bulunmuş olan bu kişiye kredi verilmesinin uygun olup olmadığına belirli kriterler ışığında bakılmaktadır. Bu kriterler şu şekilde sıralanabilir;

 • Bahsi geçen konutun yasal bir şekilde kredilendirmeye uygun olup olmadığı,
 • Konutun Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından lisans verilmiş olan bir değerleme şirketi tarafından belirlenmiş olan değeri,
 • Bahsi geçen konutun üzerinde herhangi bir şerh ya da borcun olup olmadığı gibi noktalara bakılmaktadır.

Kredi Ön Onayı Verilmese Dahi Kredi Alınması Mümkün Mü?

Kredi başvurusunda ön onay safhasını geçemeyen kişilerin bu banka ya da yüksek bir ihtimal ile bir başka banka tarafından kredi alması mümkün değildir. Ön onay aşamasında bireylerin finansal geçmişi üzerinde oldukça detaylı bir şekilde durulmaktadır. Bu nedenle de bireylerin kredi başvurularında onay alabilmeleri için kredi notlarını yükseltmesi gerekmektedir.

Scroll to Top