Leasing Nedir?

excavators 1937151 e1493370638682

İşletme sahipleri, kimi zamanlarda yatırımları için öz kaynaklarını kullanmak ya da banka kredisi ile satın alma işlemi yapmak istemezler. Bu noktada leasing devreye girer.  Peki leasing nedir? Leasing, kuruluşların ihtiyaçları olan malların satın alma değil kiralama yöntemiyle edinilmesidir. Bir diğer adı finansal kiralamadır. Leasing sözleşmesinin sonunda kiralanan malın aitliği eğer talep ederse kiracıya geçer.

Operasyonel ve finansal olmak üzere iki çeşit leasing işlemi yapılır. Operasyonel kiralamada, leasing kapsamındaki ekipman kira süresinin bitiminde kiralayana teslim edilir. Finansal kiralamada ise müşteri ekipmana kiralayarak sahip olur.

Leasing’in Avantajları Nelerdir?

Kiralanacak ekipmanın niteliğine göre yüzde yüze kadar finansman sağlama imkanıyla şirketlerin nakit varlığı korunur. Satın alma işlemleri leasing firmaları tarafından yürütüldüğünden iş gücü ve zamandan tasarruf sağlar. Esnek ödeme seçenekleriyle, ödeme planı yatırımın getirine göre düzenlenebilir. Kira sözleşmesinin bitiminde sembolik bir bedel karşılığında kiracı kiraladığı ürünün sahibi olabilir. Banka kredisinden bağımsız olduğu için, kredi limitlerini etkilemez. Sözleşme süresi ve para birimi kiracı tarafından belirlenebilir.  Orta ve uzun vadede finansman imkanı sağlar. Vergi ve harçlardan muaftır. KDV indirimi avantajı vardır. Leasing süreci, banka kredileri sürecine göre daha hızlıdır. Leasing nakit ve kredi imkanları kısıtlı olan orta ve küçük ölçekli işletmelerin gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Bu tür işletmelerin gelişimi ulusal üretime de olumlu yansıyacağı için birbirini etkileyen bu süreç ülke ekonomisinin gelişimi açısından hayati bir yerdedir.

Kiracı sözleşme sonunda kiraladığı malı satın almak istemez ise, leasing şirketi aynı ürünü tekrar kiralayabilir. Kiralayan için ise yüksek karlılık oluşturan tekrar kiralama işlemi ise leasing işlemlerinin şirketlere sunduğu avantajdır.

Leasing Kapsamındaki Ürünler Nelerdir?

Leasing kapsamında, iş makinaları, tekstil makinaları, hava ve deniz ulaşım araçları, binek ve ticari taşıtlar, gayrimenkuller, tıbbi cihazlar, turizm ekipmanları, teknolojik ürünler, baskı makinaları, inşaat makinaları, tarım araçları, teknolojik ekipmanlar kiralanabilir.

Kullanım aşamasında özelliklerini yitiren hammadde gibi mallar leasing kapsamı dışındadır. Fikri ve sınai haklar (patent ve telif hakkı gibi) tarafından korumaya alınmış ürünler de leasing ile kiralanamaz. Bunun tek istisnası bilgisayar programları ve çoğaltılmış nüshalarıdır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Anonim şirketler, limited şirketler, serbest meslek sahipleri (doktorlar, avukatlar, mali müşavirler vb.), şahıs firmaları gibi hukuki olarak leasing işlemi yapmasında sakınca olmayan her çeşit işleme leasing yapabilmektedir. Başvuru esnasında başvuru formu, son iki yılın bilançosu ve gelir tablosu ile yıl sonu mizanı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, vergi levhası fotokopisi, kiralanacak mal için düzenlenen proforma fatura, firma sahiplerinin ve ortaklarının nüfus cüzdanı fotokopileri ile ikametgah belgeleri istenmektedir.

Leasing Süreci

Firmalar yatırım yapmaya karar verdikleri ürünler ile ilgili leasing şirketine başvurur. Şirket, talep doğrultusunda teklifi ve ödeme planını hazırlar. Teklif firma için uygunsa gerekli evraklar hazırlanır ve leasing şirketine iletilir. Leasing şirketi kredi tespit çalışmasıyla kredi şartlarını belirler. Sürecin buraya kadar işleyen kısmında her iki tarafta mutabık olursa leasing sözleşmesi imzalanır ve satın alma işlemleri başlar. Şirket malları satın almasını gerçekleştirerek kiracıya teslim edilmesini sağlar. Mallar sigortalanır. Noter kanalıyla ödeme planı alıcıya ulaştırılır. Bundan sonra alıcının sözleşme kapsamındaki kira bedellerini ödeme yükümlülüğü başlar. Sözleşme bitiminde kiracı kiraladığı ürünü sembolik bir bedel karşılığında satın alabilir.

Kiracı Ödemelerini Aksatırsa

Kiracının sözleşmede belirlenen kiraları aksatmadı durumunda, leasing şirketinin sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. Şirket, kiracıdan mal iadesi ve vadesi gelmemiş taksitlerin ödenmesini ve zararının karşılanmasını talep edebilir.

Scroll to Top