PASHA BANK KREDİLERİ

pb

Bireysel olarak krediye ihtiyaç duyduğumuz zamanlar olduğu gibi, bazen de kurum ve kuruluşların krediye ihtiyacı olabilir. Bankalar, bazen işi büyütüp yeni yatırımlar yapmak isteyen kurumlara bazense nakit ihtiyacı olan kurumlara kredi desteği verebilirler. Bu tür krediler kurumsal krediler olarak adlandırılır. Bu yazımızda Pasha Bank kredilerinin kurumsal destekleri hakkında detaylı olarak açıklama yapacağız. Pasha Bank, diğer kurumsal destek veren bankalarda da olduğu gibi kredi çeşitlerini bazı başlıklar altında toplamıştır. Bu başlıklar nakit krediler, gayrinakit krediler ve dış ticaret finansmanı olarak üçe ayrılırlar. Pasha Bank kredilerinin kurumsal destekleri hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için yazımızı okumaya devam ediniz.

Pasha Bank Kredileri Nelerdir ?

Nakdi Krediler Nelerdir?

Firmanızın acil nakit ihtiyaçlarında Pasha Bank nakdi kredileri bu ana başlık altında kredi desteği vermektedir. Rotatif krediler, spot krediler, iskonto kredisi, taksitli ticari kredi, döviz endeksli krediler, işletme kredisi ve döviz kredileri olarak altı alt başlıkta incelenebilir.

 • Rotatif Krediler: Bu kredi çeşidi acil nakit ihtiyacı duyan firmanız için kredi limiti ve vadesi dahilinde istenilen zaman ve miktarda para çekme imkanı verir. Ödemeler aylık, üç aylık veya altı aylık zamanlarda olur.
 • Spot Krediler: Pasha Bank kredilerinden olan spot kredilerin en önemli özelliği, ödeme vadelerinin aylık, haftalık ve günlük olarak belirlenebilmesidir. Bu kredilerde faiz oranı sabitlenir. Faiz ve anapara tahsilatı vade sonunda yapılır.
 • İskonto kredileri: Pasha Bank kredilerinden olan iskonto kredileri henüz tarihi gelmemiş ticari senetlerin nakde çevrilebilmesi için kullanılır. Bu kredi ile firmaların kısa süreli nakit ihtiyaçlarını gidermek ve vadesi gelmemiş senetlerin bozdurulması ile alakalıdır. Tabi vadesi gelmemiş senetleri bozdurmanın bazı şartları vardır. Size ödenecek miktar hesaplanırken senetlerin bankaya veriliş tarihinden vade sonuna kadar geçecek süre için senet tutarı üzerinden hesap edilecek faiz, komisyon, K.K.D.F ve B.S.M.V düşülür ve kalan bakiye size verilir.
 • Ticari taksitli krediler: Pasha Bank kredilerinden olan ticari taksitli kredileri her türlü ihtiyacınız için Türk lirası veya döviz olarak kullanabilirsiniz. Bu kredi türünün şartları ve ödeme türü esnektir.
 • Döviz endeksli krediler: İhracat taahhüdü içermeyen bu krediler, kredi alım aşamasında bir dövize bakılarak Türk lirası olarak kullandırılır.
 • İşletme kredisi: Ödeme sıkıntısı olmadan işletmenize yatırım yapmak için en uygun kredi işletme kredisidir. Çünkü bu kredilerde vade kısıtlaması yoktur.
 • İhracat kredileri: Pasha Bank kredilerinden olan ihracat kredilerinin amacı döviz kazandırıcı faaliyetlere destek sağlamaktır.Bu krediyi kullanabilmek için ihracat taahhüdü yerine getirilmelidir. Bu krediyi spot veya rotatif olarak da kullanabilirsiniz.

Gayrinakdi Krediler Nelerdir?

 • Gayrinakit krediler: Pasha Bank kredi çeşitlerinden olan bu krediler teminat mektubu, referans mektubu, akreditif ve harici garanti olarak dört alt başlıkta incelenmektedir.
 • Teminat mektubu: Teminat mektupları resmi kurum ve kuruluşlar içindir. Diğer gerçek ve tüzel kişiler muhatap alınarak, belirlenen şartlar altında ve belirlenen sürede yerine getirileceğine, getirmediği takdirde taahhüdü ödemesi gereken ya da edimi yerine getirecek olan tutarın banka tarafından ödeneceğine ilişkin verilen mektuplardır.
 • Referans Mektubu: Pasha Bank kredileri verilirken, genellikle inşaat işleriyle uğraşan veya taahhütle uğraşan müşterilere yönelik düzenlenen mektuplardır
 • Akreditif: Pasha Bank kredilerinin sağlamış olduğu akreditif, ürünlerin yüklendiği veya hizmetin yapıldığını gösteren şartlı bir banka yükümlülüğüdür. Akreditifin amacı ürünlerin veya hizmetin bitişinden sonra ödeme yapılmasını sağlamaktır.

Pasha Bank Kredileri İçin TIKLAYINIZ!

Scroll to Top