Ptt Bank Bireysel Emeklilik

pttban

Bireysel emeklilik sistemi ile birlikte emeklilik döneminde ek gelir elde ederek, çalışma hayatınızda elde etmiş olduğunuz yaşam standartlarını emeklilik döneminde de sürdürebilirsiniz. Bu sisteme gönüllü bir şekilde katılabilirsiniz. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’nın bir alternatifi olmayan bu sistem, bu sistemlere ek olarak gelir elde etmenizi sağlar. Üstelik aktif çalışma hayatınızda elde etmiş olduğunuz gelirin belirli bir bölümü değerlenecek ve toplu birikim ya da emekli maaşı şeklinde ödemeler ile sizlere geri dönüş yapacaktır. Bireysel Emeklilik Sistemi sayesinde yapacağınız tasarruflar, tercih edeceğiniz emeklilik yatırım fonu ile birlikte uzman portföy yöneticileri tarafından değerlendirilecektir.

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Bireysel Emeklilik Sistemine katılan kişiler %25 oranında devlet katkısı sayesinde daha fazla birikim kazanabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olup sistemde kayıtlı olan tüm T. C. vatandaşları, ödeyeni iş vereni olmayan katılımcılar ve mavi kart sahipleri bu sistemden yararlanabilecektir.

Örneğin aylık katkı payı tutarı 300 TL olan bir kişi her ay 75 TL tutarında devlet katkısı alacak ve her yıl bu ücret toplamda 900 TL olacaktır. 600 TL aylık katkı payı ödeyen bir kişiye devlet her ay 150 TL katkı yapacak ve bir yılda toplamda 1.800 TL katkı verecektir.

Devlet katkısı 1 Ocak 2013 tarihinden önce sistemde 3 ile 6 yıl arasında kalan katılımcılara 1 yıl boyunca, 6 ile 10 yıl arasında kalan katılımcılara 2 yıl boyunca 10 yıldan fazla kalan katılımcılara 3 yıl boyunca hak ediş süresi eklenir.

Nasıl Emekli Olunur?

Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olduğunuz zamandan itibaren sistemde on yıl boyunca kalmanız ve 56 yaşına dek beklemeniz gerekir. Emekliliğe hak kazanmanız halinde birikimlerinizi almak yerine katkıda bulunmaya devam edebilirsiniz. Bununla birlikte birikimlerinizi almayı tercih edebilir ve bu aşamada toplu ya da belirli süreler içinde düzenli ödemeler halinde alma seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Ayrılma amacı ile yapılmış olan başvurunuz şirket tarafından beş gün içinde ayrılma bilgi ve talep formu ile birlikte hesap özetinizi sistemde kayıtlı olan faks ya da e posta bilginize ya da bunların olmaması halinde posta adresinize gönderecektir. Ayrılma talep formunu imzaladıktan sonra faks ya da posta ile şirkete gönderen kişiler BES hesabında yer alan birikim ve devlet katkı hesabında varsa hak kazanılmış olan tutarları formun şirkete ulaşmasının ardından 20 gün içinde teslim alacaktır. Bu süre zarfı içinde gereklilikleri yerine getirmeyen şirketler, talebin şirkete teslim edildiği tarihte katılımcının dahil olduğu fonlarına ait olan son bir aylık pozitif gelirlerin iki katı katılımcıya ödenecektir.

Birikimlerini parçalı olarak almak isteyen kişiler aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık dönemler dahilinde ödemelerini alabilirler. Bu ödeme biçimler bir yıl içinde en fazla 2 kez değiştirilebilir. Birikimlerinizi almaya başladığınız andan itibaren bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödeyemez ve hesaplarınızı birleştiremezsiniz. Bununla birlikte bu tür durumlarda dahi birikiminizin tamamını alma hakkınız bulunur. Geriye kalan birikimleriniz üzerinden fon dağılım aktarma ya da değiştirme hakkınızı da kullanmanız mümkündür.

Katılımcının aynı ya da farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesi halinde, bu kişinin sisteme giriş yapmış olduğu tarihte ilgili sözleşmelerden hangisi daha eskiyse o sözleşme dikkate alınacaktır. Bu tür durumlarda bireylerin emekli olabilmeleri için bu sözleşmelerden en az birinden emeklilik hakkı kazanması ve daha sonra da diğer sözleşmeler ile ilgili olan hesapların birleştirilmesi gerekir.

Klasik BES ile Emeklilik Planları

Asgari Katkı Payı

Bu plan ile asgari katkı payı olarak 137 TL ödersiniz. Bu plan ile ödenen asgari katkı payı, emeklilik planları arasında olabilecek en düşük katkı payı tutarını belirtmektedir. Bu tutar her yıl bu planın tasdik edileceği tarihinin yıl dönümünden bir ayn önce Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanacak olan yıllık Tüketici Fiyatları Endeksi artış oranına göre artış gösterecek ve bu bilgi katılımcıya yapılacaktır.

Düzenli Katkı Payının Belirlenmesi

Düzenli katkı payı tutarı aylık olarak ödenmesi gereken ve asgari katkı payı tutarından az olamayacak olan tutardır. BES’e katılacak olan kişilerin emeklilik beklentilerine ve finansal durumlarına göre tespit edilmekte olan bu tutar, bireyler tarafından istenildiği zaman yeniden belirlenebilmektedir.

Katkı Payı Para Birimi

Katkı payı ödemeleri Türk Lirası olarak tahsil edilecektir.

Düzenli Katkı Payı Artışı

Sisteme ilk girildiği anda belirlenmiş olan düzenli katkı payı tutarı, sisteme dahil olan katılımcı tarafından aksi belirtilmediği takdirde biraz önce de belirtmiş olduğumuz üzere artış gösterecektir. Düzenli katkı payı haricinde sisteme kayıt olan kişi ya da bu kişi adına ödeme yapan kişi tarafından ayrıca ödeme yapılabilir.

Giriş Aidatı

Peşin Giriş Aidatı

Aylık brüt asgari ücretin yüzde 10’u oranında tahsil edilir.

Ertelenmiş Giriş Aidatı

Sisteme kayıt olan kişilerin çalıştığı firmada kalacağı süreye göre aktarım ya da ayrılma durumunda katılımcının biriktirmiş olduğu toplam paranın;

0 ile 36 ay aralığında ise aylık brüt asgari ücretin %65’i, 37 ile 72 ay arasında ise aylık brüt asgari ücretin %40’ı ve 73 ile 120 ay arasında ise aylık brüt asgari ücretin %15’i giriş aidatı olarak tahsil edilir.

Yönetim Gider Kesintisi

Sözleşme başında yapılacak olan toplu ödemelerde ya da daha sonra belirlenecek olan katkı payı üzerinden yapılacak olan ödemelerde düzenli katkı payı ödemeleri üzerinden yapılacak olan bu kesintiler aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

gider

Ara Verme Kesintisi

Bir yıldan fazla süreliğine ara veren kişilerden EGM yani Emeklilik Gözetim Merkezine ödenecek olan sabit giderler tahsil edilecektir.

Ek Yönetim Gideri Kesintisi

Katkı payının ödenme tarihini takip eden üç aylık dönem içerisinde ilgili hesaba hiçbir ödeme yapılmaması halinde ödemeye ara verildiği kabul edilecek ve ara verilmiş kabul edilen dönem boyunca birikimlere ara verilmiş lan her ay için 2 TL tutarında ek yönetim gider kesintisi yapılacaktır.

Fon toplam Gider Kesintisi

Bireysel Emeklilik Sistemi mevzuatına göre emeklilik şirketi tarafından emeklilik yatırım fonları ile ilgili olan giderlerin fon net varlık değeri üzerinden fon gider kesintisi yapmalı gerekir. bu giderlerin içinde, işlem masrafları, denetim, fona ilişkin saklama ve işletim gideri kesintisi bulunur. Klasik BES’te Faizsiz Emeklilik Planı kapsamında yapılacak olan kesintiler aşağıda yer almaktadır.

fon kesinti

PTT Bank Bireysel Emeklilik Detayları İçin TIKLAYINIZ!

Scroll to Top