ŞEKERBANK TARIM KREDİSİ

ŞEKERBANK KREDİ HESAPLAMA

Birçok banka müşterilerine maddi anlamda destek olmak amacıyla kredi kartları ve kredi gibi hizmetler sunmaktadır. Kredi hizmeti sunan bankalardan birisi de Şekerbank’tır. Bu yazımızda Şekerbank tarım kredisi hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulunacağız.

Şekerbank Tarım Kredisi Nedir?

Şekerbank’ın çiftçilerin tarımsal üretimlerine yönelik maddi desteklerini sağlanması amacıyla verdiği kredilerdir. Hayvancılık, bitkisel üretimler, seracılık üretimleri, su ürünleri yetiştiriciliği veya avcılığı gibi birçok alanda Şekerbank çiftçilere krediler sunmaktadır.

Şekerbank Tarım Kredileri Nelerdir?

Şekerbank tarım kredisi 2 ana başlık altında toplayıp bu başlıklar şu şekildedir; tarımsal yatırım kredileri, tarımsal işletme kredileridir.

Tarımsal Yatırım Kredileri Nelerdir?

Şekerbank tarımsal yatırım kredileri; hayvancılık, traktör ve ekipman kredileri ve diğer yatırım kredileri olmak üzere 3 çeşit başlık altında incelemektedir.

Hayvancılık Yatırım Kredileri

Süt Sığırcılığı ve Besicilik Kredisi: Süt sığırcılığı ve besicilik ile uğraşan çiftçilere hayvan alımları, malzeme giderleri ve yapacakları hayvan barınakları için verilen Şekerbank tarım kredisidir. Besi hayvancılığı ile uğraşan çiftçilerin veya tarımsal işletmelerin yapacakları barınak, yem ünitesi ve silaj gibi proje dahilinde bu kredi limiti, proforma fatura değerinin % 75’i kadardır. 60 aya kadar vade imkanı sunulmaktadır. Hayvan alımlarında ise 18 aya kadardır. Alınacak hayvanların damızlık belgesi olması gereklidir. Süt hayvancılığında en az 5 yaş, besicilikte ise çiftçinin en az 10 yaşında hayvana sahip olması gerekmektedir.

Küçükbaş Süt Sığırcılığı ve Besicilik Kredisi: Küçükbaş besicilik yapan çiftçilere maddi anlamda desteğin sağlanması amacıyla verilen Şekerbank tarım kredisidir. Hayvan alımları için 12 aya kadar vade imkanı sunulmaktadır. Yatırım harcamaları yani barınak yapımı veya tadilatları gibi harcamalar için gerekli kredilerde vade imkanı 60 aya kadardır. Gerçekleştirilecek yatırımlar için proforma fatura bedelinin % 75’i kadar kredi tahsis edilmektedir. Kredi talebinde bulunabilmek için en az 2 yıldır bu işle uğraşmış olmalısınız. Koyunda en az 50, keçide ise 25 baş keçi sahibi olma koşulu gereklidir.

Tavukçuluk Kredisi: Et veya yumurta tavukçuluğu ve hindi yetiştiriciliği ile uğraşan işletmeler veya çiftçilerin yatımlarının maddi desteğinin sağlanması amacıyla verilen Şekerbank tarım kredisidir.

Et tavukçuluğu için;

10.000 adet kapasite gereklidir. Giderlerin maddi desteği için proforma fatura değerinin % 75’i kadar kredi verilmektedir ve 60 aya kadar vade imkanı sunulmaktadır.

Yumurta tavukçuluğu için;

5.000 adet kapasite bulunmalıdır. Proforma fatura değerinin % 75 i kadar kredi tahsis edilmektedir ve 60 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır.

Hindi yetiştiriciliği için;

2.500 adet kapasite bulunmalıdır. Proforma fatura değerinin %75’i kadar kredi tahsis edilmektedir ve 60 aya kadar vade imkanı sunulmaktadır. Krediyi alacak işletmelerde herhangi bir ortağın en az 2 yıl herhangi tek başına yapacak kişilerde ise krediyi alacak kişinin de 2 yıl bu alanda deneyimi bulunmalıdır.

Su ürünleri kredisi: Deniz balıkçılığı veya kültür balıkçılığı gibi alanlarda yatırım yapacak işletmeler veya kişiler için yapacakları yatırımların maddi desteğinin sağlanması amacıyla verilen Şekerbank tarım kredisidir.

Su avcılığı ürünleri için;

Kooperatif üyelik belgesi, avcılık ruhsatı ve avlanma tezkeresi, Liman Başkanlıkları’ndan alınan denize elverişlilik belgesi, gemi tasdiknamesi ve tonalito belgesi gibi belgelerin bulunması gereklidir. Bu belgelere sahip kişiler veya işletmelerin deniz motoru, balıkçı teknesi alımı vs. gibi ekipmanları almak için proforma fatura değerinin % 75’i kadar kredi tahsis edilebilmelidir ve kredi vade süresi 60 aya kadar yılda bir ödenmelidir.

Su ürünleri yetiştiriciliği için;

Su ürünleri yetiştiricilik belgesi veya su ürünleri kuluçkahane belgesi, ÇKS su ürünleri belgesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ mahalli teşkilatlarına vize ettirilmiş ruhsat tezkeresi bulunması gereklidir. Balık kafesi, balık havuzu yapımı ve tekne alımı gibi yatırım giderlerinin karşılanması için proforma fatura değerinin % 75’i kadar ve 60 ay vade ile yılda bir ödemeli olarak Şekerbank tarım kredisi açılabilir.

Arıcılık Kredisi: Arıcılık ile uğraşan kişi veya kurumların arıcılık alanında yapacakları yatırımların maddi desteğinin sağlanması için verilen Şekerbank tarım kredisidir. 36 aya kadar vade imkanı ile yıllık bir kere ödeme imkanı sunulmaktadır. 1 yıl arıcılık deneyimi istenmektedir.

Traktör ve Ekipman Kredileri

0 km ya da 2. el traktör, tarım ekipmanları, modern sulama tesisleri, çiftçi nakliye aracı ve çiftçi taşıtı alımları veya maliyetlerinin maddi desteğinin sağlanması amacıyla verilen Şekerbank tarım kredisidir.

Traktör alımlarında 0 km ise traktörün fatura bedelinin % 75’ine kadar 60 ay vade ile Şekerbank tarım kredisi tahsis edilebilmektedir. 5 yaşını aşmamış 2. el traktörlerde ise alım-satım değerinin en fazla % 60’ı kadar 60 aya kadar yılda bir ödemeli kredi tahsis edilebilmektedir.

Tarım ekipmanları için 0 ekipman veya hiç kullanılmamış bir önceki yıla ait ekipmanların % 75’i kadar ve 60 aya kadar vade ile yılda bir ödemeli Şekerbank tarım kredisi tahsis edilebilmektedir.

Modern sulama tesisleri için kurulacak tesisin % 100’ü ve 60 aya kadar vade imkanı ile Şekerbank tarım kredisi         tahsis edilebilmektedir.

Çiftçinin hasat ürünlerini taşıması için gerekli taşıtların maddi desteği için verilir. 0 km araçlarda fatura değerinin % 75’i kadar 2. el araçlarda 3500 km geçmeyen veya 12 tonu geçmeyen araçlar için % 60 kadar 60 aya kadar vade imkanı ile sunulmaktadır.

Çiftçi taşıt kredisi 0 km ya da 2. el için 5 yaşını açmamış araçların maddi desteği için Şekerbank tarım kredisi verilir. 0 km araçlar için % 75’i kadar, 2. elde ise alım-satım değerinin % 60’ı kadar kredi tahsis edilebilmektedir. 60 aya kadar yılda bir ödemeli vade imkanı sunulmaktadır.

Tarımsal İşletme Kredileri Nelerdir?

Taksitli Şekerbank tarım kredisi, rotatif kredi ve pancar temlik kredileridir. İşletme alanında yapacağınız masrafların maddi desteğinin sağlanması amacıyla verilir.

Taksitli Tarım Kredisi: Tarımsal faaliyetlerde kullanılan tohum, ilaç, gübre, işçilik vs. gibi masrafların karşılanması için verilir. 2 yıla kadar vade imkanı sunulmaktadır. Hasat dönemine göre ödeme şekilleri mevcuttur. Çiftçilik belgesi bulunan her birey veya işletme yararlanabilir. Kredi miktarı duruma göre değişiklik göstermektedir.

Rotatif Kredi: Çiftçilerin giderlerini karşılamak için 1/3/6/12 tahsil edilen Şekerbank tarım kredisidir. 12 ay kredi vadesi mevcuttur geri ödeme seçeneğini krediyi alacak kişi belirleyebilir.

Pancar Temlik Kredisi: Şeker pancarı üretimi yapan fabrikalara pancarını teslim edecek kişilerin yararlanabildiği bir Şekerbank tarım kredisidir. Kredi vadesi pancar temliğinin vadesine göre belirlenmektedir. Pancar temlik kredi bakiyesi, temliği kabul eden fabrika ya da kooperatif tarafından bildirilen ödeme tarihinde (vade sonunda) kapatılır.

Şekerbank Tarım Kredisi İçin TIKLAYINIZ!

Scroll to Top