SENDİKASYON KREDİSİ

SENDİKASYON KREDİSİ

Bankalar müşterilerinin giderlerinin maddi desteğinin sağlanması amacıyla krediler sunmaktadır. Bazı bankalarda kapitali yüksek holdinglere veya diğer bankalara krediler verebilmektedir, lakin kredinin miktarının büyük olması durumunda bankalar paralarını garanti altına almak adına birkaç yöntem uygulamaktadır. Bu yazımızda ise bankaların uygulamış olduğu yöntemlerden birisi olan sendikasyon kredisi adını taşıyan bu sistem hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulunacağız.

Sendikasyon Kredisi Nedir?

Birden fazla bankanın önderliğinde lider bir banka tarafından benzeri gibi bankalara, kurumlara veyahut şirketlere belli bir amaç için verilen büyük miktarlardaki uluslararası kredi türüne sendikasyon kredisi denir. Mevduat dışı borç kaynakları olarak bankacılık sektörüne ait bir kredidir. Bankaların maddi krize girmeleri durumunda vermiş oldukları kredilerin geri dönüşünü sağlamak amacıyla bu kredi türüne önem verirler.

Sendikasyon Kredisi Özellikleri Nelerdir?

 1. Orta ve uzun vadeli olarak verilir.
 2. Değişken faiz uygulanır.
 3. Sendikasyon kredi desteği alanın yani borçlunun bilinmesi şarttır. Çünkü borçlunun itibar elde etmesini sağlar.
 4. Lider bankanın önderliğinde verildiği için kredi ile ilgili her konu yani miktarı, faizi, vadesi, geri ödeme koşulları ve maliyeti gibi konuları lider banka belirlemektedir.

Sendikasyon kredi desteği verilirken bazı koşullara dikkat etmesi gereken yine lider bankadır. Bu koşullar şu şekildedir;

 1. Kredi birçok banka tarafından verildiği için vadelerin düzgün ödenme koşullarının yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü.
 2. Kredi amaca uygun mu kullanılıyor.
 3. Vade sonunda toplam borcun anapara ve faizinin krediyi veren bankalara ödendiğinin.
 4. Borçlu firma veya kurumun durumunu kontrol etmek.

Sendikasyon Kredisinin Avantajları Nelerdir?

Sendikasyon kredi desteği alan ve veren banka veya kurum bu kredi kullanımında, her iki tarafta bu işlemden birkaç fayda görebilir.

Krediyi veren açısından;

 1. Yatırım alanı genişler, zenginleşir ve daha etkin bir hal alır.
 2. Vermiş olduğu kredinin geri dönüş riskini azaltmış olur.
 3. Kredi sunabileceği yeni pazarlar elde etmiş olur.

Krediyi alan açısından;

 1. Tek bir bankadan yüklü miktarda kredi bulmak zor olduğu için kredi miktarına kolay bir şekilde ulaşılabilir.
 2. Kredi miktarı kesin olarak sağlanır ve firma yatırımlarını kolaylıkla gerçekleştirebilir.
 3. Düşük maliyet ile yüklü meblağda krediye sahip olur.
 4. Almış olduğu kredi pazarının itibarı güçlendirir.

Sendikasyon Kredisi Talebini Etkileyen Faktörler Nedir?

Sendikasyon kredi talebinde bulunmak ve talebinizin onaylanması gibi durumlarda aşağıdaki faktörler bu kredinin verilip verilmeme durumlarına etken olmaktadır.

 1. Döviz kurunun dalgalanmaları
 2. Para talebi
 3. Borç finansman ihtiyacı gibi faktörler talebi etkileyen faktörlerdir.

Sendikasyon Kredisi Arzını Etkileyen Faktörler Nedir?

Arz edilen sendikasyon kredi desteğini aşağıdaki faktörler etki etmektedir;

 1. Bankalar arası rekabet
 2. Risk faktörleri
 3. Bankaların durumu ve kredi üzerindeki etkisi
 4. Bankaların alıcılar ile olan ilişkileri
Scroll to Top