Senet Nedir?

senet 2

Maddi sıkıntılar yaşadığımız dönemlerde ani olarak ihtiyaçlarımız çıkabilir. Bu ihtiyaçları gidermek için maddi desteğe ihtiyaç duyarız. Bankalardan nakit desteği ve kredi almak yerine kullanabileceğimiz bir yöntem ise senettir. Senedi borç vereceğimiz kişilerin geri ödemesi için yükümlülük sağlaması adına da kullanabiliriz. Peki senet nedir, nasıl doldurulur, senet doldururken dikkat edeceğimiz noktaları yazımızda sizlere aktaracağız.

Senet Nedir?

İnternette bulunan çoğu sayfada senet nedir ile ilgili içerikler mevcut fakat bunlar bazı kafa karışıklıklarına yol açıyor. Aradığınız senet nedir yazısına bu sayfadaki bilgilerle ulaşabileceksiniz.

Senet kişilerin arasında anlaşarak imzaladıkları bir belgedir. Senetlerin yasal hükmü bulunmakla beraber Türk Ticaret Kanunları’nda da senet ile ilgili kanunlar bulunmakta. Senet kişiler arasında olabileceği gibi şirketler arasında da imzalanabilir. Senetler için iki taraf bulunması gerekmektedir. Taraflar alacaklı ve borçludur. Hukuk dilin de alacaklı olan tarafa lehdar, borçlu olan tarafa ise muhatap denir. Son ödeme tarihi, ödenecek para miktarı, alacaklı, borçlu, borçlunun adresi, imzası gibi bilgiler ile hazırlanır. Kişi senetler karşılığı alışveriş yapabilir veya başka bir kişiden nakit olarak aldıkları karşısında senet imzalar. İmzalanan senedin aslı alacaklı da kalırken bir kopyası da borçluya verilir. Alacaklıda aslının bulunmasının sebebi verdiği ödeneğin almasını kolay yoldan sağlamaktır. Eğer alınan miktar borçlu tarafından alacaklıya ödenmez ise alacaklı aslının kendisinde bulunduğu senet ile ilgili mahkemeye başvurarak ödeneğini temin edebilir. Senet sahteciliğinin günümüzde çok fazla olduğu da açıkça ortadadır. Senette sahtecilik veya senet üzerinde oynamalar için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Yukarıda sizlere senet nedir ile ilgili bilgi vermiş bulunmaktayız. Yazımızın devamında ise senet nasıl doldurulur konusuna değineceğiz.

Senet Nasıl Doldurulur, Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Boş Senet Örneği

Senetlerde ödeme günleri genellikle kesin bir tarih olmaz tarihler anlaşıldıktan sonra beyan edilir.

 • Yukarıda ödeme günü belirtilen kısıma senedin son ödeneceği günü yazılır. Senette tutarın kişinin  borç veya alacağını ifade etmektedir.
 • Poliçenin üzerine miktarını yazdıktan sonra da rakamların sağ ve soluna #  işaretlerden konur ki tahsil edecek kişi kendi aleyhine de olsa ekleme çıkarma yapıp değişiklik de bulunmasın.
 • Miktarının küsuratı yoksa yanına çizik atılmalıdır daha sonra oynama yapılmaması açısından küsuratı varsa da yazıyla yazılıp rakamla yazılmamalıdır.
 • Birden fazla senet olması durumunda sağ üst köşeye nu kısmına numaralar yazılmalıdır borçlu veya alacaklı kaç senedinin daha olduğunu bu şekilde takip edebilir. Birden fazla senedi varsa kişinin taksit olarak ödeme yapıyorsa her taksit için ayrı bir senet düzenlemelidir. Bunun sebebi ise olası bir karışıklığın önüne geçilmesini sağlamaktır.
 •  Son ödeme gününün aynısı buraya da üst taraftakinden farklı olarak yazılır. Örneğin; 28.12.2016 yazdıktan sonra alt tarafına da 28 Aralık 2016  olarak yazılır ve bu şekilde yazılmasının nedeni ay gün karışıklığının önüne geçilmesini daha açık hale getirilen bir uygulamadır.
 • Senette alacaklı kişi ise isim soyisim yazılır ve T.C. kimlik numarasını yazma zorunluğu bulunmaktadır, tüzel kişi yani şirket veya firma ise namı yazılır. Örneğin; … Ltd. Şti. … A.Ş diye yazılması yeterli olacaktır.
 •  Borcun sebebi ve neyden kaynaklı olduğu da açıklanmalıdır eğer nakit olarak borç almışsa kişi bedeli kısmına “nakden” yazılır, bir mal varlığı ile ödeme yapılacaksa “malen” yazılır bunun amacı sonradan red veya itiraz durumlarında taraflara ispat şansı sunup haksızlık varsa tekrardan gözden geçirilir.
 • Kişiler aynı şehirde ikamet ediyorlarsa, senetler de olan anlaşmazlıklara hangi mahkemenin bakacağı yazılır, farklı şehirlerde ise anlaştıkları şehirler de olmalıdır ve neresi olursa olsun Türkiye mahkemeleri diye de not düşülür.
 • Senetlerde kefile gerek yoktur fakat kefilin bulunması alacaklının yararına olacak bir durumdur. Eğer alacaklı ödeneğini temin edemez ise kefil olarak imza atan kişiyi şahit olarak gösterebilir. Senetler de kefilin isim, soyisim, T.C kimlik numarası ve imzası da yer alır. Kefil imzayı borçlunun imzasının hemen üst tarafına atar.
 • Senet kişi tarafından imzalanıyor ise yukarıda da boş senet örneğinde yazdığı gibi ödeyeceği kısmına -m eki koyar. Şirket tarafından ise -miz eki koyarak şirket veya kişi olduğunu belirtir. Aynı şekilde alt tarafta yazan kabul eyleri bölümüne ise kişi tarafındansa -m eki konulur, şirket adınaysa da -iz eki konulur.
 • Senetlerde düzenleme tarihi ve yeri de mutlaka bulunmalıdır. Eğer düzenleme yeri boş bırakılmışsa borçlunun adresi kabul edilir.
 • Vade yazan bölüme ise senedin imzalandığı tarihten son ödeme tarihine kadar olan gün sayısı yazılır. Örneğin; 28.11.2016 tarihinde imzaladığınız bir senedin son ödeme tarihi 28.01.2017 ise vade kısmına 60 gün yazılır.
 • Senedin en önemli bölümü imza atılacak olan kısımdır. Tek imza yeterlidir fakat halk arasında iki imza şeklinde alışılmıştır. İki imzanın da bir sakıncası yoktur fakat şirket tarafından imzalanan senetler için iki imza atılıyorsa şirket adına bir imza sayılır, diğer imza ise imzalayan kişinin şahsi olarak da kabul ettiği sayılır.
 • Senedin aslı alacaklı da, bir kopyası ise borçlu kişide kalır. Senetler ödendikten sonra borç kalmadıysa, alacaklı senedi borçlu olan tarafa vermelidir. Borçlu olan kişi senedi saklayabilir yada imzasının bulunduğu kısımdan yırtarak atabilir. Saklaması tavsiye edilir. Bunun nedeni daha sonra ortaya çıkabilecek olağan bir durumda borçlu senedi bu şekilde ispat edebilir.
 • Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise senedin borçlu kişi tarafından doldurulmasıdır. Bunun sebebi borçlu kişinin borcunu inkar etmesi durumunda kriminal testlerden geçerek el yazısının kime ait olduğu tespit edilir ve buna göre işlem yapılır.
 • Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklı olan kişinin ilgili mahkemeye başvurması gerekmektedir.

Yukarıda sizlere senet nedir, nasıl doldurulur, senet imzalarken dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsettik, eğer sizlerde senet imzalayacak veya imzalatacaksanız yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Scroll to Top