Senet Ödeme Günü

Bireylerin her geçen gün artan tüketim ihtiyaçları ile birlikte nakit ihtiyaçlarının da artması genellikle çoğu kişiyi bankalarda kredi almaya sevk etmiştir. Fakat kredi notları düşük olmasına rağmen nakde ihtiyaç duyan bireylerin bankalardan kredi alabilmeleri mümkün olmamaktadır. Bu durumlarda devreye genellikle senetler girmektedir. Kurum ve kuruluş ya da çeşitli bankalardan alınan senetler bireylerin nakit ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadırlar. Yazımızda senedin ne olduğunu, senedin geçerli olabilmesi için gerekli şartları, senet ödeme günü geçerse neler olabileceği gibi soruların cevaplarını detaylıca öğreneceksiniz.

Senet Nedir?

Bir başkasına yazdırılabilen veya yazılabilen delil gösteren belgelerdir. Alacaklı ve borçlu olmak üzere iki kişi arasında düzenlenen senet bugünden geleceğe verilen bir teminat niteliğindedir. Geleceğe dair verilen sözün senet aracılığı ile garanti altına alınması demektir. İki kişi arasında imzalanan senet alacaklının alacağını garanti eder. Eğer borçlu kişi senet üzerinde belirtilen ödeme tarihinde borcunu alacaklıya vermezse alacaklı kişinin borçlu kişi üzerinde hukuki işlem başlatabilme hakkı bulunmaktadır.

Yani senetler alacaklının haklarının hukuksal olarak da garantiye alınması demektir. Fakat bu senetlerin hukuki olarak herhangi bir yaptırımının olabilmesi için gerçekleştirilmesi gerekilen bazı şartlar vardır.

Senetlerin Geçerli Olabilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar

  • Senedin düzenlenme tarihi alacaklının ve borçlunun ad ve soyadının belirtilmesi gereklidir.
  • Borcun miktarı hem yazı hem sayı ile belirtilmeli ayrıca ödenecek paranın para cinsi de belirtilmelidir.
  • Borçlunun, varsa kefilin ve alacaklının ıslak imzasının bulunması gerekir. Senet üzerinde imzası bulunan kişiler senetten sorumludurlar.
  • Senedin üzerinden herhangi bir iz olmaması gerekir.
  • Senetler işleme konulmadıkları takdirde 3 yıl içerisinde zaman aşımına uğrarlar ve geçerliliklerini kaybederse bu sebeple alacaklıysanız ödenmemiş senedinizi tahsil edebilmeniz mümkün olamaz.
  • Senet ödeme günü ve vade süresi mutlaka belirtilmelidir.
  • Senedin ödeneceği yer mutlaka belirtilmelidir.
  • Senet ya da bono kelimesinin senet üzerinde mutlaka geçmesi gerekmektedir. Senedin dili farklı ise senedin ait olduğu dilde senet anlamına gelen kelime mutlaka yazılmalıdır.
  • Senetler kayıtsız şartsız ödeme vasfına sahip olmalıdırlar.

Yukarıda sıralanan maddelerden herhangi birisinin eksik olması durumunda hazırlanan senet geçersiz sayılacağından hiçbir şekilde hukuki yaptırımı olmayacaktır. Bu sebeple alacaklılar ve borçlular zor durumlar içerisine girmemek için senet hazırlanırken ve aynı zamanda senetleri imzalarken oldukça dikkatli olmalıdırlar.

Senet Ödeme Günü Nedir?

Hazırlanan senetler üzerindeki senet ödeme günleri oldukça önemlidir. Çünkü ödemeleri resmi olarak garanti altına alan senetler senet ödeme tarihlerinden itibaren hukuki yaptırımlara sahiptirler. Senetlerin ödenmemesi durumunda borçlu kişiler hakkında dava açılabilir ve icra takibi başlatılabilir. Senet ödeme koşulları ürün, para, kişi ya da kurumdan alınmadan önce konuşulur ve ortak bir noktada anlaşılır. Bu doğrultuda senetlerin her ay ödenmesi gereken düzenli bir tarih bulunmaktadır. Senet ödemelerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi durumunda hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. Senetler hafta sonları da ödenebildiği gibi senet ödeme günü geldikten sonra en fazla iki iş günü içerisinde ödenmelidir. Fakat çeşitli sebeplerle senet ödemelerinizi gerçekleştirememeniz veya senet ödeme günlerinizi geciktirmeniz ya da aksatmanız problemlere sebep olacağı gibi gecikme faizi de senet ödeme gününden itibaren uygulanacaktır. Gecikme faizi normal senet faizinden çok daha fazla olacağı için sizi maddi olarak zor duruma sokabilmektedir. Bu sebeple senet ödeme günlerini aksatmamak oldukça önemlidir. Ayrıca senet ödeme günleri aksatıldığı takdirde alacaklı kişinin dilerse hukuki yaptırıma gidebileceğini unutmamalısınız.

Senet Ödeme Gününde Ödeme Yapılamıyorsa Ne Olur?

Eğer senet ödeme tarihinde senet üzerinde yazılı olan miktarı ödeme gücünüz bulunmuyorsa alacaklı kişi tarafınıza uyarı amaçlı ihbarlar gönderecektir. Bu durumlarda ilk yapmanız gereken şey ihbarı aldığınız ilk andan itibaren alacaklı taraf ile uygun bir dille konuşmak olacaktır. Karşı tarafla uzlaşmak ve uzlaştığınız süre içerisinde borcunuzu ödemek sizin için en iyi yöntem olacaktır. Dilerseniz ihbar gelmeden önce de ödemenizi senet ödeme gününde gerçekleştiremeyeceğinizi alacaklı tarafa iletebilirsiniz. Tüm bunlara rağmen borcunuzu ödeyemiyor ya da alacaklı taraf uzlaşmayı kabul etmiyorsa hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır. Yasal işlemin başlatılmasının ardından icra aşamasına geçilmektedir. İcra sürecinde ilk işlem olarak eğer maaşınız varsa, bu maaşın üçte biri kadarına el konulmaktadır. Herhangi bir işiniz yoksa, işe girdiğiniz ilk anda maaşınıza el konulacaktır. Maaşınızın uzun bir süre olmaması sürecin daha da kötüye gitmesine sebep olabilmekte adli ceza almanıza sebep olabilmektedir. Tüm bunlar gerçekleşmeden senet ödeme günlerinizde ödemelerinizi gerçekleştirmeniz en doğrusuyken ödeyemeyeceğiniz senet yükleri altına girmemek sizin için faydalı olacaktır.

Ayrıca çeşitli sebepler ya da zor durumlar altında imzalanan açık senetler de bireyler için zaman zaman problem teşkil edebilmektedirler. Açık senetlerde ödenecek miktarın ve vadenin yazılmaması sebebi ile konuşulanın dışında tarihler ve nakit tutarları yazılabildiğinden borçlu tamamı ile alacaklının inisiyatifine kalmaktadır. Bireylerin bu konularda oldukça dikkatli davranmaları gerektiği gibi senette konuşulanın aksinde bir tarih ya da tutar varsa gerekli itirazları yaparak şikayet etmeleri gerekmektedir. Aksi halde borçlu maddi ve manevi olarak zor bir duruma girecektir.

Scroll to Top