Sera Kredisi

Sera Kredisi Nedir?

Kapalı tarıma destek sağlamak amacıyla devlet, sera kurmayı amaçlayan, örtü altı kapalı tarım serası kurmayı hedefleyen ve sera ile uğraşan çiftçi ve üretici kişilere sera destek kredisi vermektedir. Sera kredisi, Kosgeb, Ziraat Bankası vb. olan devlet bankaları ile de karşılanmaktadır. Girişimci kişinin yapacağı işin büyüklüğü, bu işin türü ve yapılacak olan işin süresine bakılarak bu desteklerde değişiklik görülmektedir.

Sera Kurabilmek İçin Kosgeb’ten Kredi

Kosgeb’in 30 bin hibe kredisi ve 70 bin lira devlet desteğinde 0 faiz oranında hibe kredisi vermiş olduğunu bilinen bir durumdur. Bu kapsamlar çerçevesinde sera kurmayı amaçlamakta olan kişiler için Kosgeb, birçok farklı şekilde kredi imkanı sağlamaktadır. Bu kredilerden faydalanabilmek için de çeşitli aşamalardan geçmek gerekmektedir. Kosgeb’in sağladığı sera kredisine başvuru yapabilmek için öncelikli olarak Kosgeb girişimcilik eğitimi programına katılmanız gerekmektedir. Kosgeb sertifika programından sertifika almanız ve ardından bu sertifika ile beraber iş planı hazırlayıp Kosgebe başvuru yapmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankasının Sera Kredisi

Ziraat Bankası sera kurmak için devlet desteğini, kontrollü olarak örtü altı üretme koşullarında olan ve en az 1 dekar büyüklüğünde olan seralarda belirli esaslara uygun üretim yapılan, Bakanlık tarafından onaylı ve sisteme kayıtlı olan yeni kurulacak işletmelere, sera kredisi devlet desteğini sağlamaktadır. Ziraat Bankasının önem vermiş olduğu; insan, çevre ve hayvan sağlıklarına hiçbir zarar vermeyen tarımsal üretim yapılması, tarımda izlenebilirlik, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik, güvenilir olan ürün arzlarının sağlanması ile belli yönetmelikler dahilinde, bireysel ya da grup sertifikalar kapsamında devlet destekli olan iyi tarım uygulamaları kredi imkanını sağlamaktadır.

Devlet destekli organik tarım kredisini ise Ziraat Bankası, organik tarımsal ürün ya da organik tarımsal girdi üretimi yapmakta olan ve bununla beraber ürünü toplayıp, işleyip, ambalajlayan, pazarlayan ya da bu faaliyetleri yapacak gerçek ya da tüzel kişideki üreticilere, yalnızca kendi faaliyetleri kapsamındaki bu krediyi sağlamaktadır. Organik tarım metodunda üretim yapmak ya da organik girdi üretimiyle alakalı olarak faaliyette bulunmak isteyen üreticiler, yetkili olan kuruluşlarla yapmış oldukları sözleşmelerle beraber Ziraat Bankasına giderek kredi taleplerini ibraz etmeleri de gerekmektedir.

Tarım Mekanizasyon Kredisi

Ziraat Bankası, tarım işletmelerindeki verimli çalışmalarının artması ve mekanizasyon düzeylerindeki yükselmeyi artırmak amacıyla belli yenilikler sunmaktadır. Tarımsal mekanizasyon araçlarındaki kredili satış esaslarının deney ve denetimlerine ilgili olan tebliğ esasları gereğince, zirai kredilendirme belgesine sahip olmak ve bütün tarımsal mekanizasyon araçları alımlarına yönelik olarak tüzel ya da gerçek kişi üreticilerine sabit ya da değişken faizli devlet desteği tarımsal mekanizasyon kredisi olarak verilmektedir.

Değişken faizde tarımsal mekanizasyon kredisinin kapsamında; 3, 6, 12 ayda bir yapılabilecek geri ödeme alternatifleri ve proforma fatura ya da satış teklif mektubu azami düzeyde %75’ine kadar,

Sabit faizli olan tarımsal mekanizasyon kredisi kapsamında Ziraat Bankasıyla anlaşma yapmakta olan firmaların sattığı tarımsal mekanizasyon araçları kapsamında ise; 3, 6, 12 ayda bir yapılabilecek geri ödeme alternatifleri, proforma fatura ya da satış teklif mektubu azami %75’i kadar, vade sonuna kadar olan sabit faiz garantisinde yatırım kredisi ürünlerini sunar.

Ziraat Bankasının Sulama Kredisi

Ziraat Bankasının, kaynağından alınmakta olan suyun tarlanın içerisine dağıtılabilmesi amaçlanarak, yağmurlama, damla ya da mikro yağmurlama sulama sistemlerini durmayı amaçlayan gerçek ya da tüzel kişi üreticilerine modern basınçlı sulama kredi imkanlarını sağlamaktadır. Bitki gelişiminde gerekli olan ve de doğal yağış ile karşılanması yapılamayan su miktarının sağlanması için kaynaktan alınmakta olan suyun tarla içinde dağıtılması amaçlanır. Yağmurlama damla ya da mikro yağmurlama sulama sistemi kurularak bu sistemdeki otomasyona ilişkin kurulacak teknolojik sisteme, modern basınçlı sulama sistemi kullanacak üreticilerin derin kuyu açılı, elektrik temini, suyun kaynağından tarlaya kadar taşınmasına yönelik olan yatırım giderleri için yatırım kredisi sağlamaktadır.

Devlet Destekli Olarak Sera Kredisi Kimlere Verilmektedir?

Devletin diğer desteklerinde olduğu gibi aradığı nitelikleri sera kredisi almak isteyen kişilerde aramamaktadır. Devlet teşvikinde sera kurmak isteyen, seracılıkla uğraşmayı hedefleyen kişilerin, hala seracılıkla uğraşan ve serasını büyütmeyi hedefleyenlerin bu kredileri alabilmeleri mümkündür. Aynı zamanda da bu kişilerin 18 yaşından büyük olması zorunlu bir durumdur. Belirtilmiş olan bu şartların bulunması dahilinde, TC Ziraat Bankası sera kredisi adı altında iki farklı şekilde vatandaşlara devlet kredisi imkanını sağlamaktadır.

Ziraat Bankasının sağlamış olduğu bu kredi paketlerindeki isimler ise şöyledir; kredi paketi de kurmuş olduğunuz ya da kurulu olan işletmelerin giderlerine finanse edilmesi için verilebilecek olan işletme seracılık kredisi ve yatırıma yönelik olarak yapılacak faaliyetlerin masraflarının giderleri için sağlanacak olan yatırım kredisidir. Seracılık yapmak ya da kurmuş olduğu seranın giderlerini devlet teşviki altında, düşük faiz oranlarında kredi imkanlarından faydalanmak istemekte olan kişiler her iki kredi imkanları için, bulundukları yere en yakın olan Ziraat Bankası şubesine şahsen kendileri gideren şahsi olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Scroll to Top