"borç" ile Etiketlenen Konular

Alacaklı ve borçlu arasındaki ödeme taahhütlerinden biri de senetlerdir. Senet, üzerinde tarih, borç miktarı ve alacaklı ile borçlunun imzalarının bulunduğu kıymetli evraktır. Senet düzenlenirken borçlu ‘lehtar’, alacaklı ‘muhatap’ olarak adlandırılır. Zamanında ödemesi yapılmamış senetler için alacaklı bir takım yasal haklarla korunmaktadır. Borcun tahsili için icra işlemi yapılmaktadır. Peki senet nasıl icraya verilir konusunu yeterince biliyor musunuz? Tüm detayları yazımızın devamında...
Borçlarını ödeme zorluğuna düşenler için her geçen gün eklenen dosya masrafları, avukat ücreti, faiz gibi ek maliyetler oluşur. Kimi durumlarda mevduat hesapları bloke edilir, borcun tahsili için maaş haczi yoluna gidilir. Borcun tamamının ödenememesi durumunda izlenecek en iyi yöntem borcu taksitlendirme yoluna gitmek. İcra iflas kanununa göre borçlu alacaklı ile anlaşma yoluna gidip borcunu taksitle ödeyeceğini taahhüt ederek borcu taksitlendirebiliyor. Taksitlendirme...
Harcamaların belirli bir dengeye oturtulması sadece işletmeler için değil bireyler için de önemli bir sorun. Para kazanmak kadar, kazanılan parayı da verimli kullanmak önemli. Aksi halde giderler gelirleri aştığı zaman tehlike çanları çalmaya başlamış demektir. Giderlerin gelirin altında kalacak şekilde düzenlenmesine kişisel finans yönetimi denir. Hepimiz çalışma hayatımız süresince geleceğe dair planlar kurgularız. Çocuklarımızın eğitim masrafları için birikim peşinde koşar, emeklilikte...