TEB TARIM KREDİSİ

teb tarım kredisi

Günümüzde birçok banka müşterilerinin ihtiyaçlarına yardımcı olmak amacıyla krediler vermektedir. Bu bankalardan birisi de Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)’dır. Bu yazımızda sizlere TEB tarım kredisi hakkında bilgilendirmelerde bulunacağız.

TEB Tarım Kredisi Nedir?

TEB tarım kredisi alanında 3 başlık altında TEB tarım kredisini sunmaktadır. Bu başlıklar şu şekildedir;

İşletme Tarım Kredileri Nelerdir?

TEB tarım kredisinden İşletme tarım kredileri 11 alt kredi tipinden oluşmaktadır. Bu TEB tarım kredisi çeşitleri; Hasat kredisi, Tarımsal BCH kredisi, organik TEB tarım kredisi, iyi tarım uygulamaları kredisi, sözleşmeli üretim kredisi, tarımsal gelir kredisi, arıcılık kredisi, süt hayvancılığı kredisi, besicilik kredisi, su ürünleri kredisi ve tavukçuluk kredisidir.

Hasat Kredisi Detayları

Ürün hasat dönemine bağlı olarak 12 aya kadar vade imkanı, ürüne göre özel limit, kredi çeken kişinin maddi durumuna göre ara ödemesiz, vade sonunda ödeme imkanı sunulmaktadır.

Kredi başvurusu için; Çiftçi kayıt sistemi belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah senedi, tapu fotokopileri gereklidir.

Tarımsal Tarımsal Borçlu Cari Hesabı (BCH) Kredisi Detayları

Kredi içeriği; 12 aya kadar vade imkanı, 1/3 ayda bir devre faizi tahsilatı, vade sonunda anapara ödeme imkanlarıdır.

Kredi başvurusu için; nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah senedi, tapu fotokopileri, kiralık arazileri varsa kira sözleşmesi, hayvancılık yapıyorsa işletme tescil belgesi, hayvan pasaportları, yetiştirici birliklerine üye ise üyelik bilgisi, seracılık yapıyorsa örtü altı belgesi gereklidir.

Organik TEB Tarım Kredisi Detayları

Kredi içeriği; 12 aya kadar vade, vade sonunda anapara ve faiz ödemesi imkanları sunulmaktadır.

Kredi başvurusu için; Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi, İkametgah senedi, Tapu fotokopileri, İşletme tescil belgesi, Organik tarım sertifika belgesi veya geçiş sürecinde yer alan işletmeler için durumunu belirtir belge gereklidir.

İyi Tarım Uygulamaları Kredisi Detayları

Kredi içeriği; 12 aya kadar vade, vade sonunda anapara ve faiz ödemesi imkanları sunulmaktadır.

Kredi başvurusu için; Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi, İkametgah senedi, Tapu fotokopileri, İşletme tescil belgesi, iyi tarım uygulamaları sertifikası gereklidir.

Sözleşmeli Üretim Kredisi

Kredi içeriği; Sözleşmeli çiftçiye ya da doğrudan firmaya kredi imkanı, 12 aya kadar vade, vade sonunda, ürün bedeliyle tek seferde ödeme imkanları sunulmaktadır.

Kredi başvurusu için; Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi, İkametgah senedi, Tapu fotokopileri, Kiralık arazi varsa kira sözleşmeleri gereklidir.

Tarımsal Gelir Kredisi Detayları

Kredi içeriği; 8 aya kadar vade, vade sonunda, ürün bedeliyle tek seferde ödeme imkanı sunulmaktadır.

Kredi başvurusu için; Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi, İkametgah senedi, Tapu fotokopileri, Kiralık arazi varsa kira sözleşmeleri  gereklidir.

Arıcılık Kredisi Detayları

Kredi içeriği; Kovan, petek, şeker, nakliye vb. ihtiyaçları karşılanmasını sağlayan kredidir. 12 aya kadar vade, vade sonunda anapara ve faiz ödemesi imkanları sunmaktadır.

Kredi başvurusu için; Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi, İkametgah senedi, Tapu fotokopileri, Arıcılar birliğinden alınacak arıcı kimlik belgesi gereklidir.

Süt Hayvancılığı Kredisi Detayları

Kredi içeriği; Süt hayvanlarınızın yem, ilaç ve bakım giderlerini karşılayan özel bir kredidir. 18 aya kadar vade, aylık veya 3 aylık eşit taksitlerde geri ödeme, “Hayvan Hayat Sigortası” imkanları sunmaktadır.

Kredi başvurusu için; Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi, İkametgah senedi, Tapu fotokopileri, Damızlık birliği üyelik belgesi, Hayvan varlığı listesi gereklidir.

Besicilik Kredisi Detayları

Büyükbaş hayvanlarınızın, kesime kadar giderlerini karşılamak amaçlı kredidir. 12 aya kadar vade, Nakit akışınıza uygun, vade sonunda anapara ve faiz ödemesi gibi imkanlar sunmaktadır.

Kredi başvurusu için; Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi, İkametgah senedi, Tapu fotokopileri, İşletme tescil belgesi, Islah/Yetiştirici birliklerine üye ise üyelik belgesi gereklidir.

Su Ürünleri Kredisi Detayları

Avcı için tekne, yetiştiriciler için ise havuzlar ve kafes ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen kredidir. 12 aya kadar vade, vade sonunda anapara ve faiz ödemesi gibi imkanlar sunmaktadır.

Kredi başvurusu için; Nüfus Cüzdan fotokopisi, İkametgah senedi, Su ürünleri yetiştiricilik belgesi, Ruhsat teskeresi (Gemi ve Şahıs için), Denize elverişlilik belgesi, Tonilato belgesi, Gemi için sicil tasdiknamesi gereklidir.

Tavukçuluk Kredisi Detayları

Beyaz et veya yumurta üretimi yapan üreticilere özel kredi ile yem, civciv ve işçilik giderlerinin karşılanması amacıyla verilmektedir. 12 aya kadar vade, 1/3/6 aylık eşit veya esnek taksitli ödeme imkanı sunmaktadır.

Kredi başvurusu için; Nüfus Cüzdan fotokopisi, İkametgah senedi, Gıda üretim sertifikası, İşletme tescil belgesi, Çalışma izni, Sağlık sertifikası gereklidir.

Yatırım Kredileri Nelerdir?

TEB tarım kredisinden yatırım kredileri kendi içerisinde 2 alt kredi tipinden oluşmaktadır. Bu krediler; Tarımsal Proje Kredisi ve Süt Hayvancılığı Kredisidir.

Tarımsal Proje Kredisi Detayları

Hibe destekli projeleri kolayca gerçekleştirmek için uygun faiz oranı ve ödeme koşullarıyla verilen bir kredi TEB tarım kredisi tipidir.

Kredi içeriği; Makine ve ekipmanlarda 48 aya kadar, inşaat içeren yatırım kredilerinde 60 aya kadar vade imkanı, 1/3/6/12 ayda bir eşit ve esnek ödeme imkanı sunulmaktadır.

Kredi başvurusu için; Tarım Kredisi Talep Formu, Tamamlanmış Hibe Başvuru Formu’nun fotokopisi, Tamamlanmış İş Planı, IPARD Memzuç Muvafakatnamesi, Hibe Başvuru Formu’nun ve İş Planı’nın tüm ekleri, Varsa diğer gelir-gider veya varlıklarına ilişkin belgeler, Teminatlara ilişkin belgeler (kefil belgeleri, tapu, ruhsat vb.), Hibe Sözleşmesi gereklidir.

Süt Hayvancılığı Kredisi Detayları

Mevcut işletmesi olan ya da yeni işletme kuracak yetiştiricinin, barınak yapımı ve tadilatı ile süt hayvanı ve ekipman alımına yönelik yardımda bulunmak amacıyla verilen bir TEB tarım kredisidir.

Kredi içeriği; 60 aya kadar vade, 1/3/6/12 ayda bir eşit veya esnek ödeme imkanı, “Hayvan Hayat Sigortası” imkanları sunulmaktadır.

Kredi başvurusu için; Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi, İkametgah senedi, Tapu fotokopileri, Damızlık birliği üyelik belgesi, Hayvan varlığı listesi, Fatura veya alım satım makbuzu gereklidir.

Tarım Girişimcileri İçin TEB Tarım Kredisi Nedir?

Tarım sektöründe üretime yönelik faaliyet gösteren ve işletme kuruluş tarihi 1 yılı geçmeyen tüm girişimcilerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen TEB tarım kredisidir.

Taksitli Ticari Kredi

Başta yatırım ihtiyaçları olmak üzere girişimcilerin tüm ihtiyaçları için kullanabileceği bir TEB tarım kredisidir.

Kredi Tutarı: Projenin ihtiyacına göre 50.000 TL’ye kadar teminatsız (İşin türüne ve durumuna göre TEB teminat isteyebilmektedir.) 100.000 TL’ye kadar teminatlıdır.

Ödeme Şekli: Her ay eşit taksitler halinde veya firmanızın nakit akışına uygun esnek geri ödeme imkanı sunmaktadır. 3-6-9-12 ay geri ödemesiz, daha sonrasında taksitle ödeme yapabilme imkanları gibi ödeme imkanları mevcuttur.

Vadesi: 36 aya varan vade seçenekleri mevcuttur.

KGF Teminatlı Tarım Girişimci Kredisi

TEB & KGF işbirliğiyle tarım sektöründe faaliyet gösterecek girişimcilerin 250.000 TL’ye kadar teminatsız kullanabileceği bir TEB tarım kredisidir.

Kredi Tutarı: Projelerde ihtiyaca göre teminat göstermeden 250.000 TL’ye kadar limit imkanı sunulmaktadır.

Ödeme Şekli: Her ay eşit taksitler halinde veya firmanızın nakit akışına uygun esnek geri ödeme imkanı
3-6-9-12 ay geri ödemesiz daha sonrasında taksitle ödeme yapabilme imkanı vardır.

Vadesi: 60 aya varan vade seçenekleri mevcuttur.

Yazımızda sizlere ihtiyacınız olabilecek TEB tarım kredisinin hepsini ve başvuru için gerekli belgelerin ne olduğunu paylaştık. Eğer bir TEB tarım kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız yukarıda her kredi için verdiğimiz belgeler ile herhangi bir TEB şubesine giderek TEB tarım kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

TEB Tarım Kredisi İçin TIKLAYINIZ!

Scroll to Top