Terör Mağdurlarına Faizsiz Kredi

p039q0cn 1

Terör, kavramı her ne kadar istenmese de günümüzde birçok ülkenin mücadele ettiği önemli bir durumdur. Ülkemizde ise son yıllarda artan terör olayları ve benzeri kamusal risk faktörü yaratan büyük ve zarar boyutu göz ardı edilemeyecek olan olaylar yaşanmaktadır. Bu tür büyük ve önemli olumsuzluklar ülkemiz ve vatandaşlar adına her ne kadar manevi bir zarar yaratsa da bu durumun bir de maddi boyutu bulunmaktadır.

Yaşanan Olumsuz Maddi Durumlar Nelerdir?

Elbette ekonominin olumsuz etkilenmesi diyebiliriz. Bir ülkenin gelişimi ekonomisinin refahı ve insanlarının iş gücüne katılımı ile ilgilidir. Terör gibi yıpratıcı ve zarar boyutu büyük bir durumda elbette bu ekonomik çöküntüye sebebiyet veren en önemli risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Terör Mağdurlarına Faizsiz Kredi imkanı bir nebze de olsun bu iyileşme için önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hükümet veya Vatandaş Ülke Ekonomisi, Yurttaşların Refahı ve Maddi Geçinimi İçin Neler Yapabilir?

Hükümet adına konuşacak olursak, faizsiz kredi ve yatırım teşvikleri en önemli ekonomik kalkınma ve maddi solunum eylemidir. Terörden mağdur olmuş esnafa, çiftçiye, öğrenciye ve çalışana teşvik kredisi ve faizsiz kredi bir nebze de olsa terörden gelen zararın en aza indirilmesi ve ekonomik çarkın tekrarını sağlamak için önemli bir hareket olacaktır. Vatandaş ise yerli malı tüketimine yoğunlaşıp, harcama ve ihtiyaçlarını esnaf ve yerli üreticiden yana kullanırsa bu ulusal refah ortamı daha da önem arz edecek ve ekonomik bir yükselme veya eski seviyesine ulaşma eğilimi gösterecektir.

Bu kapsamda hükümet, yaşanılan terör olaylarından etkilenen ve mağdur olan kişilere yönelik bir takım acil eylem planları ve girişimlerde bulunmuş, bu bağlamda da çeşitli kararlar almıştır. Bunlardan birkaçı;

  • Terörden olumsuz etkilenen tüm öğrencilere, kredi yurtlar kurumunca (KYK) ücretsiz barınma imkanına olanak sağlanması,
  • Terörden zarar gören esnaf ve çiftçilerin herhangi bir ödenmemiş borcu var ise bu borçlar ertelenecek ve yine bu zarar gören esnaf ve çiftçilere faizsiz kredi imkanı sağlanacak,
  • Şehrin tarihi dokusunun korunarak yeniden bir yapılandırma sürecine girişilerek vatandaşın refah düzeyi ve moral seviyesi yükseltilecek, terörün izleri silinecektir.

Bu belirttiğimiz 3 madde “Terör Mağdurlarına Faizsiz Kredi” kapsamında değerlendirilecek olur ise; hükümetin aldığı geniş ve kapsayıcı acil yardım planı içerisinde en dikkat çekici olanları olarak karşımıza çıkmaktadır. “Faizsiz konut kredisi imkanı”, “Esnafa faizsiz kredi imkanı” ve “İşsiz kalan gençlere iş ortamı yaratılarak istihdamlarının sağlanması” gibi birçok önemli adım ve kararı bünyesinde birleştirmiştir. Terör nedeni ile ağır tahribata uğramış konut ve iş yerlerinin yıkılarak devlet tarafından yeniden inşa edilmesi, az tahribata uğrayan binaların ise yine devlet tarafından 10.000 TL’ye kadar destek verilerek tamiratına başlanması yine önemli ve destekleyici bir sosyal devlet hareketi olarak birçok vatandaş tarafından ilgi ile karşılaşmıştır.

Burada önemli olan konu ise zararın belgelenmesidir. Terör Mağdurlarına Faizsiz Kredi sağlanması kapsamında, esnaf olsun çiftçi olsun vatandaş olsun, konutunun iş yerinin tarlasının gördüğü zararı tespit ettirip zararı belgeledikten sonra ilgili devlet birimlerine başvurularını yaparak bu yardım ve desteklerden yararlanabilecektir.

Terör sebebi ile iş yerleri ve çalışma alanları zarar gören esnaf ve  çiftçilerimiz için 30.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunan hükümet planı, zarar ve mağduriyetin tespitinden sonra T.C. Halk Bankası aracılığı ile bu krediyi sağlamaktadır. Hatta daha önceden Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’den kredi kullanmış zarar gören esnaf ve çiftçi de bu terör sebepli faizsiz kredi imkanından faydalanabilecektir. Ayrıca yine bu zarar gören esnaf ve çiftçilerin geciken prim borçlarının ertelenmesi de olası bir destek programı olarak hükümet tarafından düşünülmektedir.

Scroll to Top