Tüketim Eğilimini Etkileyen Faktörler

cp fmcg
İnsanlar yaşadıkları hayatta sürekli olarak üretim halinde olamazlar. Fakat yaşam gereği tüketim halindedirler. Biz insanlar için tüketici gurubu denilmesi doğrudur. Çünkü ne bitkiler gibi evrene katkı sağlayabiliriz ne de hayvanlar gibi türevlerinden faydalanabiliriz. Bizler sahip olduğumuz irade ve akıl ile mevcut olanı geliştirebilir ve daha iyisine dönüştürebiliriz. Bu yüzden insanlık olarak tüketim eğilimine sahibiz. Bu eğilimi ise etkileyen bir sürü faktör bulunmaktadır. Milli gelir kavramının ifade edilmesinde ise tüketimi eğilimi kullanılmaktadır. Milli gelir kişi başına düşen para miktarıdır. Bu yüzden kişinin kazandırdıkları ile harcadıkları arasında bir denge sağlanmalıdır. Her ülke ekonomisinin gücün göre de milli gelir dengesi farklılaşır. Bu yazıda sizlere Tüketim Eğilimini Etkileyen Faktörlerin neler olduğundan bahsetmek istiyoruz.

Sayfa İçeriği

Tüketim Eğilimini Etkileyen Faktörler?

Tüketim kelime anlamı ile toplumda varlığını sürdüren insanların direkt olarak ihtiyaçlarını karşıladığı mal ve hizmetleri kullanma durumu demektir. Tüketim için harcanan paralar ve yapılan parasal ödemelere ise tüketim harcamalar denilir. Tüketim eğilimini; tüketim harcamaları, demografik yapı ve ekonominin durumu direkt olarak etkiler. Bunun sonucunda birçok faktör ortaya çıkar. Bu faktörleri aşağıda sizler için sıraladık.

 • Özel tüketim ürünlerindeki artışlar GSMH’nin yükselmesini sağlar.
 • Orta yaşlı veya yaşlı kişilerin emekliliğe çabuk kavuşmak için harcamaları azaltmadır.
 • Tüketim eğilimi genç kişilerde daha yoğundur.
 • Orta yaşlı ve ev reisi konumunda kişiler tüketimi daha ayarlı yapar.
 • Sosyal değerler tüketim üzerinde direkt etkilidir.
 • 90 lı yıllar ve öncesinde tasarruf ve kendinden sonrakine ev, para , arsa bırakmak önemliydi. Bu yüzden tüketim eğilimi azdı.
 • 2000 li yıllar daha çok hazır olanı alma ve gelecekten çok şimdiye yatırım yapma mottosu olduğu için tüketim eğilimi daha hızlıdır.
 • Gıda ürünlerinin çeşitliliği tüketimi arttırır.
 • Dayanıksızlaşan ve hemen bozulan ev eşyaları ve küçük ev aletleri sürekli tüketimi sağlar.
 • Ekonomik sorunlar yüzünden tüketim eğilimi etkilenir.
 • Krizler ev, araç satın alımında yahut beyaz eşya, mobilya alımlarını kademeli olar etkiler.

Tüketim Fonksiyonu Nedir?

Tüketim fonksiyonu; harcanabilen gelir ile tüketim harcaması arasındaki ilişkiyi ifade eder. Gene olarak formül ve grafik üzerinden hesaplanır.

Tüketim Fonksiyonu Formülü;

oooo

Tüketim Fonksiyonu Grafiği; 

eee

Yukarıdaki grafikte verilen Tüketim Fonksiyonu eğrileri ; C =Yd doğrusu üzerinde bulunan her noktada tasarruf olmadığını ve tüm gelirin tüketildiğini gösteriyor. E noktasında ise tasarruf 0 dır. Bu noktaya ” başabaş gelir düzeyi” denir. Bu noktanın sağı pozitif tasarruf, solu ise negatif tasarruf şeklinde ifade edilir.

Marjinal Tüketim Eğilimi Nedir?

Marjinal tüketimi eğilimi;  harcanabilir gelirdeki küçük artışların tüketim harcamalarındaki artışa ne oranda etki edeceğinin hesaplanmasıdır.

Marjinal Tüketim Eğilimi Formülü = (∆C/ ∆Yd) = tg α dır.
Scroll to Top