Ülkenin Kredi Notu Yatırımcıları Nasıl Etkiler?

Ülkenin Kredi Notu Yatırımcıları Etkiler Mi?

Belirli zaman aralıklarında ülkelerin kredi notları verilmektedir. Kredi notları farklı tarafsız şirketler tarafından belirlenmektedir. Ülkelerde değişik şirketler bulunmaktadır. Bu şirketler arasında en çok bilinen ve verdiği notlar dikkate alınan şirketler bulunmaktadır. Ülke kredi notu hem ülke için hem de yatırımcılar için oldukça önemli bir kriterdir. Ülkelerin kredi notu ne anlama gelir? Ülke kredi notu nasıl belirlenir? Ülkenin Kredi Notu Yatırımcıları Nasıl Etkiler? Bu ve daha fazlası için yazımızın devamını okuyun!

Ülke Kredi Notu Ne Anlama Gelir?

Ülkenin kredi notu, ülkenin genel itibarı için önemli bir ölçüttür. Ülkeye yapılacak yatırımlara ve ülkeden yapılacak yatırımlara yön verebilecek bir gösterge olarak ülke kredi notu gösterilebilir. Ülke kredi notu literatürde uluslararası piyasada kredi işlemlerinde ülkelerde meydana gelebilecek önemli olaylar neticesinde kayba uğrama durumu olarak açıklanmaktadır. Ülkenin kredi notunun belirlenmesi amacı ise ülkede yaşanılan olaylar nedeni ile borç verilme uğranılan kayıpların belirlenmesidir. Genel olarak bu durumlar ülke hükümetleriyle alakalıdır. Kişilerin bu durumda hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Ülke Kredi Notu Nasıl Belirlenir?

Ülkenin kredi notu belirlenirken dikkat edilen önemli ölçütler göz önünde bulundurulur. Ülkenin ekonomi, politik ve sosyal yapısı kredi notu belirlenmesinde dikkate alınan ölçütlerdir. Özellikle yatırım konularında ülkenin krebilitesinin önemi yüksektir. Ülkenin ekonomi, politik ve sosyal yapı göstergeleri belirlenip, analiz edilir ve buna göre not değeri ortaya konulur. Kısacası bir ülkenin kredi notunu belirlemek oldukça zor bir işlemdir. Çünkü gerekli olan ölçütlerin ölçümü hiç kolay değildir.

Ülkelerin Kredi Notunu Kim Belirler?

Ülkelerin kredi notlarını belirleyen farklı şirketler bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilinenleri ise  Fitch, S&P ve Moody’s’ olarak sıralanabilir. Her şirket bir ülkeye farklı kredi notu verebiliyor bunun nedeni ise her şirketin farklı not kriterlerinin bulunmasıdır. Bu kriterler yatırım fırsatları vb. faktörler göz önünde bulundurularak ülkeye bir kredi notu veriliyor.

S&P Kredi Notu Değerleri: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC ve C’dir.

Moody’s Kredi Notu Değerleri: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C ve 1,2,3’tür.

Şirketlerin bu kredi notu değerlendirmelerinde ki her bir harf kategorisinin farklı özellikleri bulunmaktadır. O özelliklere göre ülkenin kredi notu yorumlaması yapılabilmektedir.

Kredi notu belirleyen şirketlerin genel özelliklerini kısaca açıkladık. Peki, ülkemizin kredi notu nedir? Ülkemize Moody’s Ba1, S&P BB+ ve Fitch BBB- kredi notunu vermiştir. Bunların geldiği anlam ise Fitch tarafından verilen kredi notu ülkemizin yatırım yapılabilir notlar arasında en alt düzeyde olduğudur. Moody’s ve S&P ise yatırım yapılamaz notu vermiştir.

Ülkenin Kredi Notu Yatırımcıları Nasıl Etkiler?

Kredi notunun ülkede bulunan yatırımcılar açısından en önemli kriter diyebiliriz. Çünkü ülkeye yapılacak yatırımlar konusunda ülke kredi notu başta gelen kriter olarak karşımıza çıkar. Eğer ülkenin kredi notu düşük ve yatırım yapmaya müsait değil ise yatırımcılar bundan olumsuz olarak etkilenecektir. Çünkü mevcut piyasada bulunan diğer yatırımcılar ve piyasa içerisinde bulunan şirketler daha temkinli davranacak ve yatırımlarını ona göre yapacaklardır. Fakat ülke kredi notu yüksek ise yatırımcı açısından bir sıkıntı olmaz. Yatırımlarını devam ettirebilir hatta arttırma konusunda da bazı adımları izleyebilir. Yatırımcılar ülkenin kredi notunu belirleyecek olan şirketlerin açıklamalarını takip etmeleri gerekir. Ülkenin kredi notu yatırımcılar için önemli bir husustur. Ülke notu değerlendirmesi sonucunda ülkelerde bazı farklılıklar görülür. Bu farklılıklar;

  • Ülke ekonomisi içerisinde bulunan faiz oranları kredi notuna göre değişir,
  • Borçlanma imkanları genişler,
  • Ülke içerisindeki ekonomik dengeler kurulur,
  • Yatırımcıların güveni sağlanır veya aksi durum söz konusu olur.

 

Scroll to Top