Ziraat Bankası Arazi Alım Kredisi Başvuru Ve Özellikleri

Arazi Alım Kredisi Ne Demektir?

Gerçek ve de tüzel kişilerin üreticilerine sunulmakta olan, tarla vasfında olan arazilerin alınması ve tarım arazilerinin üretimlerinin katılması için Ziraat Bankasının vermiş olduğu bir kredi türü olarak bilinmektedir. Tarım arazilerinde işletme ölçeğinin rantabl hale gelmesi ve büyütülmesi ilk olarak amaçlanan şeylerden birisidir. Gerçek ve tüzel kişilerin üreticileri ile tarımsal üretim yapmakta olan ya da yapılacak arazileri alabilmek için ihtiyaç olarak duyulan kredi Ziraat Bankası aracılığıyla uygun vade ile karşınıza çıkmaktadır. Ziraat Bankası Arazi Alım Kredisi Başvuru Ve Özellikleri yazımızın devamında yer alacaktır. Ziraat Bankasının arazi alım kredi faiz oranları, bütün bankalar arasında en uygun olan faiz oranlarıdır. Bilinmesi gereken bir diğer şey ise arazi alım kredisinin, tarla alım kredisi olarak adlandırılmasıdır.

Ziraat Bankası Arazi Alımı Kredisi

Tarımsal faaliyet göstermekte olan gerçek ya da tüzel kişilere gerekli olan desteğin sağlanabilmesi için devlet destekli birçok atılım yapılmaktadır. Bu anlamda özellikle de bankaların sunduğu krediler ilk sıralarda yer alırken, devlet ve özel destekli olan her banka, tarım alanında faaliyetini göstermekte olan firma ve işletmelerde gerekli destek sağlanır. Ülkemizde de hizmet vermekte olan finans sektöründe yıllardır değişmemekte olan Ziraat Bankası ilk sırada yer almaktadır. Bu anlamda da Ziraat Bankası Arazi alımı kredisi adında kredi desteğini müşterilerine sağlamaktadır.
Ziraat Bankasının sağlamış olduğu bu destek, özellikle de ülkemizde ekim alanına müsait olan arazinin tarıma kazandırılması, doğal afetlerin önüne geçilebilmesi ve istihdam alanı sağlayıp, ülke ekonomisine katkı sağlanması planlanır.

Arazi Alım Kredisinde Koşullar Nelerdir?

Bankalarda, arazi alım kredileri yatırım kredisi olarak da bilinmektedir. Ziraat Bankası arazi alım kredisi adı altında 3 farklı şekilde krediden faydalanmaktadır:
-Hisse paylarında, diğer hissedarların satın alınmalarına yönelik olan yatırım kredileri ( Bu durum hisseli tarım arazilerinde geçerli olmaktadır. )
-Bitişik arazilerde satın alınmaya yönelik olan yatırım kredileri ( Burada arazilerin hisseli olup olmamaları önemli olmamaktadır. )
– Hisseli arazilerde satın alınmalarına yönelik olarak kullanılacak ya da bitişik olmayan yatırım kredileri
Yatırım kredileri, genellikle bankalarda arazi alım kredisi, ekipman kredisi ve hayvancılık kredisi olarak verdikleri olarak da bilinmektedir.

Arazi Alım Kredisinden Nasıl Faydalanılır?

Ziraat Bankası bazı kriterleri arazi alım kredisinden faydalanabilmek için aramaktadır. Öncelik olarak üretim yapılmakta olan konuyla, kredisi alacak olan müşterilerin koşullara uygun olmaları gerekmektedir. Kredi çekilecek olan yılda Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu şartlar yerine getirmiş olması, düşük faiz oranlarından yararlanmak için iyi fırsattır. Ziraat Bankası tarımsal kredi faiz oranlarında değişkenlik gösterilmesiyle birlikte, düşük ve kredi kullanan kişiler için uygun seviyede tutulur. Arazi alım kredisi sübvansiyonlu kredi uygulaması kapsamına da dahil edilmektedir.

Arazi Kredisini Kimler Kullanabilir?

Ziraat Bankasına benzer birkaç bankanın, tarımsal faaliyet göstermekte olan gerçek ya da tüzel kişilere arazi alım yapmasında kolaylık sağlayan bir durum olduğunu bilmekteyiz. Ziraat Bankası, gerçek ya da tüzel kişiliklerin talepleri durumunda kendi bünyelerinde bulunmakta olan arazi alım kredisini kullandırmaktadır. Bu kredi desteği sayesinde, bağ, tarla ve bahçe ile sınırlanmayıp, aynı zamanda da tarımsal faaliyetlerde de kendine ait bir yapı ortaya koymak istemekte olan işletme sahiplerine verilmektedir. Ziraat Bankasının arazi  alım kredi olanaklarına bakıldığında, ister bitişik nizam parseller, ister hisseli olsun her türlü arazinin alınmalarına imkan sağlanmaktadır. Aynı zamanda farklı hisse paylarına sahip hissedarlardan arazi satın alınmaları yönünde kredi verilmektedir.

Ziraat Bankası Arazi Alım Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası, arazi alımları için kredi imkanlarından faydalanmak isteyen müşterilerini banka şubelerine davet etmektedir. Kredi kullanımına yönelik olan ticari müşteri hizmet yetkilileriyle irtibata geçiyorken alınması istenilen arazi konumlarını göstermekte olan dökümlerle beraber nüfus cüzdan fotokopilerini götürmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda tüzel kişi olarak başvuru yapacak olan firma ve işletmelerin gerçekleştirdiği tarım alanlarıyla alakalı resmi evrak dökümlerinin de götürülmesi gerekmektedir.

Ziraat Bankasına yapılacak olan arazi alım kredisi başvurusu için, Ziraat Bankası’nın bir şubesine gidip gerekli evrak ve başvuru formları iletilerek yapılabilir. Bu sayede müşteri temsilcileri gerekli olan yönlendirmeleri yapacaktır. Aynı zamanda arazi alım kredisinde gerekli olan evraklar da banka tarafından gerçek ya da tüzel kişiler için olmak üzere iki türden gerekli evrak bulunmaktadır.

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Olan Belgeler

 • Kimlik numaralarının da bulunduğu nüfus cüzdanları,
 • Çiftçi belgeleri ya da ÇKS evrakları,
 • Tapu kaydı ve kira kontratı gibi tarımsal işletmeleri teşvik etmeye yararlı belgeler,
 • Kredi için gösterilecek teminatla alakalı evraklar,
 • İşletmelerin son 3 yılda bilanço geliri tabloları gerekli olan gerçek kişi belgeleridir.

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Olan Belgeler

 • Çiftçi belgesi ya da ÇKS belgesi,
 • Tüzel kişiye ait olan ana sözleşmenin de yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi ,
 • Vergi levhası,
 • Odaya kaydı olduğunu belirten belge,
 • Tapu kaydı ve kira kontratı gibi tarımsal işletmeleri teşvik eden belge,
 • Tüzel kişiliği temsil etmekle görevli olan kişilerin yetkilerini belirten belgeler
 • Tüzel kişilik yeni kurulmuş ise son yıldaki gelir tablosu ve bilançosu, yeni olmayan tüzel kişiler için en az 3 yıla dair gelir tablosu ve bilanço
 • Kredi için gösterilecek teminata ait belge

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz