Ziraat Bankası Evlilik Kredisi

Çeyiz Parası Evlenme Yardımı Alma Şartları

Günümüzde Ziraat Bankası Evlilik Kredisi olarak bilinen ve birçok kişi tarafından da bahsedilen kredi çeşidi esasında yoktur. Ziraat Bankası evlenecek olan kişiler için diğer bankaların yaptığı gibi bir çeyiz hesabı fırsatı sunmuştur. Bu hesap ile birlikte evlenecek olan kişiler yapacakları birikimlere ilave olarak devlet tarafından verilecek olan destek ile birlikte daha avantajlı bir şekilde birikim elde edebilir. Gelin şimdi sizlere Ziraat Bankası çeyiz hesabından bahsedelim.

Ziraat Bankası Çeyiz Hesabı

18 Nisan 2016 tarihinden itibaren çeyiz hesabı açtıracak olan kişiler en az üç yıl boyunca birikim yapmaları halinde 27 yaşını doldurmadan önce evlenmeleri halinde toplam birikimlerine en fazla %20 oranında devlet tarafından yapılacak olan katkı ile birlikte kazanç sağlarlar. Aşağıda devlet tarafından verilecek olan katkı ile birlikte başvurulabilecek ola çeyiz hesabından kimlerin faydalanabileceğine dair bilgiler yer alır;

 • 24 yaşını doldurmayan ve daha önce hiç evlenmemiş bir Türk vatandaşı ya da 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda yer alan 28. madde kapsamına dahil olan kişiler
 • Evlilik tarihinden önce en az üç sene boyunca düzenli bir şekilde ödeme yapan kişiler
 • 27 yaşını doldurmadan önce ilk evliliğini yapan ve evlendiği tarihten itibaren altı aylık dönem içinde belgeleri ile başvuran kişiler devlet katkısından faydalanabilir.

Düzenli ödemeleri aksatacak olan kişilere devlet katkısı verilmez. Çeyiz hesabı özellikleri ise aşağıda yer alıyor;

 • Devlet katkısı, birikim yapılacak olan ödeme tutarına göre değişim gösterir.
 • Evlilik tarihi itibarı ile her ne olursa olsun kazanılabilecek en yüksek devlet katkısı oranı %20 olarak belirlenmiş bulunuyor.
 • Devlet katkısı en yüksek tutarı ve düzenli ödemeler içi belirlenmiş olan alt ve üst sınırlar her yıl yeniden değerleme oranına göre artış gösterir.
 • Düzenli ödemelere ilave olarak üst sınırın aşılmaması koşulu ile istenildiği zaman hesaba para yatırılması mümkün olur.
 • Hesabın açılışı sırasında bir defaya mahsus olmak koşulu ile üst sınırın üzerinde bir tutarda para yatırılabilir.
 • Çeyiz Hesabı yalnızca TL cinsinden açılabilecek ve ortak hesap olarak kullanılamayacaktır.
 • Bir kişinin birden fazla çeyiz hesabı açması mümkün olmayıp, bu hesabın bir başka bankaya taşınması da mümkün olmaz.
 • Hesap bakiyesini asgari ödeme tutarının altına düşürmeme koşulu ile yılda iki defa birikimden çekebilme hakkı bulunur.

Konut hesabına yapılmakta olan düzenli ödeme sürelerine göre 2017 yılında belirlenmiş olan devlet katkısı oranı ve azami katkı tutarı ile aylık vade aralıkları aşağıdaki gibidir;

 • 36 ve 47 aylık vadeler arasında devlet katkısı oranı %10 olup azami katkı tutarı 4.384,95 TL olarak belirlendi.
 • 48 ve 59 aylık vadeler arasında devlet katkısı oranı %15 olup azami katkı tutarı 4.933,07 TL olarak belirlendi.
 • 60 ve üzeri aylık vadeler söz konusu olduğu zaman devlet katkısı oranı %20 olup azami katkı tutarı 5.481,19 TL olarak belirlendi.

Ödeme dönemine göre en düşük ve en yüksek birikim tutarlarının 2017 yılında şu şekilde olmasına karar verilmiştir;

 • 1 aylık ödeme dönemi için en düşük birikim tutarı 109,62 TL ve en yüksek birikim tutarı 1.096,24 TL olarak belirlenmiş bulunuyor.
 • 3 aylık ödeme dönemi için en düşük birikim tutarı 328,87 TL ve en yüksek birikim tutarı 3.288,71 TL olarak belirlenmiş bulunuyor.

Açılış sırasında bir kereliğe mahsus olmak üzere 2017 yılı için ödenebilecek ola en yüksek birikim tutarı 16.443,56 TL olarak belirlenmiş bulunuyor.

Bu hesaptan faydalanmak isteyen kişilerin ise Ziraat Bankası şubelerine giderek başvuruda bulunmaları yeterli olur.

Çeyiz Hesabı ile İlgili Diğer Bilgiler

 • Çeyiz hesabının açılabilmesi için 18 yaşından büyük olunması ya da küçük olunması halinde de vasi ya da veli tarafından açılması gerekir.
 • Birden fazla çeyiz hesabı açılması mümkün olmayıp, farklı bankalarda açılan çeyiz hesaplarının birleştirilmesi de mümkün olmayacak ve devlet yalnızca ilk açılan çeyiz hesabı için katkı verecektir.
 • Devlet katkısı, 36 ay boyunca ödemelerini aksatmayan ve 27 yaşını doldurmadan önce ilk evliliğini yapan kişilere verilir. Devlet katkısını hak eden kişilerin evlendikleri günden başlamak üzere altı ay içinde uluslararası geçerliliğe sahip olan aile cüzdanları ve daha önce evlilik yapılmadığını yani bu evliliğin ilk olduğunu gösteren belgenin de Nüfus Müdürlüklerinden alınması gerekir. Böylelikle Ziraat Bankası şubesine başvurmanız mümkün olur. Ay içerisinde yapılacak olan başvurular Ziraat Bankası tarafından ilk on iş günü içinde Bakanlığa iletilir. Bakanlık tarafından onay verilmesi halinde ise devlet katkısı tutarı da ilgili hesaba aktarılır.
 • Ziraat Bankası tarafından çeyiz hesabı için belirlenmiş olan faiz oranı üzerinden yapılacak olan net faiz tahakkuk hesabının ardından her bir senelik dönem sona erdiğinde faiz anaparaya eklenir. Her bir yıllık dönemin sonunda ilan edilen faiz oranı güncellenir. Yönetmelikte belirtilmiş olan bilgilere göre her bir yıllık dönem içinde çeyiz hesabından en fazla iki kere para çekilmesi mümkün olur. Fakat para çekilişinin ardından hesapta kalan tutarın ilgili süreye kadar birikmiş olan en düşük tutarın altına düşmesi mümkün olmaz.
 • Aylık ödeme planı seçildiği takdirde bir dönem içinde üç defadan fazla ödemenin aksatılmaması gerekir. Üç aylık ödeme planı dahilinde ise bir dönem içinde bir defadan fazla düzenli ödemenin aksatılmaması gerekir. Belirlenmiş olan koşullardan herhangi birinin ihlal edilmesi halinde hesap çeyiz hesabı olmaktan çıkacak ve kapatılacaktır. Bu hesaba devlet tarafından herhangi bir katkı yapılmaz. Üç yıl gelmeden önce kapanan bir hesap, geçmiş dönemlerde tahakkuk eden brüt faiz tutarının anaparadan çıkartılmasının ardından geriye kalan tutarın müşteriye ödenmesi ile sonlanır. Üç yılı geçmiş olan hesap tahakkuk eden faizleri ile birlikte vadesiz hesaba aktarılır.
Scroll to Top