Bankalar Birliği Nedir?

Türkiye Bankalar Birliği

Sizler için bu yazımızda Bankalar Birliği Nedir? sorusunun cevabını aktaracağız ve bankalar birliği ile ilgili aklınıza takılan tüm bilgileri tek tek sizlere aktaracağız.

Bankalar Birliği

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Türkiye’de bulunan bankacılık sektörünün haklarını ve çıkarlarını gözeterek, bu sektörün büyümesini ve sağlıklı çalışmasını ve bankacılık mesleğinin gelişimi için haksız rekabet ortamını önleyip bankalar arası rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla 1958’de Bankalar Kanunu’nun kararlarına göre kurulan kamu kurumu özelliğinde bir meslek kuruluşudur. Ülkemizdeki tüm kamusal sermayeli, özel sermayeli, yabancı sermayeli mevduat bankaları, yatırım bankaların hepsi; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 79. maddesine göre Türkiye Bankalar Birliğinin zorunlu bir üyesidir. Aynı zamanda üye olan tüm bankalar bu birliğin aldığı kararları kendi banka politikaları içerisinde uygulamak zorundadır. Türkiye Bankalar Birliği’nin yönetim merkezi İstanbul’da yer almaktadır. Bankacılık mesleğinin esaslarını belirlemek, yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri takip etmek ve kamuoyuna bildirmek gibi oldukça geniş görevleri bulunmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği Kurulu: Toplamda 13 bankanın temsilcilerinden oluşan genel kurul gizli oy kullanımı ile belirlenmektedir. Kurul dışında yer alan 3 farklı denetçi kişi de yine aynı toplantıya tayin edilir. Bu alanda görevli olan temsilcilerin görev süreleri 2 yıldır ve Bu kişiler Bankalar Birliği Kurulu bankacılık mesleğinin yürütme organıdır. Birliğin tüm uygulamaları da genel sekreterlik tarafından yürütülmektedir. Genel sekreterlik ise, yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir. Yapılan seçimlerde her üye yalnızca 1 defa oy kullanabilir. 17 Eylül 2014 tarihinden bu yana Türkiye Bankalar Birliğinin toplamda 47 üyesi bulunmaktadır.

Türkiye Bankalar Birliğinin Görevleri

 • Türkiye’de uygulanan bankacılık mesleğinin ve sisteminin gelişimine katkı sağlayacak kararlar vermek ve politikalar oluşturmak,
 • Birlik üyelerinin uyması zorunlu olan meslek standart ve ilkelerini BDDK’nın da onayını alarak belirlemek veya yeniden şekillendirmek,
 • Meslek ilkelerini de ihlal etmemek şartı ile; üye olan bankaların bir arada uyum içerisinde olmasını ve bankacılık alanının gerektirdiği düzen ve disiplin içerisinde ülkenin ekonomik durumuna uygun olan çalışmaları belirlemek,
 • BDDK’nın da onayı ile; bankacılık mesleğinde uygulanan tüm etik kurallarını belirlemek ve üye olan bankalara bildirmek,
 • İlgili hükümler gereğince TBB tarafından uygulanması ön görülen kurallar ile BDDK tarafından uygulanması istenilen şartların işleyişini ve sürekliliğini takip etmek,
 • Üyeler arasındaki adaletsiz bankacılık uygulamalarının önüne geçmek ve rekabet ortamının sağlık bir şekilde korunmasını amaçlayan tüm önlemleri almak ve bu önlemleri uygulamak,
 • Ülke içerisinde ve ülke dışarısında uygulanılan bankacılık hizmetini en iyi şekilde yansıtmak, anlatmak ve tüm bu uygulamalardan kamuoyunu en iyi şekilde haberdar etmek için gerekli olan tanıtımları yapmak,
 • Ekonomik, parasal sektör ve bankacılık sistemi içinde yurt dışı ve yurt içi çalışmaların hepsini takip ederek edineceği tüm gelişmeleri diğer bankalara ve ilgili çalışanlarına ileterek üyelerin kendi bankacılık esaslarını belirlemesinde katkı sağlamak,
 • Üye olan bankalar arasındaki iletişimin mesleki kurallar içerisinde gelişimini ve birlik içerisinde çalışılmasını sağlayacak çalışmalar yapıp, kararlar almak,
 • Üye olan Bankaların ve bu bankaların kendi bünyelerinde uyguladıkları hizmetler ile ilgili olan tüm uygulamalarda BDDK’ya ve Devlet mercilerindeki gerekli tüm birimlere yapılan hizmetleri ve işlemleri görüş anlamında bildirmek,
 • Ulusal gelirin tasarrufunu teşvik etmek için yapılması gereken hizmetleri gerçekleştirmek ve söz sahibi makamlara bu hizmetler ile ilgili önerilerde bulunmak,
 • TBB ile iş birliği yapma koşuluyla bankalar arasında ortak projelerde bulunmak ve bu projelerdeki iş birliğini sağlamak,
 • Müşteri haklarına ilişkin kanunlarda uygun görülen sözleşmelerin şekil ve içeriklerinin, ilke ve esaslarının üye bankalar tarafından nasıl uygulanacağını ve bu uygulamaların BDDK’nın onayı çerçevesi altında yapmak,
 • TBB tarafından alınan tedbir ve kararların uygulanmasını takip etmek, bu tedbir ve kararlara vaktinde ve / veya tam olarak uymayan üyelere idari para cezası uygulama yetkisine sahip olmak,
 • Bankacılıkla ilgili konularda sempozyum, konferans, seminer vb. eğitim programları vererek kamuoyunu ve üyeleri bilgilendirmek,
 • Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararına güvenerek dava açabilme yetkisine sahip olma,
 • Kişisel belge olma niteliği taşımayan bankacılık girdi ve çıktılarını toplamak ve banka müşterilerini bu durumlardan haberdar etmek,
 • Bankacılık konusundaki yasaları takip etmek ve bu yasalardaki yeni düzenlemelerden üye bankaları haberdar etmek,
 • Üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktarları itibarıyla BDDK’nın onayını da alarak belirlemek ve üye bankalara bildirmek,
 • Üyeler ile bireysel müşterileri arasındaki anlaşmaların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacı ile BDDK tarafından onaylanan şartlar doğrultusunda, hakem heyeti oluşturmak,
 • İlgili yasa hükümlerinin gizliliği korunmak amacı ile; bankaların, bireysel müşterilerine kendi bünyelerince uyguladıkları bankacılık işlemlerinden alınan; ödeme, dosya masrafı ya da ödenmesi ön görülen diğer ücretlerin, talep edilen bankacılık işlemleri ve bu işlemlerin uzantılarına uygulanan;  faiz işlemleri ve ödemeleri  gibi uygulanan işlemlerin en düşük ve en yüksek ücretlerinin tespitini yapmak ve tespitler doğrultusunda Türkiye Bankalar Birliği’nin üyelerine tavsiyelerde bulunarak bilinçlendirilmesini sağlamak.

Türkiye Bankalar Birliğinin Resmi İnternet Sitesi için TIKLAYINIZ!

Scroll to Top