Bileşik Faiz Oranı Nedir?

Bileşik Faiz Oranı

Bankalardan alınan krediler birçok insan için acil durum kaynağı gibidir. Elimizde yeterli nakit olmadığında, büyük yatırımlar yapmak isteyip de kaynak bulamadığımızda yahut bir ev, araç, arsa veya bir işletmeyi satın almaya gücümüz yetmeyip bir destek aradığımızda krediler bize yardımcı olur. Krediler bankaların verdiği nakit desteğidir. Bu krediler uygun vade seçenekleri ve uygun faiz oranları ile verilmektedir. Eğer kredi almak isterseniz bunun sonucunda ödeyeceğiniz faizi de göze almanız gerekir. Zaten bankaların kalkınmasını sağlayan da bu faizlerdir. Uzun veya kısa vadeli verilen her kredinin faiz oranı ve faiz değeri değişmektedir. Ekonomi veya finans dünyası da sürekli olarak bu faizler üzerinden araştırmalar yapmakta ve işlemler yürütmektedir. Bu işlemler yapılırken karşımıza ” Bileşik faiz” ibaresi mutlaka çıkar. Peki bileşik faiz ve Bileşik Faiz Oranı Nedir? Şimdiki yazımızda sizlere bu soruların cevaplarını vermeye çalışalım.

Faiz Nedir?

İlk olarak faiz tanımı yapmak gerekirse; faiz belli bir miktardaki paranın belli bir zaman müddet içinde kullanılması sonucunda alınan kişiye ya da yere ödenmesi gereken ücrettir. Faiz işlemlerinde verilen para daha fazlası şeklinde geri alınır. Yani borç olarak verilen para daha fazla şekilde geri alınır. Faiz işlemlerinde verilen tüm paraya “anapara” denmektedir. Bu paranın miktarına göre faiz belirlenir. Faiz iki şekilde hesaplanır. Bunlardan biri basit faiz diğer ise yazımıza konu olan bileşik faizdir. Şimdi sizlere bunları açıklayalım.

Basit Faiz Nedir?

Basit faiz; miktarı belli olan paranın zamanı belli olan süre içinde kullanılması durumunda bu paradan elde edilen faiz şekline denir. Basit faiz; normal faiz olarak da ifade edilmektedir. Basit faiz aşağıda sizler için paylaştığımız formül üzerinden hesaplanır.

Faiz Tutarı = Anapara x Faiz Oranı x Birim Süre

Bir örnek vermek gerekir ise;

Anapara 20.000 TL ve yılda %3 faiz oranı olsun. Bir de 4 yıl boyunca da vade süresi verilsin. Bu durumda basit faiz hesaplaması yapılırsa;

20.000,00 x 0,03 x 4 = 240.000

Bileşik Faiz Nedir?

Bileşik faiz ise; bir dönem içinde alınan anapara ve faiz toplanarak bir sonrasındaki döneme anapara olarak eklenmesi ve bu miktarın üzerinden yeniden faiz hesaplanması işlemidir. Bu da şu anlama gelmektedir; ilk dönem ödediğiniz faiz için de sonraki dönem faiz ödersiniz. Bileşik faiz formülü aşağıdaki gibidir.

Faiz Tutarı = Anapara x (1 + Dönemlik Faiz Oranı)Dönem Sayısı – Anapara

Bileşik Faiz Oranı

Bileşik faiz oranı dediğimiz şey; faiz anaparaya eklenerek tekrar alınan faiz şeklidir. Yukarıda size bahsettiğimiz bileşik faiz mantığıdır. Bu faizde anapara vade süresi dolana kadar artacaktır. Eğer bileşik faiz üzerinden bir işlem yapmışsanız bu durumda her ay faizden elde edilen para ile anapara toplanır ve işlem bu şekilde yapılır. Bu yüzden hesaplama yaparken her ay değişken rakamlar kullanacağınız unutmayın. Bileşik faiz oranı aynı bileşik faiz hesaplama işlemindeki gibi yapılır. Sizlere bir örnek ile açıklamaya çalışalım.

Örnek; anaparayı 10.000 TL ve bileşik faiz oranını ise %20 olarak belirleyelim. Ayrıca vade süresini de 2 yıl belirleyelim ve bileşik faiz oranını hesaplayalım.

Vade süresinin ilk yılının sonunda 10.000 TL ve %20 faiz oranı ile anaparadan 2.000 TL faiz elde edilecektir. Bu durumda elde dilen faiz tutarı olan 2.000 TL’nin anaparaya gerekir.

Vade süresinin ikinci yılının sonunda anapara artık 12.000 TL olacaktır. Bu anapara ve faiz eklenmesi ile oluşmuştur ( 10.000 + 2.000). Daha sonra bu paraya %20 faiz uygulandığında faiz getirisi 2.400 TL olur. Daha sonra bu rakamın da anaparaya eklenmesi gerekir.

İki yıllık vade ile anapara artık 14.400 TL olacaktır. Bu sonuca 12.000 ve 2.400 sayılarının eklenmesi ile ulaşılmıştır.

Scroll to Top